Διοίκηση Επιχειρήσεων

Πετρίδου Ευγενία

Περιγραφή

Η σημασία και ο ρόλος του Μάνατζμεντ. Η επιχείρηση ως σύστημα. Η δυναμική του περιβάλλοντος των οικονομικών οργανισμών, το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον τους. Ιστορική εξέλιξη της επιστήμης της Διοίκησης. Οι λειτουργίες του Μάνατζμεντ: Προγραμματισμός (Διαδικασία, Διοίκηση με στόχους) , Οργάνωση (Αρχές οργάνωσης, Σχεδίαση οργανωτικής δομής, Οργανογράμματα, Περιγραφές Εργασίας), Διεύθυνση (Υποκίνηση, Ηγεσία, Επικοινωνίες, Δυναμική ομάδων), Έλεγχος (Διαδικασία, Τύποι ελέγχου), Λήψη αποφάσεων (Διαδικασία, Τεχνικές). Τα Διοικητικά στελέχη (το έργο τους, οι δεξιότητές τους). Ανάλυση πραγματικών περιπτώσεων.

Κωδικός: OCRS521
Κατηγορία: Οικονομικών Επιστημών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Σκοπός της ενότητας είναι να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να προσεγγίσουν εισαγωγικά τις βασικές έννοιες και λειτουργίες του Μάνατζμεντ, να περιγράψει το εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο της επιστήμης της Διοίκησης και να προσδιορίσει το έργο και τους ρόλους των διοικητικών στελεχών στο δυναμικά εξελισσόμενο περιβάλλον των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Σκοπός της ενότητας Επιχειρήσεων είναι να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να μελετήσουν τις βασικές επιστημονικές προσεγγίσεις της Επιστήμης της Διοίκησης, με τις αντίστοιχες Σχολές Επιστημονικής Σκέψης και τις βασικές θεωρίες, ώστε να τους βοηθήσει να αναπτύξουν επιστημονικά τεκμηριωμένες αξίες και στάσεις για την άσκηση του επιστημονικού μάνατζμεντ.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να προσεγγίσουν εισαγωγικά τις βασικές έννοιες, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της επιχείρησης και της κάθε οικονομικής μονάδας. Ακόμη, να αντιληφθούν την έννοια της οικονομικής μονάδας ως σύστημα και να διακρίνουν τα διάφορα είδη της.

Σκοπός της ενότητας είναι να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να προσεγγίσουν εισαγωγικά τους παράγοντες που αποτελούν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των οικονομικών μονάδων και να καταλάβουν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης που αναπτύσσονται, ώστε να απαιτούν την αποτελεσματική διοίκησή τους.

Σκοπός της ενότητας είναι να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να προσεγγίσουν εισαγωγικά το περιεχόμενο και την ορθολογική διαδικασία της λήψης αποφάσεων. Εισαγωγικά, επίσης, παρουσιάζονται και τεχνικές λήψης αποφάσεων.

Σκοπός της ενότητας είναι να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να προσεγγίσουν εισαγωγικά τις βασικές έννοιες των λειτουργιών του Προγραμματισμού και του Ελέγχου, ώστε να γνωρίζουν τη σημασία, τις ορθολογικές διαδικασίες και τις βασικές τεχνικές για την αποτελεσματική χρήση τους.

Σκοπός της ενότητας είναι να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να προσεγγίσουν εισαγωγικά τις βασικές αρχές της Οργάνωσης και του Οργανωτικού Σχεδιασμού.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να προσεγγίσουν εισαγωγικά τις βασικές έννοιες της λειτουργίας της Διεύθυνσης, δηλαδή τα ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία, την υποκίνηση, την ηγεσία, τη δυναμική των ομάδων, ώστε να εκτελέσουν οι εργαζόμενοι αποτελεσματικά, όσα έχουν προγραμματισθεί και οργανωθεί από τα διοικητικά στελέχη.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να προσεγγίσουν εισαγωγικά τους ρόλους και το έργο που θα κληθούν να αναλάβουν ως εν δυνάμει διοικητικά στελέχη, ώστε να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις του σύγχρονου δυναμικού περιβάλλοντος

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  6181
Αρ. Προβολών :  27413

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -