Διπλωματική ιστορία

Στεφανίδης Ιωάννης

Περιγραφή

Η Διπλωματική Ιστορία ή Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων, όπως είναι επίσης γνωστή, εξετάζει το παρελθόν κατά κύριο λόγο υπό το πρίσμα των σχέσεων ανάμεσα στα κράτη και άλλα δρώντα υποκείμενα της παγκόσμιας πολιτικής. Παρά το γεγονός ότι έμφαση δίδεται στην εξωτερική πολιτική, εξετάζονται παράλληλα εξελίξεις στο εσωτερικό κρατών που επηρέασαν τη διεθνή τους συμπεριφορά και έθεσαν σε δοκιμασία τη διεθνή ειρήνη και σταθερότητα.

Η Διπλωματική Ιστορία παρέχει αναγκαία γνώση για την κατανόηση του Διεθνούς Δικαίου και των Διεθνών Σχέσεων. Συγκεκριμένα, προσφέρει το υπόβαθρο των νομικών σχέσεων ανάμεσα σε κράτη και άλλα διεθνή υποκείμενα, καθώς και το συγκεκριμένο πλαίσιο για θεωρητικές προσεγγίσεις πάνω στη φύση των διεθνών σχέσεων.

Το μάθημα παρέχει εισαγωγικά στοιχεία για τη διπλωματία, το ευρωπαϊκό σύστημα κρατών, καθώς και αρχές ή συνθήκες, όπως η κυριαρχία ή η ισορροπία των δυνάμεων, αντιστοίχως, πάνω στις οποίες το σύστημα αυτό στηριζόταν μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη συνέχεια, αναλύετα

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS526
Κατηγορία: Νομικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Γνωριμία με το αντικείμενο της Διπλωματικής Ιστορίας
 • Το ευρωπαϊκό σύστημα κρατών και οι αρχές του
 • Η έννοια της ισορροπίας δυνάμεων
 • Οι Μεγάλες Δυνάμεις και ο ρόλος τους στο ευρωπαϊκό σύστημα κρατών
 • Ερωτήσεις (αυτο)αξιολόγησης
 • Η μεταμόρφωση του συστήματος κρατών κατά τον 19ο αιώνα
 • Τα προβλήματα της εθνικής αρχής
 • Ερωτήσεις (αυτο)αξιολόγησης
 • Η διπλωματία του Bismarck
 • Οι παράγοντες διαμόρφωσης της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής
 • Η γερμανική πρόκληση και η αντίδραση των άλλων μεγάλων δυνάμεων
 • Ερωτήσεις (αυτο)αξιολόγησης
 • Το Ανατολικό Ζήτημα
 • Ο ανταγωνισμός Αυστρουγγαρίας-Ρωσίας
 • Αναζητώντας τα αίτια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
 • Ερωτήσεις (αυτο)αξιολόγησης
 • Η «ιεροτελεστία της άνοιξης»
 • Η επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών
 • Το κόστος του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου
 • Οι Ρωσικές Επαναστάσεις
 • Ερωτήσεις (αυτο)αξιολόγησης
 • Η Συνδιάσκεψη της Ειρήνης (1919)
 • Μειονότητες και προβλήματα ασφαλείας
 • Το αλληλένδετο ζήτημα των διασυμμαχικών χρεών και των γερμανικών επανορθώσεων
 • Ερωτήσεις (αυτο)αξιολόγησης
 • Πολυμερής διπλωματία: Η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ)
 • Κλασική διπλωματία: διεθνή σύμφωνα
 • Ερωτήσεις (αυτο)αξιολόγησης
 • Τα αίτια της οικονομικής κατάρρευσης (crash)
 • Αντιδρώντας στην Κρίση
 • Από την οικονομική κρίση στην κρίση της δημοκρατίας
 • Ερωτήσεις (αυτο)αξιολόγησης
 • Το ιταλικό υπόδειγμα
 • Η άνοδος των Γερμανών εθνικοσοσιαλιστών στην εξουσία
 • Η εξωτερική πολιτική της ναζιστικής Γερμανίας
 • Ερωτήσεις (αυτο)αξιολόγησης
 • Η παγίωση της δικτατορίας του Στάλιν
 • Η εξωτερική πολιτική του Στάλιν
 • Ερωτήσεις (αυτο)αξιολόγησης
 • Οι δύο μεγάλες δυτικές δυνάμεις
 • Τρεις χαμένες ευκαιρίες;
 • Η εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών
 • Ερωτήσεις (αυτο)αξιολόγησης
 • Η ιστορική συζήτηση για τα αίτια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου και τον ρόλο του Hitler
 • Η ευρωπαϊκή φάση του πολέμου
 • Η Ευρώπη υπό γερμανική ηγεμονία
 • Ερωτήσεις (αυτο)αξιολόγησης
 • Αταίριαστοι εταίροι
 • Η διπλωματία κορυφής των “Τριών Μεγάλων”
 • Οι καταβολές του Ψυχρού Πολέμου
 • Ερωτήσεις (αυτο)αξιολόγησης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  7600
Αρ. Προβολών :  34373

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -