Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Περικλής Ακρίβος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Άννα Μάντη

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

  • Εισαγωγή στη Χημεία Ενώσεων Συναρμογής
  • Δεσμοί στις Ενώσεις Συναρμογής
  • Σύνθεση, Δραστικότητα και Δομή Ενώσεων Συναρμογής
  • Οι Ενώσεις Συναρμογής είναι μια ομάδα από το σύνολο των χημικών ενώσεων

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Ενώσεις Συναρμογής, δομή, Μέταλλα, Δότες, Συναρμοτές, Δομή Ένωσης

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές Χημικού, Χημικούς

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Κεσίσογλου, Δ. Φ., & Ακρίβος, Π. Δ. (2013). Χημεία ενώσεων συναρμογής: θεωρία, ασκήσεις και πειράματα. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Κεσίσογλου, Δ. Φ., & Ακρίβος, Π. Δ. (2013). Χημεία ενώσεων συναρμογής: θεωρία, ασκήσεις και πειράματα. Θεσσαλονίκη: Ζήτη.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν