Ανάλυση Πολιτικού λόγου

Σταυρακάκης Γιάννης

Περιγραφή

Το μάθημα επιχειρεί να εκθέσει με σαφήνεια τις συνθήκες εμφάνισης, τις επιστημολογικές και εννοιολογικές προϋποθέσεις και τη μεθοδολογική συγκρότηση ενός σχετικά νεοεμφανιζόμενου αντικειμένου της πολιτικής επιστήμης: της ανάλυσης του πολιτικού λόγου. Παράλληλα, μέσα από την διερεύνηση συγκεκριμένων εμπειρικών παραδειγμάτων αποτιμά την συμβολή της συγκεκριμένης προσέγγισης στην επαρκέστερη ερμηνεία των πολιτικών φαινομένων. Το μάθημα αρθρώνεται σε τρεις διακριτούς άξονες:

 1. Από την «ιδεολογία» στον «πολιτικό λόγο». Μετά από μια συνοπτική παρουσίαση του νεωτερικού εγχειρήματος της κριτικής της ιδεολογίας, κεντρικό βάρος θα δοθεί στα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει αυτό σήμερα και στον τρόπο με τον οποίο το επιστημονικό παράδειγμα της «κοινωνικής κατασκευής της πραγματικότητας» θέτει στο επίκεντρο των σχετικών κριτικών προσεγγίσεων την έννοια του λόγου (discourse/discours).
 2. Επιστημολογικό και εννοιολογικό πλαίσιο μιας πολιτικής θεωρίας του λόγου. Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στις κυριότερες
Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS139
Κατηγορία: Πολιτικών Επιστημών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 • Εισαγωγή στο επιστημονικό αντικείμενο της ανάλυσης πολιτικού λόγου.

Λέξεις Κλειδιά: εισαγωγή, επιστημονικό αντικείμενο, ανάλυση, λόγος, πολιτική, πολιτικό

 • Συνοπτική παρουσίαση του νεωτερικού εγχειρήματος της κριτικής της ιδεολογίας.
 • Τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζει αυτό σήμερα.
 • Το πέρασμα στην ανάλυση πολιτικού λόγου.

Λέξεις Κλειδιά: ιδεολογία, κριτική της ιδεολογίας, λόγος, Μαρξ, Φουκώ, διαφωτισμός, Ντε Τρεσί, Μανχάιμ

 • Το επιχείρημα της κοινωνικής κατασκευής της πραγματικότητας και η συνάφεια με την ανάλυση πολιτικού λόγου.

Λέξεις Κλειδιά: κοινωνικός κονστρουξιονισμός, λόγος, πραγματικότητα, κοινωνική κατασκευή, Μπέργκερ και Λούκμαν

 • Βασικές έννοιες του έργου του Σωσύρ στη γλωσσολογία.
 • Η σημασία του έργου του.
 • Η σημειολογία ως πρόδρομος του δομισμού.

Λέξεις Κλειδιά: Σωσύρ, δομισμός, γλωσσολογία, μεταδομισμός, σημείο, σημαίνον, σημαινόμενο, σημειολογία.

 • Η έννοια του μύθου στο έργο του Μπαρτ και η ανάπτυξη της σημειολογίας.

Λέξεις Κλειδιά: Μπαρτ, μύθος, εξουσία, σημειολογία

 • Η θεωρία του λόγου των Λακλάου και Μουφ.
 • Το οριστικό πέρασμα στο λόγο. Βασική ορολογία του έργου τους.

Λέξεις Κλειδιά: Λακλάου, Μουφ, θεωρία του λόγου, κομβικό σημείο, συνάρθρωση, εξάρθρωση, ανταγωνισμός, ηγεμονία, ορολογία

 • Τα όρια της θεωρίας του λόγου.
 • Από τους περιορισμούς του συμβολικού σε μια πολιτική του συναισθήματος.
 • Η συμβολή της λακανικής ψυχανάλυσης στις θεωρίες του λόγου.

Λέξεις Κλειδιά: συναίσθημα, πάθη, απόλαυση, Λακάν, ψυχανάλυση

 • Εφαρμογές της θεωρίας του λόγου.
 • Εξέταση της δομής του πράσινου λόγου με τα εργαλεία της θεωρία τους λόγου.

Λέξεις Κλειδιά: οικολογία, λόγος, δομή, συνάρθρωση, κομβικό σημείο, Λακλάου, Ζίζεκ

 • Εφαρμογές της θεωρίας του λόγου.
 • Εξέταση της εμφάνισης του πράσινου λόγου με τα εργαλεία της θεωρίας του λόγου.

Λέξεις Κλειδιά: οικολογία, λόγος, ιστορία, εξάρθρωση, Λακλάου

 • Εφαρμογές της θεωρίας του λόγου.
 • Η ανάλυση της εθνικής ταυτότητας με τη χρήση της θεωρίας του λόγου και της λακανικής ψυχανάλυσης.

Λέξεις Κλειδιά: έθνος, ταυτότητες, εθνική ταυτότητα, κατασκευή, απόλαυση, Λακάν, Ζίζεκ

 • Εφαρμογές της θεωρίας του λόγου.
 • Ο λόγος του λαϊκισμού.
 • Η κατά Λακλάου ανάλυση του λαϊκισμού και η συμβολή της συναισθηματικής επένδυσης.

Λέξεις Κλειδιά: λαός, λαϊκισμός, Λακλάου, πάθη, πολιτική, φορμαλισμός, συναισθήματα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  48718
Αρ. Προβολών :  164783

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -