Αξιολόγηση Μεταφράσεων Ιταλικών - Ελληνικών

Κασάπη Ελένη

Περιγραφή

 

Το μάθημα έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην αξιολόγηση μεταφραστικών εντολών,  δυσκολιών, επιλογών  και μεταφραστικών αποτελεσμάτων.

 

Κωδικός: OCRS234
Κατηγορία: Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Τα μαθήματα της μετάφρασης έχουν να κάνουν με επαγγέλματα που συνδέονται με την περιφερειακή ανάπτυξη, και την αυτοεκπαίδευση μεταφραστών.
 
Λέξεις Κλειδιά: αυτοαξιολόγηση, αυτοεκπαίδευση, μετάφραση
 
Οι μεταφραστές θα πρέπει να αξιολογούν και να αντιλαμβάνονται όλα τα μηνύματα που υπάρχουν στο γλωσσικό και εξωγλωσσικό υλικό προς μετάφραση. 
 
Λέξεις Κλειδιά: άντληση δεδομένων, κείμενο, υλικό προς μετάφραση
 
 • Για να αξιολογήσουμε μεταφραστικά αποτελέσματα πρέπει να μπορούμε να βλέπουμε επάνω σε ποιά πρωτότυπα και πρότυπα είναι φτιαγμένα (από πού παίρνουν ζωή).
 • Για να είναι ορθή μία μετάφραση θα πρέπει να οικοδομείται πάνω στα νοήματα του πρωτότυπου. Η μετάφραση είναι ένα κομμάτι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη σημειωτική ανάγνωση του κόσμου. Είναι δηλαδή ένα κομμάτι άμεσα συνδεδεμένο με νοήματα. 

Λέξεις Κλειδιά: ανάγνωση εικόνων, πρωτότυπα, πρότυπα, νοήματα

 

Άσκηση για την κατανόηση λαθών στις πολυλεκτικές μεταφραστικές μονάδες κατά την μετάφραση (χωρίς τη χρήση ψηφιακών ή έντυπων λεξικών).

 

Λέξεις Κλειδιά: κατανόηση λαθών, μετάφραση, λεξικά

 

Παραδείγματα με επαγγελματική ορολογία, αγγελίες και ασκήσεις.

 

Λέξεις Κλειδιά: επαγγελματική ορολογία, αγγελίες, ασκήσεις

 

Το πρώτο απαραίτητο βήμα για να γίνει μία μετάφραση: να εντοπιστούν ερμηνεύσιμα σημεία, δηλαδή σημεία που μπορούν να αποκωδικοποιηθούν στο πρωτότυπο από το μεταφραστή, να αναδιατυπωθούν με άλλους κώδικες στη μετάφραση και να οδηγηθεί το μετάφρασμα στη γλωσσική και πολιτισμική κοινότητα της μεταφραστικής εντολής. 
 
Λέξεις Κλειδιά: παράλληλα κείμενα, συγκέντρωση, ενδυμασία
 

Άσκηση μετάφρασης.

 

Λέξεις Κλειδιά: άσκηση, μετάφραση

 

 • Για να γίνει μετάφραση σε κείμενα, άρθρα, συνεντεύξεις που αφορούν στο ποδόσφαιρο, ο μεταφραστής θα πρέπει πρωτίστως στη γλώσσα του να έχει μία γενική κατάρτιση για το άθλημα. Αυτό βέβαια ισχύει για οτιδήποτε μεταφράζεται.
 • Όσοι θα ήθελαν να ασχοληθούν με μετάφραση κειμένων ποδοσφαιρικού περιεχομένου πρέπει να καταρτιστούν στη γλώσσα του ποδοσφαίρου κατασκευάζοντας παράλληλα κείμενα με αυτό το θέμα στις γλώσσες εργασίας τους. 

Λέξεις Κλειδιά: λεξιλόγιο ποδοσφαίρου, πρότυπα ειδικού λεξιλογίου

 

 • Όταν σε κείμενα προς μετάφραση αναζητείται η σημασία μίας λέξης καλό είναι να ζητείται η εμφάνιση όλης της φράσης στην οποία η λέξη περιέχεται.
 • Αν πάλι δεν επαρκεί, ζητείται η εμφάνιση της μη γλωσσικής πραγματικότητας, δηλαδή η έξοδος από τη γλώσσα και η ανάγνωση της εξωγλωσσικής, ιστορικής, κοινωνικής και πολιτισμικής πραγματικότητας. 

Λέξεις Κλειδιά: μετάφραση, κείμενα επιλογής

 

 • Για την μετάφραση ασύγχρονων κειμένων, ο μεταφραστής θα πρέπει να ανατρέξει σε παλαιότερα ιστορικά κείμενα και λοιπά τεκμήρια προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στις μεταφράσεις οι σωστές εκφράσεις.
 • Για την μετάφραση σύγχρονών του κειμένων, ο μεταφραστής πρέπει να ανατρέξει σε σύγχρονα παράλληλα κείμενα ή να συνεργαστεί με ειδικούς, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στις μεταφράσεις οι σωστές μορφικά και υφολογικά εκφράσεις.

Λέξεις Κλειδιά: εύρεση μεταφραστικών προτύπων, επαγγελματική μετάφραση

 

 • Οι μεταφραστικές ομάδες είναι μία νέα μεταβαλλόμενη πραγματικότητα πολύ χρήσιμη για μετάφραση επαγγελματικών, ειδικών, κινηματογραφικών, μουσικών όπως και θρησκευτικών κειμένων.
 • Στην μεταφραστική ομάδα πρέπει να γίνεται προσπάθεια μετάφρασης δίνοντας φυσικότητα στη γλώσσα καθώς και προσπάθεια ρητορικής διατήρησης των αντιθέτων που υπάρχουν ως ζεύγη στο πρωτότυπο [για καλύτερη κατανόηση και μεγαλύτερη πιστότητα στη ρητορική του πρωτότυπου]. 

Λέξεις Κλειδιά: μεταφραστικές ομάδες, ομαδική μετάφραση

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5485
Αρ. Προβολών :  50406

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -