Εισαγωγή στις Μεταφραστικές Σπουδές

Κασάπη Ελένη

Περιγραφή

 1. θεωρία της μετάφρασης
 2. κριτική θεώρηση άρθρων 11, 12 οργανισμού πανεπιστημίου της Μπολόνιας
 3. ποιότητα μετάφρασης αποσπάσματος ιταλικής λογοτεχνίας
 4. η μετάφραση λογοτεχνίας ως πράξη και ως εκδοτικό γεγονός
 5. ενδογλωσσικές και διαγλωσσικές μεταφραστικές προτεραιότητες
 6. θεωρία της μετάφρασης
 7. διαπολιτισμική μετάφραση και κειμενικά είδη
 8. μετάφραση και πολιτισμικά αντικείμενα
 9. γλωσσικά, γραφηματικά και παραγλωσσικά στοιχεία
 10. μεταφράσεις συνεδριακών κειμένων ανθρωπιστικών επιστημών
 11. σύγκριση και κριτική μεταφράσεων
 12. τυπολογία μεταφραστικών στρατηγικών σύμφωνα με τον Kaindl

 

Κωδικός: OCRS237
Κατηγορία: Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Διδακτική της Μετάφρασης.
 2. Κλάδοι θεωρίας της μετάφρασης.
 3. Περίσταση Επικοινωνίας.
 4. Μεταφραστικά Προβλήματα – Δυσκολίες.
 5. Μετάφραση και Ζωή.
 6. Ιστορικά.
 7. Σύνοψη.

Λέξεις Κλειδιά: μετάφραση, διδακτική, προβλήματα, ιστορικά, περίσταση επικοινωνίας

 

 1. Λάθη μεταφραστή.
 2. Νέα πολιτισμικά αντικείμενα.
 3. Άρθρο 11 – μετάφραση και ανάλυση εδαφίων.
 4. Άρθρο 12 – μετάφραση και ανάλυση εδαφίων.

Λέξεις Κλειδιά: λάθη, πολιτισμικά αντικείμενα, άρθρο 11, άρθρο 12

 

 1. Στοιχεία αποσπάσματος.
 2. Η ελληνική μετάφραση του αποσπάσματος.
 3. Ομαδική μετάφραση.
 4. Ανάλυση μεταφράσεων φοιτητών.
 5. Σύνοψη.
 6. Ισοδυναμίες μεταφραστικών μονάδων.
 7. Όταν υπάρχει δυσκολία οργάνωσης λεξιλογίου.
 8. Θεωρητική προσέγγιση.
 9. Συμπεριφορές επιλογών του μεταφραστή.
 10. Γλωσσικά πρότυπα και μετάφραση: παραδείγματα αποδελτίωσης.

Λέξεις Κλειδιά: απόσπασμα, ομαδική μετάφραση, ανάλυση, ισοδυναμίες, δυσκολία ανάγνωσης, θεωρητική προσέγγιση, συμπεριφορές, επιλογές

 

 1. Μετάφραση ιταλικού αποσπάσματος αναφοράς.
 2. Απόσπασμα αναφοράς – αξία.
 3. Μεταφραστικές συμπεριφορές.
 4. Διαδικασία μετάφρασης και μεταφραστικοί ρόλοι.
 5. Διαδικασία μετάφρασης και γλώσσες εργασίας.
 6. Διαδικασία μετάφρασης και κείμενα εργασίας.
 7. Εκπαίδευση μεταφραστών.
 8. Η διεπιστημονική βάση της μετάφρασης.
 9. Εκδοτικές στρατηγικές στη μετάφραση.
 10. Παρουσιάσεις μεταφράσεων.

Λέξεις Κλειδιά: απόσπασμα, αξία, διαδικασία μετάφρασης, εκπαίδευση, εκδοτικές στατηγικές

 

 1. Μεταφραστικές προτεραιότητες.
 2. Τροπικότητα.
 3. Προμεταφραστική διερεύνηση κειμένου.
 4. Γλωσσική ανάλυση και κείμενο.
 5. Γλωσσική ανάλυση και σημασία.
 6. Αγγελία – πρωτότυπο.

Λέξεις Κλειδιά: προτεραιότητες, τροπικότητα, προμεταφραστική διερεύνηση, γλωσσική ανάλυση, αγγελία, πρώτυπο

 

 1. Γενικά.
 2. Ποσοτικά χαρακτηριστικά ισοδυναμιών.
 3. Ψευτοδιλήμματα.
 4. Μεταφράζοντας.
 5. Εργαλεία μετάφρασης.
 6. Θεωρία της μετάφρασης.
 7. Εντάσεις στην υποστήριξη θεωρητικών προσεγγίσεων στη μετάφραση.

Λέξεις Κλειδιά: ποσοτικά χαρακτηριστικά, ψευτοδιλήμματα, εργαλεία, εντάσεις

 

 1. Αρχές διαπολιτισμικής μετάφρασης.
 2. Άσκηση: ψευδοδιαφανείς, σύμμορφες λέξεις.
 3. Ψευδοκείμενο.
 4. Συμπέρασμα.
 5. Σύνοψη.
 6. Από τη θεωρία στην πράξη.
 7. Πλουραλισμός στη λήψη αποφάσεων.
 8. Ιστορικά.
 9. Υποστήριξη μεταφραστικής πράξης.
 10. Δημιουργική μετάφραση.

Λέξεις Κλειδιά: ψευδοκείμενο, συμπέρασμα, διαπολιτισμική μετάφραση, πλουραλισμός, ιστορικά, δημιουργική μετάφραση

 

 1. Αποφάσεις Συμβουλίου Διαπολιτισμικού Διαλόγου και ο ρόλος της μετάφρασης.
 2. Απόσπασμα – ιταλικά.
 3. Απόσπασμα – ελληνικά.
 4. Ερμηνευτική ανάλυση.
 5. Μεταφρασμένη λογοτεχνία.

Λέξεις Κλειδιά: αποφάσεις, απόσπασμα, ερμηνευτική ανάλυση, μεταφρασμένη λογοτεχνία

 

 1. Κείμενο 1.
 2. Λήψεις αποφάσεων και μεταφραστικά διλήμματα 1.
 3. Κείμενο 2.
 4. Λήψεις αποφάσεων και μεταφραστικά διλήμματα 2.
 5. Κείμενο 3.
 6. Λήψεις αποφάσεων και μεταφραστικά διλήμματα 3.
 7. Κείμενο 4.
 8. Λήψεις αποφάσεων και μεταφραστικά διλήμματα 4.

Λέξεις Κλειδιά: λήψεις αποφάσεων, μεταφραστικά διλήμματα

 

 1. Κείμενο 1 – Λογοτεχνία για παιδιά.
 2. Συνοψίζοντας.
 3. Κείμενο 2 – Ιστορία Γλώσσας.
 4. Κείμενο 3 – Λεξική Μορφολογία.
 5. Συνοψίζοντας.
 6. Κείμενο 4 – Ιστορία Λογοτεχνίας.
 7. Συνοψίζοντας.

Λέξεις Κλειδιά: λογοτεχνία, ιστορία γλώσσας, λεξική μορφολογία, ιστορία λογοτεχνίας

 

 1. Διερμηνεία συνεδρίων.
 2. Gideon Toury.
 3. Το 26ο τραγούδι της Κόλασης του Δάντη.
 4. Επιλογή των τριών μεταφράσεων.
 5. Πώς εφαρμόζεται η θέση του Toury;
 6. Κειμενικά γεγονότα.
 7. Sandra Halverson.
 8. Μεταφραστικά προβλήματα και δυσκολίες.
 9. Προμεταφραστικές διαδικασίες στο πρωτότυπο.

Λέξεις Κλειδιά: διερμηνεία, κειμενικά γεγονότα, μεταφραστικά προβλήματα, δυσκολίες, προμεταφραστικές διαδικασίες

 

 1. Περιγραφή στρατηγικών επιλογής του μεταφραστή.
 2. Ειδικό κείμενο.
 3. Σύνοψη.

Λέξεις Κλειδιά: περιγραφή στρατηγικών, ειδικό κείμενο

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  9540
Αρ. Προβολών :  46193

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -