Θέματα εφαρμοσμένης πολιτικής ανάλυσης

Χατζηπαντελής Θεόδωρος

ΠεριγραφήΣτο μάθημα παρουσιάζονται εξελιγμένες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην πολιτική ανάλυση. Κυρίως αναλύεται η επίδραση των προσώπων των κομμάτων και των θεμάτων καθώς και οι αλληλεπιδράσεις τους στον πολιτικό και εκλογικό ανταγωνισμό. Η μελέτη γίνεται με τη χρήση στοιχείων δειγματοληπτικών ερευνών (πριν από, κατά τη διάρκεια και μετά από) που αναφέρονται σε εκλογικές αναμετρήσεις σχετικά με τα κόμματα, τα πρόσωπα και τα θέματα. Παράλληλα αξιοποιούνται τα αναλυτικά εκλογικά αποτελέσματα (συνδυασμών και προσώπων) ώστε να περιγραφεί με αυτά ο εκλογικός ανταγωνισμός. Παρουσιάζονται τέλος μοντέλα ανάλυσης του ανταγωνισμού των κομμάτων και των προσώπων. Περιλαμβάνει εισαγωγή στις μεθόδους και σύντομη επισκόπηση της χρήσης τους, σχεδιασμό και υλοποίηση έρευνας σχετικής με τα χαρακτηριστικά των συνδυασμών και των υποψηφίων καθώς και  ανάλυση των δεδομένων των ερευνών και διατύπωση συγκριτικών συμπερασμάτων.

 

Κωδικός: OCRS317
Κατηγορία: Πολιτικών Επιστημών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Η ανάλυση του εκλογικού ανταγωνισμού, Συμμετοχή και Κριτήρια.

 

Λέξεις Κλειδιά: κομματική ταύτιση, ηγεσία, θεματική ψήφος, κόμματα, πρόσωπα

 

Η τριγωνική σχέση, Κομματική Ταυτότητα και οι Συντελεστές Ομοιότητας και αναλυτικά παραδείγματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: κομματική ταυτότητα, ομοιότητα, cluster, factor analysis

 

Η παράμετρος του εκλογικού συστήματος, η ελληνική περίπτωση και το Σύνταγμα.

 

Λέξεις Κλειδιά: μεταβλητή, αναλογικό, πλειοψηφικό, συσχέτιση, μετακινήσεις

 

Τα τρία κριτήρια και η τυπολογία των κομμάτων αναλυτικά κατά περίπτωση.

 

Λέξεις Κλειδιά: elite, mass, ethnicity-based

 

Μια μέθοδος ποιοτικής ανάλυσης, Case study Methodology. Αναλύουμε  απόψεις, οπτικές των υποκειμένων αλλά και τις σχέσεις μεταξύ τους και τις ομάδες υποκειμένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: μελέτη περιπτώσεων, εξουσία, αλληλεπίδραση, διαφθορά, πολιτικά κόμματα, εκστρατείες, κοινοβούλιο

 

Εκλογικός νόμος και  το εκλογικό σύστημα.

 

Λέξεις Κλειδιά: πλειοψηφικό, αναλογικό, μεικτό σύστημα, ψηφοδέλτιο

 

Μελετάται η διαφορά μεταξύ κατανομής εδρών και κατανομής ψήφων, η μεταβλητότητα και οι Δείκτες.

 

Λέξεις Κλειδιά: απόκλιση, μεταβλητότητα, index, δείκτες

 

Το εκλογικό μέτρο, οι μετακινήσεις και τα αλγοριθμικά βήματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: εκλογικό μέτρο, μετακινήσεις, STV

 

Μια μέθοδος για την ανάλυση κυρίων επιδράσεων.

 

Λέξεις Κλειδιά: πειραματικός σχεδιασμός, συλλογή δεδομένων, ανάλυση

 

Three main spheres of action in Political Structure.

 

Λέξεις Κλειδιά: network, candidate, voting behavior

 

Η τυπολογία των κομμάτων και οι διαστάσεις τους.

 

Λέξεις Κλειδιά: ηγεμονία, μέλος, υποχρεώσεις, συμμετοχή, υποψήφιοι

 

Παρουσιάζεται η τυπολογία των κομμάτων και η ορθολογική επιλογή μέσα από παραδείγματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: κόμματα, ορθολογική επιλογή, δημοψήφισμα, στελέχη και συνδικαλιστές

 

Παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές σε τρεις ενότητες:

  1. Κόμματα
  2. Πρόσωπα
  3. Θέματα

Λέξεις Κλειδιά: παρουσίαση εργασιών, κόμματα, πρόσωπα, θέματα

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5590
Αρ. Προβολών :  36563

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -