Θέματα εφαρμοσμένης πολιτικής ανάλυσης

Χατζηπαντελής Θεόδωρος

ΠεριγραφήΣτο μάθημα παρουσιάζονται εξελιγμένες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην πολιτική ανάλυση. Κυρίως αναλύεται η επίδραση των προσώπων των κομμάτων και των θεμάτων καθώς και οι αλληλεπιδράσεις τους στον πολιτικό και εκλογικό ανταγωνισμό. Η μελέτη γίνεται με τη χρήση στοιχείων δειγματοληπτικών ερευνών (πριν από, κατά τη διάρκεια και μετά από) που αναφέρονται σε εκλογικές αναμετρήσεις σχετικά με τα κόμματα, τα πρόσωπα και τα θέματα. Παράλληλα αξιοποιούνται τα αναλυτικά εκλογικά αποτελέσματα (συνδυασμών και προσώπων) ώστε να περιγραφεί με αυτά ο εκλογικός ανταγωνισμός. Παρουσιάζονται τέλος μοντέλα ανάλυσης του ανταγωνισμού των κομμάτων και των προσώπων. Περιλαμβάνει εισαγωγή στις μεθόδους και σύντομη επισκόπηση της χρήσης τους, σχεδιασμό και υλοποίηση έρευνας σχετικής με τα χαρακτηριστικά των συνδυασμών και των υποψηφίων καθώς και  ανάλυση των δεδομένων των ερευνών και διατύπωση συγκριτικών συμπερασμάτων.

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
Διδάσκοντες

Διδάσκων: Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Καθηγητής

Βιογραφικό:

      http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=1

      http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=en&rm=118&mn=128&stid=1

 

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Μαρίνα Σωτήρογλου

Ομάδα στόχος
 • Οι φοιτητές/απόφοιτοι του τμήματος Πολιτικών Επιστημών.
 • Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική Ανάλυσης Πολιτικού Λόγου.
Περιεχόμενο μαθήματος
 • Δομή περιεχομένων (course outline) και περιεχόμενα (θέματα) μαθήματος  (topics)
 • Η ανάλυση του εκλογικού ανταγωνισμού
 • Κόμματα, Πρόσωπα, Θέματα
 • Κόμματα ή Πρόσωπα
 • Τυπολογία των πολιτικών κομμάτων
 • Μελέτη περίπτωσης
 • Εκλογικά Συστήματα
 • Indices of Seats–Votes Disproportionality And Inter-Election Volatility
 • Απλή μεταφερόμενη ψήφος
 • Conjoint analysis
 • Who Is Affected And Who Affects: Family, Friends, and Colleagues
 • Οργάνωση κόμματων
 • Μελέτη περιπτώσεων
 • Παρουσίαση Εργασιών
Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση οι φοιτητές θα: μπορούν να αναλύσουν ένα σύνολο δεδομένων από προβλήματα πολιτικής με εξελιγμένες στατιστικές τεχνικές είναι σε θέση να αξιολογήσουν ερευνητικά αποτελέσματα που έχουν προκύψει από εμπειρικές έρευνες μπορούν να επιλέξουν από διαθέσιμες τεχνικές ανάλυσης.

Προτεινόμενα συγγράμματα
 • ∆. Καραπιστόλης, Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση, Αλτιντζής, 2011. 
 • Β. Δαφέρμος, Παραγοντική Ανάλυση, Ζήτη, 2011.
 • Κ. Μπαγιάτης, Χ. Μωϋσιάδης, Ν. Τσάντας, Θ. Χατζηπαντελής, H ανάλυση δεδοµένων µε τη χρήση στατιστικών πακέτων, Ζήτη, 2005.
Μέθοδοι διδασκαλίας

Διδασκαλία καθ΄ έδρας και συμπληρωματική-ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμα (elearning.auth.gr).

Μέθοδοι αξιολόγησης

Δεν υπάρχουν εξετάσεις μόνο απαλλακτική εργασία. 

Προαπαιτούμενα

Το μάθημα προϋποθέτει τη καλή γνώση των μεθόδων που παρουσιάζονται στα μαθήματα «Κοινωνική Στατιστική» και «Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης στις Κοινωνικές Επιστήμες».

Βιβλιογραφία

Βιβλία - κείμενα (Text/books)

Online readings

Άρθρα (Articles/pappers)

 • A. Blais, The classification of electoral systems, (1988), EJPR 16:99-110.
 • Indices Of Seats–Votes Disproportionality And Inter-Election Volatility, PARTY POLITICS , VOL 9. No.6 pp. 659–677.
 • G. Sartori, The party effects of electoral systems, (1999), Israeli Affairs 6:2, 13-28.
 • P., Seyd, A Case Study of the British Labour Party, Party Politics V5/No3 383-405.
 • T., Chandjipadelis & E., Markaki, Who Is Affected And Who Affects: Family, Friends, Colleagues (Presentation during the third meeting  of the NGO "AENAO", the Environmental Movement of Thessaloniki and its European partners from Poland, Finland, Czech Republic European for project "Life Long Learning, action Grundtvig Partnership", titled "Lets make politics, female educational activities supporting women participation in public life". The topic of the meeting was political campaigns, UNESCO office of Thessaloniki, Greece, October  5th- 7th ,2011).
 •  T., Chandjipadelis, The study of political competition, the case of candidates, International Conference on Political Marketing 2005 Kastoria, Greece.
 • W., Tellis, Introduction to Case Study, The Qualitative Report, Volume 3, Number 2, July, 1997 (http://www.nova.edu/ssss/QR/QR3-2/tellis1.html  και www.nova.edu/ssss/QR/QR3-2/tellis2.html).

Ενότητες

Η ανάλυση του εκλογικού ανταγωνισμού, Συμμετοχή και Κριτήρια.

 

Λέξεις Κλειδιά: κομματική ταύτιση, ηγεσία, θεματική ψήφος, κόμματα, πρόσωπα

 

Η τριγωνική σχέση, Κομματική Ταυτότητα και οι Συντελεστές Ομοιότητας και αναλυτικά παραδείγματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: κομματική ταυτότητα, ομοιότητα, cluster, factor analysis

 

Η παράμετρος του εκλογικού συστήματος, η ελληνική περίπτωση και το Σύνταγμα.

 

Λέξεις Κλειδιά: μεταβλητή, αναλογικό, πλειοψηφικό, συσχέτιση, μετακινήσεις

 

Τα τρία κριτήρια και η τυπολογία των κομμάτων αναλυτικά κατά περίπτωση.

 

Λέξεις Κλειδιά: elite, mass, ethnicity-based

 

Μια μέθοδος ποιοτικής ανάλυσης, Case study Methodology. Αναλύουμε  απόψεις, οπτικές των υποκειμένων αλλά και τις σχέσεις μεταξύ τους και τις ομάδες υποκειμένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: μελέτη περιπτώσεων, εξουσία, αλληλεπίδραση, διαφθορά, πολιτικά κόμματα, εκστρατείες, κοινοβούλιο

 

Εκλογικός νόμος και  το εκλογικό σύστημα.

 

Λέξεις Κλειδιά: πλειοψηφικό, αναλογικό, μεικτό σύστημα, ψηφοδέλτιο

 

Μελετάται η διαφορά μεταξύ κατανομής εδρών και κατανομής ψήφων, η μεταβλητότητα και οι Δείκτες.

 

Λέξεις Κλειδιά: απόκλιση, μεταβλητότητα, index, δείκτες

 

Το εκλογικό μέτρο, οι μετακινήσεις και τα αλγοριθμικά βήματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: εκλογικό μέτρο, μετακινήσεις, STV

 

Μια μέθοδος για την ανάλυση κυρίων επιδράσεων.

 

Λέξεις Κλειδιά: πειραματικός σχεδιασμός, συλλογή δεδομένων, ανάλυση

 

Three main spheres of action in Political Structure.

 

Λέξεις Κλειδιά: network, candidate, voting behavior

 

Η τυπολογία των κομμάτων και οι διαστάσεις τους.

 

Λέξεις Κλειδιά: ηγεμονία, μέλος, υποχρεώσεις, συμμετοχή, υποψήφιοι

 

Παρουσιάζεται η τυπολογία των κομμάτων και η ορθολογική επιλογή μέσα από παραδείγματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: κόμματα, ορθολογική επιλογή, δημοψήφισμα, στελέχη και συνδικαλιστές

 

Παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές σε τρεις ενότητες:

 1. Κόμματα
 2. Πρόσωπα
 3. Θέματα

Λέξεις Κλειδιά: παρουσίαση εργασιών, κόμματα, πρόσωπα, θέματα

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  5801
Αρ. Προβολών :  38114