Διεπαφές φορητών συσκευών

Πολίτης Διονύσιος

Περιγραφή

Ο σκοπός του μαθήματος είναι διττός: Αφενός πρέπει οι διδασκόμενοι να εξοικειωθούν με την ευρεία χρήση των πάσης φύσεως φορητών συσκευών, και αφετέρου πρέπει να είναι σε θέση να παραμετροποιούν, σχεδιάζουν και προγραμματίζουν τις διεπαφές που καθορίζουν την αλληλεπίδραση με τις φορητές συσκευές και το Διαδίκτυο.

Προς τούτο, δίνεται έμφαση:

  • Στη θεωρητική τεκμηρίωση των "μεταφορών" (metaphors) και των "παραδειγμάτων" (paradigms).
  • Στην παραμετροποίηση των διεπαφών φορητών συσκευών.
  • Στην εκμάθηση γλωσσών προγραμματισμού που να να δημιουργούν με τεχνικές ταχείας προτυποποίησης (rapid prototyping) διαδραστικά μοντέλα που υλοποιούν τις τεχνικές "διαλόγου" που επιτάσσει η θεωρία.

Λέξεις Κλειδιά: φορητές συσκευές, σχεδίαση αλληλεπίδρασης, ταχεία προτυποποίηση, αξιολόγηση

Κωδικός: OCRS332
Κατηγορία: Πληροφορικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Παρουσιάζεται η μεθοδολογία διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΑΠΘ.  Το μάθημα διδάσκεται κατά τις αρχές της υβριδικής μάθησης (blended learning) κατά το μοντέλο 70% - 30%. Συνεπώς, πολλές δράσεις της κατάρτισης στο αντικείμενο μπορούν να γίνουν και εξ αποστάσεως, ενώ το υλικό από το οποίο θα αντλήσουν στοιχεία οι φοιτητές είναι υπό τη μορφή ηλεκτρονικών πηγών και μαθημάτων. Περιγράφεται ο βαθμός εμπλοκής  (engagement factor) στη διδασκαλία με την υποχρεωτική  συμμετοχή στις διάφορες, κυρίως ηλεκτρονικής μορφής, διαδράσεις του μαθήματος. Οι φοιτητές πρέπει να συμμετάσχουν οπωσδήποτε σε τρία project που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στο VLE του μαθήματος.

Λέξεις Κλειδιά: εισαγωγικό μάθημα

Από τις απαρχές της ΕΑΥ ως τις Διεπαφές Φορητών Συσκευών – Μέρος Α’: Αναπτύσσονται οι υποενότητες: Οι βασικές αρχές του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού – Ο σχεδιασμός ενός εύχρηστου συστήματος – Η εξέλιξη των υπολογιστών και η μετάβαση στις φορητές συσκευές – Πώς οδηγούμαστε σε νέες μαθησιακές κοινότητες – Νέες μέθοδοι διδασκαλίας και το mobile learning.  Δεύτερο μέρος: μία εισαγωγή στον Κόσμο των Tablet – Χαρακτηριστικά – Αρχιτεκτονική του Συστήματος, Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα.

Δεύτερο μέρος: μία εισαγωγή στον Κόσμο των Tablet – Χαρακτηριστικά – Αρχιτεκτονική του Συστήματος, Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα.

Λέξεις Κλειδιά: ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός, ευφυή συστήματα και φορητές τεχνολογίες

Τι ισχύει στην Επικοινωνία Ανθρώπου – Μηχανής. Διεθνή πρότυπα που αφορούν στην ΕΑΥ. Μερικά Παραδείγματα. Οι Αρχές Σχεδίασης και η Οργανολογία των Φορητών Διεπαφών. Οι βασικές αρχές του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού. Η εξέλιξη των υπολογιστών και η μετάβαση στις φορητές συσκευές. Οφέλη και προβληματισμοί σχετικά με τη ραγδαία εξάπλωση των φορητών διεπαφών. Είναι η μεθοδολογία προγραμματισμού αποτελεσματική;

Λέξεις Κλειδιά: αρχές σχεδίασης, οργανολογία των φορητών διεπαφών, επικοινωνιακά πρωτόκολλα

Η Ιατρική Πλευρά των Διεπαφών Φορητών Συσκευών: (προσκεκλημμένος ομιλητής: Ο Επιμελητής Α του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, Ωτορινολαρυγγολόγος Δρ. Γ. Κυριαφίνης, ειδικός στις κοχλιακές εμφυτεύσεις).

Η αντιμετώπιση της βαρηκοΐας – κώφωσης. Ψηφιακά ακουστικά με πολλές μπάντες και κανάλια.  Προσθετική και βιονική ιατρική: εμφυτεύσιμες προσθέσεις, κοχλιακά εμφυτεύματα, ηλεκτρακουστικά βοηθήματα. Συστήματα ενδοεπικοινωνίας στα 2.4 GHz. Τεχνικές και βιολογικές δοκιμασίες. Σταδιακή προσαρμογή. Remote Fitness over the Internet. Προγραμματισμός των φορητών διεπαφών (=κοχλιακών εμφυτευμάτων).

Λέξεις Κλειδιά: βιονική ιατρική, εμφυτεύσιμες προσθέσεις, κοχλιακά εμφυτεύματα, ηλεκτρακουστικά βοηθήματα

«Εμφυτεύματα» παντού – Τι είναι το ψηφιακό σπίτι - από πού ξεκίνησε. Οι πρώτες εφαρμογές βιομηχανικής κλίμακας. Σύγχρονες εφαρμογές. Ενεργειακή απόδοση. Cityhome. Προϊόντα και προγραμματισμός αυτών.

Λέξεις Κλειδιά: ψηφιακό σπίτι, ενεργειακή απόδοση, εφαρμογές βιομηχανικής κλίμακας

Το λογισμικό που χρησιμοποιείται: Ολοκληρωμένες σουίτες (=πακέτα λογισμικού). Ξεχωριστά εργαλεία. Συμβατότητα με ΛΣ (Windows,OSX, iOS, Android, WebOS). Διαλειτουργικότητα. Νέες τεχνολογίες: από το Flash και το Powerpoint στο Prezi. Ανοιχτό λογισμικό. Συγκρίσεις συμβατότητας. Προτυποποίηση.

Λέξεις Κλειδιά: presentation software, διαλειτουργικότητα πολυμεσικών παρουσιάσεων

3D Διεπαφές – Σύντομη εισαγωγή. Τι τεχνολογίες χρησιμοποιούν οι γραφίστες για 3D γραφικά ή μακέτες. 3D εκτυπωτές – Διεπαφές με 3D εκτυπωτές – Τεχνολογία – Εφαρμογές: από πολύπλοκα ανταλλακτικά ως οστικά και οργανικά εμφυτεύματα. Οι τεχνικές της τρισδιάστατης εκτύπωσης. H γλώσσα εικονικής πραγματικότητας  VRML – Οι απαρχές της – είναι προτυποποιημένη; Γιατί απέτυχε; Τι την αντικατέστησε;

Λέξεις Κλειδιά: 3D διεπαφές, 3D εκτυπωτές, η γλώσσα εικονικής πραγματικότητας VRML

Οι “μεταφορές” (Metaphors) κατά τη Γλωσσολογία. Οι μεταφορές στην ΕΑΥ. Οι μεταφορές από την Επιστήμη των Υπολογιστών δημιουργούν τα εικονικά περιβάλλοντα διάδρασης των “Κοινωνικών Μέσων”. H μεταφορά της διεπαφής έχει σκοπό να δώσει στο χρήση γνώση για το πώς να αλληλεπιδρά με το “περιβάλλον” του. Παραδείγματα (Paradigms) και Ιδιώματα (Idioms) που βελτιστοποιούν τη λειτουργικότητα και τη διάδραση των χρηστών, κυρίως όταν χρησιμοποιούν συσκευές τύπου Android ή παρόμοιων λειτουργικών περιβαλλόντων.

Λέξεις Κλειδιά: η “μεταφορά” των κοινωνικών δικτύων – διάδραση με φορητές τεχνολογίες

Πολλά Λειτουργικά Συστήματα, όπως για παράδειγμα το WebOS, προσφέρονται για την εξυπηρέτηση του παγκόσμιου ιστού των πραγμάτων. Η επικοινωνία μεταξύ των “πραγμάτων” γινόταν κατά αδόμητο ή αυτοσχέδιο τρόπο, χωρίς να υπάρχει διασύνδεση των συσκευών μεταξύ τους. Τα τελευταία χρόνια η ανταλλαγή δεδομένων γίνεται κατά παρόμοιο τρόπο με εκείνον που εξασφαλίζει την ενδοεπικοινωνία των ευφυών συσκευών κινητής τηλεφωνίας.

Λέξεις Κλειδιά: διαδίκτυο των πραγμάτων, παγκόσμιος ιστός, WebOS

Περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος διαδραστικής διδασκαλίας εξ αποστάσεως με φορητές συσκευές ή υπολογιστές που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα WizIQ. Οι διδάσκοντες και οι μαθητές τους χρησιμοποιούν την εικονική επιφάνεια του πίνακα, που παρέχει το σχετικό λογισμικό, για να προσομοιώσουν τη διάδραση που υφίσταται σε μία πραγματική τάξη, ενώ αυτοί βρίσκονται στην πραγματικότητα διασκορπισμένοι σε πολύ μεγάλη απόσταση. Επικοινωνία με πολλούς μαθητές ταυτόχρονα. Εργαλεία και τρόποι διδασκαλίας.

Λέξεις Κλειδιά: διαδραστική διδασκαλία εξ αποστάσεως, η πλατφόρμα WizIQ

Παρουσίαση, σύγκριση και αξιολόγηση των λειτουργιών λογισμικού παρουσιάσεων. Ταχεία προτυποποίηση με φορητές συσκευές διαδραστικού λογισμικού. Υπηρεσίες βοήθειας και υποστήριξης του χρήστη για τη διαχείριση της αυξημένης πολυπλοκότητας που περιβάλλοντος των ευφυών φορητών συσκευών.

Λέξεις Κλειδιά: ταχεία προτυποποίηση (rapid prototyping), διαδραστικό λογισμικό παρουσιάσεων

Ορισμοί και διασαφήσεις: Τα ευφυή και προγραμματίσιμα υλικά. Εφαρμογές των ευφυών υλικών. Από τι αποτελείται ένα “έξυπνο”, Ψηφιακό Σπίτι. Συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης του σπιτιού. Ψηφιακό “καθιστικό”. Ψηφιακή κουζίνα. Gadgets. Πλυντήρια. Συστήματα Επιτήρησης. Οι δομικές επιφάνειες του Ψηφιακού Σπιτιού. Δημοφιλή πρωτόκολλα και συστήματα ενσωματώνονται. Πρωτόκολλα επικοινωνίας Οικιακών Συστημάτων (“Δομοτικές“ Τεχνολογίες).

Λέξεις Κλειδιά: ευφυή και προγραμματίσιμα υλικά, εφαρμογές των ευφυών υλικών

Οι φοιτητές που προαιρετικά ανέλαβαν την εκπόνηση project παρουσιάζουν στην τάξη τα αποτελέσματα της δουλειά τους, λίγες μέρες μετά την τελική γραπτή δοκιμασία του μαθήματος. Οι εργασίες τους υποβάλλοντα και αρχειοθετούνται στον ιστοχώρο του μαθήματος των Διεπαφών Φορητών Συσκευών στο VLE Moodle (http://elearning.auth.gr) και οι πιο αντιπροσωπευτικές απ᾽ αυτές μεταφέρονται στο περιβάλλον του Opencourses (http://delos.it.auth.gr).

Λέξεις Κλειδιά: παρουσίαση ομαδικών ή ατομικών τελικών εργασιών (projects)

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  3349
Αρ. Προβολών :  22983

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -