Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

Χατζηαθανασίου Bασίλειος, Καδή Στυλιανή

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό γίνεται η εισαγωγή στις βασικές αρχές της Θερμοδυναμικής.

 

Φωτογραφία: "Adiabatic flame temperature (diagram)" by Mig8tr at the English language Wikipedia. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adiabatic_flame_temperature_(diagram).jpg#/media/File:Adiabatic_flame_temperature_(diagram).jpg

 

Κωδικός: OCRS482
Κατηγορία: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Ορισμός θερμοδυναμικής. Εφαρμογή – θερμοδυναμικό σύστημα. Τύποι συστημάτων – γιατί είναι αναγκαία η διάκριση. Ιδιότητες. Ισορροπία – διεργασίες – κύκλα. Θερμοδυναμικοί νόμοι. Θερμική αγωγιμότητα, εξίσωση αγωγής, θερμική αντίσταση.

 

Καθαρή ουσία (ύλη):

  • Φάσεις
  • Αλλαγές φάσης
  • Διαγράμματα φάσεων
  • Πίνακες ιδιοτήτων

Ιδανικά Αέρια.  Συντελεστής συμπιεστότητας. Ειδικές θερμότητες.

 

 

Πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής. Εφαρμογή σε κλειστά συστήματα.

 

 

Πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής. Εφαρμογή σε ανοικτά συστήματα.

 

 

Κατεύθυνση μιας διαδικασίας. Ποιότητα της ενέργειας. Θερμική μηχανή. Κύκλο Carnot.

 

 

Ανισότητα Clausius. Αρχή αύξησης εντροπίας. Μεταβολή εντροπίας. Ισοζύγια εντροπίας.

 

 

Κύκλα ισχύος. Κύκλα ψύξης. Θερμοδυναμικός βαθμός απόδοσης. Κύκλο Carnot. Κύκλο Rankine.

 

 

Ανοικτό κύκλο Brayton. Κλειστό κύκλο Brayton. Αποκλίσεις πραγματικών κύκλων από τα ιδανικά.

 

 

Ψυκτικά συστήματα. Αντίστροφο κύκλο Carnot. Ψύξη με συμπίεση ατμού.

 

 

Ενεργειακές ιδιότητες μιγμάτων. Μίγματα αέρα – υδρατμών. Ψυχρομετρικό διάγραμμα.

 

 

Διεργασίες κλιματισμού

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5973
Αρ. Προβολών :  30119

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -