Εκπαίδευση στην ψηφιακή υπογραφή εγγράφων

ΚΗΔ ΑΠΘ

Περιγραφή

Digital signature: Signing with private key and verification with private key; Blue: private information; Orange: public information

 

Υλικό που παρουσιάστηκε στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την χρήση των αναγνωρισμένων ψηφιακών υπογραφών

 

Εκπαιδευτικό Υλικό:

 

ITAUTH - Εκπαίδευση στην ψηφιακή υπογραφή εγγράφων

 

Βιντεο-οδηγός προσθήκης ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα pdf

0:11 Ρύθμιση διακομιστή χρονοσήμανσης
1:21 Ρύθμιση ώστε η ημερομηνία υπογραφής να επιβεβαιώνεται από διακομιστή χρονοσήμανσης
1:59 Ψηφιακή υπογραφή έγγραφου pdf

* για την προβολή του βίντεο χρησιμοποιήστε Internet Explorer ή Google Chrome

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Κωδικός: OTHER125
Κατηγορία: Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης » Άλλο
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -