Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Γερμανικής Φιλολογίας: Μεταφορές της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας: Αναλύσεις του λόγου των ΜΜΕ (OCRS518)Μπουτουλούση Ελένη
.
Ερωτηματολόγια Opencourses (OCRS378)Angeliki Moneda
Μηχανολόγων: Μηχανολογικό σχέδιο ΙΙ (OCRS502)Ανδρεάδης Γεώργιος
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής: Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (OCRS247)Ζαρίφης
.