Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Groundwater Hydraulics (OCRS531)Konstantinos Katsifarakis
.
Opencourses: Υποστήριξη Συνεργατών (OCRS100)Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
test_pgiovani (OCRS532)