Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσες: Μαρία Παρταλίδου, Λέκτορας, Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια, Ελένη Δημητριάδου, ΕΕΔΙΠ ΙΙ. - υπευθ. Εργαστηρίων 

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Μαρία Αλεμπάκη

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή (Η έννοια της ανάπτυξης, διάκριση μεταξύ αγροτικής και γεωργικής ανάπτυξης, έννοια και ρίζες της τοπικής ανάπτυξης, ορισμός της κοινότητας)
 • Προσεγγίσεις και ιστορική εξέλιξη της ανάπτυξης (Κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης της Τοπικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα)
 • Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης (Κατανόηση των διαφορετικών στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης)
 • Ιστορία της ελληνικής τοπικής ανάπτυξης
 • Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση
 • Εθελοντισμός
 • Ανάλυση των σύγχρονων προβλημάτων της Τοπικής Ανάπτυξης
 • Περιγραφή των σταδίων εκπόνησης ενός αναπτυξιακού προγράμματος
 • Κατανόηση των βασικών σημείων των προγραμμάτων «Καποδίστριας’ και ‘Καλλικράτης’

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Ένας Γεωπόνος με κατεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας θα πρέπει να είναι σε θέση να σκέφτεται παγκόσμια αλλά να μπορεί να σχεδιάζει και να δρα τοπικά. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να απαντήσουν στα εξής ερωτήματα:

 1. Τι ανάπτυξη θέλουμε και ποιός ο ρόλος των πολιτών;
 2. Με ποιά τεχνική θα επέλθει η κοινωνική αλλαγή σε κάθε τοπική κοινωνία;
 3. Ποιο ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν ως στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης;
 4. Πώς μπορούν να σχεδιάσουν πρακτικά ένα τοπικό επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης;

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 • Δαουτόπουλος, Γ. (2005). «Τοπική Ανάπτυξη». Ε Έκδοση, Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ [ΚΩΔ. 3929]

 

Επιπρόσθετες πηγές για μελέτη

1. Εύρεση στατιστικών δεδομένων: www.statistics.gr , www.eurostat.eu

2. Ερευνητικά άρθρα από ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά πρακτικά συνεδρίων τα  οποία ανανεώνονται σε ετήσια βάση και αναρτώνται στο http://rural-lab.agro.auth.gr/309y.htm

Πηγές στο διαδίκτυο

http://wbi.worldbank.org/wbi/multimedia/animation-south-south

http://www.ted.com/talks/lang/el/bunker_roy.html

http://on.aol.com/video/personal-stories-of-the-porto-alegre-project-part-1-4-444635747

 

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία

Δαουτόπουλος, Γ. (2005). «Τοπική Ανάπτυξη». Ε’ Έκδοση, Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ [ΚΩΔ. ΕΥΔΟΞΟΣ: 3929]

 * επίσης υλικό που αναρτάται στο http://rural-lab.agro.auth.gr