Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή στο μάθημα
 • Ανάπτυξη ορθοεπούς ικανότητας
 • Ιστορικά στοιχεία Γλωσσολογίας
 • Στοιχεία Φωνητικής
 • Χρησιμότητα και εφαρμογή προηγούμενων ενοτήτων
 • Επαναληπτικές ασκήσεις και ασκήσεις αξιολόγησης
 • Αναφορές και πηγές

Λέξεις κλειδιά: Φωνητική, Φωνολογία, προφορά, Γαλλική γλώσσα, Διδακτική

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

 

Διδάσκων: Delhaye Olivier, Λέκτορας

http://olivierdelhaye.info

 

 

 

 Συνεργάτης ανάπτυξης περιεχομένου: Ξανθίππη Κουτούφη

 
Θερμές ευχαριστίες στις:
 • Μάχη Μουρτζούχου
 • Ράνια Σιδηροπούλου
 • Αθηνά Δαραβίγκα
για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του περιεχομένου του μαθήματος

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

 

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές:

 • να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της Φωνητικής/Φωνολογίας,
 • να αποκτήσουν μια σωστή προφορά της γαλλικής γλώσσας,
 • να γνωρίζουν βασικές αρχές της προφορικής εξέλιξης των γλωσσών, με παράδειγμα την ιστορία της γαλλικής γλώσσας,
 • να γίνουν ικανοί να αναπτύξουν στρατηγικές εκμάθησης για τη βελτίωση της προφοράς της γαλλικής γλώσσας.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

 

Επικοινωνιακές δεξιότητες στη γαλλική γλώσσα: επίπεδο C2 στην κλίμακα αναφοράς που έχει αναπτυχθεί στο ΚΕΠΑ του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Βιβλιογραφία