Διαφήμιση

Περίγραμμα

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Χριστίνα Μπουτσούκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

http://www.econ.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=31

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Έλλη Βλαχοπούλου

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Το περιεχόμενο του μαθήματος αναφέρεται στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα της διαφήμισης, στην επιχείρηση, ενώ παράλληλα εξετάζεται ο οικονομικός και κοινωνικός της ρόλος. Διεξοδικά συζητούνται η ιεραρχική κλιμάκωση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης, η διαδικασία επεξεργασίας της πληροφορίας στη διαφήμιση, οι παράγοντες και οι προϋποθέσεις, αλλά και τα εμπόδια ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής διαφήμισης. Εξετάζονται θέματα όπως ο καθορισμός των διαφημιστικών στόχων και του προϋπολογισμού, η διαμόρφωση του διαφημιστικού προγράμματος, η σχεδίαση της διαφήμισης και η εφαρμογή υλοποίησης της δημιουργικής ιδέας, η απεικόνιση και η διαμόρφωση του διαφημιστικού κειμένου, ο σχεδιασμός και η επιλογή των μέσων επικοινωνίας. Παρουσιάζεται η οργάνωση και η λειτουργία της διαφημιστικής εταιρίας. Το μάθημα ολοκληρώνεται με την κριτική προσέγγιση στον ρόλο της διαφήμισης στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

 

 • Εισαγωγή στη Διαφήμιση
 • Η διαφήμιση και η διαδικασία επικοινωνίας
 • Ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική
 • Διαφημιστικός Προϋπολογισμός – Η σχεδίαση του προγραμμάτων μάρκετινγκ και διαφήμισης – Διαμόρφωση διαφημιστικών στόχων
 • Σχεδιασμός και οργάνωση διαφημιστικής εκστρατείας
 • Η ιεραρχική κλιμάκωση των αποτελεσμάτων της διαφήμισης
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη της διαφήμισης της διαφήμισης
 • Η χρήση του χιούμορ στη διαφήμιση
 • Περίγραμμα
 • Η διαμόρφωση του διαφημιστικού κειμένου
 • Η διαδικασία επεξεργασίας της πληροφορίας στη διαφήμιση
 • Η διαφήμιση στο διαδίκτυο
 • Σχεδιασμός για την επιλογή Μ.Μ.Ε.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα μπορούν:

 • Να κατανοήσουν την έννοια της διαφήμισης και τη διαδικασία επικοινωνίας.
 • Να κατανοήσουν τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης για μια επιχείρηση.
 • Να αναγνωρίσουν τη σημασία του καθορισμού των διαφημιστικών στόχων και του διαφημιστικού προϋπολογισμού.
 • Να σχεδιάσουν μια διαφημιστική εκστρατεία.
 • Να κατανοήσουν την λειτουργία και οργάνωση μιας διαφημιστικής εταιρείας.
 • Να σχεδιάσουν την επιλογή των Μ.Μ.Ε.
 • Να κατανοήσουν τον ρόλο της διαφήμισης στο κοινωνικό σύνολο.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

1. Γ. Χ. Ζώτος, Διαφήμιση, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2008. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 17203. 
2. Ουίλιαμ Λάις, Στήβεν Κλάιν, Σατ Τζάλυ, Ζακλίν Μποτεριλ, Διαφήμιση και Επικοινωνία, εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 2008. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 16747.