Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Πρωτόκολλα και αρχιτεκτονική πρωτοκόλλων.
 • Μοντέλο αναφοράς κατά ΟSI.
 • Διαδικτυακός προγραμματισμός και εφαρμογές.
 • Μετάδοση πακέτων. Πακέτα και ανίχνευση σφαλμάτων.
 • Τεχνολογίες –πρωτόκολλα- τοπολογίες LAN (Αλγόριθμος CSMA/CD,
 • Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10G Ethernet).
 •  Καλωδίωση LAN. Επέκταση των LAN με Γέφυρες, Μεταγωγείς 2ου επιπέδου (Layer 2 Switches), Επαναλήπτες, Οπτικά μόντεμ.
 • Διαδικτύωση: Έννοιες, αρχιτεκτονική και πρωτόκολλα, ΙP διευθύνσεις, ARP,IPv6, TCP, UDP, NAT. Δρομολόγηση IP πακέτων.
 • Δικτυακές εφαρμογές: Αλληλεπίδραση πελάτη-εξυπηρετητή, DNS, SMTP, HTTP. Τηλεφωνία πάνω από IP.
 • Τεχνολογίες δυναμικών και ενεργών σελίδων, ASP, PHP, Java, Javascript. Ασφάλεια στο διαδίκτυο.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

 

Διδάσκων:

     Σωτήριος Γούδος, Επίκουρος Καθηγητής

 

 Βιογραφικό:

      http://www.physics.auth.gr/sections/5/people/207

 

 Συνεργάτες Ανάπτυξης Περιεχομένου:

Μαρία Φίλιογλου, Νίκος Τρυφωνίδης

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές/απόφοιτοι του τμήματος Φυσικής αλλά και του ευρύτερου κλάδου των θετικών επιστημών που επιθυμούν να εξειδικευτούν στην αρχιτεκτονική και τα πρωτόκολλα στα σύγχρονα δίκτυα επικοινωνιών και υπολογιστών.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με την αρχιτεκτονική και τα πρωτόκολλα στα σύγχρονα δίκτυα επικοινωνιών και υπολογιστών καθώς και να γνωρίσουν τα βασικά της διαδικτύωσης και τις εφαρμογές πάνω από τα IP δίκτυα.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Douglas E Comer, Δίκτυα και διαδίκτυα υπολογιστών, Εκδ. Κλειδάριθμος, 2014
 2. W. Stallings, Επικοινωνίες υπολογιστών & δεδομένων, Εκδόσεις Τζιόλα, 2012.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

not available