Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Κράτος Δικαίου 1.
 • Κράτος Δικαίου 2.
 • Δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων.
 • Πηγές του δικαίου.
 • Σύνταγμα και Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Αρχή του κοινωνικού κράτους.
 • Η Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών.
 • Συντακτική Εξουσία και Αναθεωρητική Λειτουργία.
 • Άτυπες τροποποιήσεις και άδηλες μεταβολές του Συντάγματος.
 • Εγγυήσεις τήρησης και προστασίας του Συντάγματος.  
 • Εκτελεστική Λειτουργία.
 • Δικαστική Λειτουργία.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

 

Διδάσκουσα: 

     Λίνα Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

 Βιογραφικό: 

    http://law-constitution.web.auth.gr/lina/files/Lina-Papadopoulou-CV.pdf

    http://law-constitution.web.auth.gr/lina/cv/

http://www.law.auth.gr/index.php?lang=el&rm=51&mn=53&stid=55

 

Ομάδα ανάπτυξης και επεξεργασίας περιεχομένου:

    Βασιλική Κόκοτα

    Στέλλα Χριστοφορίδου

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές/απόφοιτοι Νομικής

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Να γνωρίσουν οι φοιτητές και να κατανοήσουν την έννοια του κράτους δικαίου, της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών, την ιεραρχία των πηγών του δικαίου, τις εγγυήσεις τήρησης του Συντάγματος και την αναθεωρητική διαδικασία.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν προβλέπονται προαπαιτούμενα μαθήματα. 

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Κ. Χρυσόγονου, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2008. http://search.lib.auth.gr/Record/962216  
 • Αντ. Μανιτάκη, Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο Ι, Γενικό Μέρος (Θεμελιώδεις έννοιες), εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη 2004. http://search.lib.auth.gr/Record/488964
 • Ευ. Βενιζέλου, Μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα- Κομοτηνή 2008. http://search.lib.auth.gr/Record/927721
 • Κ. Μαυριά, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2005. http://search.lib.auth.gr/Record/524892

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 • Ι.Ιγγλεζάκη, Κοινωνικό Κράτος Δικαίου – Υπό το πρίσμα της συνταγματικής αναθεώρησης του 2001 (άρθρο 25§1 Σ) και του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2005. http://search.lib.auth.gr/Record/523801
 • Γ. Κασιμάτη, Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα Αθήνα-Κομοτηνή, 1980. http://search.lib.auth.gr/Record/416010
 • Γ. Κατρούγκαλου, Το κοινωνικό κράτος της μεταβιομηχανικής εποχής. Θεσμοί παροχικής διοίκησης και κοινωνικά δικαιώματα στο σύγχρονο κόσμο, Αθήνα-Κομοτηνή, 1998. http://search.lib.auth.gr/Record/430130
 • Α. Μάνεση, Αι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος, Αντ. Σάκκουλα, 1991. http://search.lib.auth.gr/Record/224784
 • Μάνεση, Συνταγματική θεωρία και πράξη, Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα 1980. http://search.lib.auth.gr/Record/224798
 • Α. Μανιτάκη, Λ. Παπαδοπούλου, Η Προοπτική ενός Συντάγματος για την Ευρώπη, εκδ. Σάκκουλα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2003. http://search.lib.auth.gr/Record/501232
 • Α. Μανιτάκη, Κράτος δικαίου και δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας, εκδ. Σάκκουλα Αθηνα-Θεσσαλονίκη, 1994. http://search.lib.auth.gr/Record/223511
 • Λ. Παπαδοπούλου, Εθνικό σύνταγμα και κοινοτικό δίκαιο : το ζήτημα της "υπεροχής«, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου "Iδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου”, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2009. http://search.lib.auth.gr/Record/946434  
 • Ν.Ι. Σαρίπολου, Πραγματεία του Συνταγματικού Δικαίου, β’ εκδ. Αθήνησι: Τύποις Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1874. http://search.lib.auth.gr/Record/428070
 • Φ. Σπυρόπουλου, Εισαγωγή στο Συνταγματικό Δίκαιο, εκδ. Αντ. Σάκκουλα 2006. http://search.lib.auth.gr/Record/961450
 • Αθ. Ράικου, Συνταγματικό Δίκαιο, 2η έκδ., εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2002. http://search.lib.auth.gr/Record/448479
 • Α. Ι. Σβώλου, Συνταγματικό Δίκαιον, Αθήναι: Πυρσού, 1934. http://search.lib.auth.gr/Record/497148
 • Δ. Τσάτσου, Συνταγματικό Δίκαιο, Τόμος Α’ και Β’, εκδ. Α. Σάκκουλα, 1993. http://search.lib.auth.gr/Record/226145