Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Ιστορικό και εννοιολογικό πλαίσιο της συγκριτικής πολιτικής - τι συγκρίνουμε, γιατί συγκρίνουμε. Συγκριτική διακυβέρνηση
 2. Πολιτικά συστήματα. Κατηγορίες και υποδιαιρέσεις των πολιτικών συστημάτων
 3. Δημόσια Πολιτική. Έννοιες, διαμόρφωση και στοιχεία των κρατικών πολιτικών σήμερα
 4. Ιστορική αναδρομή στα ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα. Χωρισμός των εξουσιών. Κοινοβουλευτισμός και Δημοκρατία.
 5. Ο «καθαρός» κοινοβουλευτισμός. Το βρετανικό πολιτικό σύστημα. Ιστορία, θεσμοί, παράγοντες, κοινωνία.
 6. Ο «μετριασμένος κοινοβουλευτισμός». Το γερμανικό πολιτικό σύστημα. Ιστορία, θεσμοί, παράγοντες, κοινωνία. Ο ρόλος του Καγκελάριου.
 7. Το προεδρικό σύστημα. Ιστορία, θεσμοί, παράγοντες, κοινωνία. Στις Η.Π.Α.
 8. Οι προσπάθειες συγκερασμού προεδρικών και κοινοβουλευτικών συστημάτων. Το γαλλικό ημιπροεδρικό σύστημα. Ο ρόλος του Γάλλου Προέδρου της Δημοκρατίας.
 9. Άλλα ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα. Η Ιταλία. Από τον πολυκομματισμό στον διπολισμό.
 10. Άλλα ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα. Η Ισπανία. Ιστορία, θεσμοί, παράγοντες, κοινωνία. Ο ρόλος των περιφερειών στο κεντρικό πολιτικό σύστημα.
 11. Άλλα ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα. Τα πολυκομματικά συστήματα της Μπενελούξ και των Σκανδιναβικών κρατών. Η παράδοση των κυβερνήσεων συνεργασίας.
 12. Άλλα ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα. Τα πολιτικά συστήματα στην Ανατολική Ευρώπη.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Ιωάννης Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής

Περισσότερα: www.polsci.auth.gr

http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=36

 

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Γαβριέλα Μαζαράκη, Υποψήφια Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών

Βιντεοσκόπηση - Μοντάζ: Χαριδήμου Δήμος

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: Κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της σύγκρισης των πολιτικών συστημάτων, να συσχετίζουν τις έννοιες αυτές με συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά και να διακρίνουν τα βασικά από τα δευτερεύοντα στοιχεία ενός πολιτικού συστήματος Να διαθέτουν ικανότητα σύγκρισης των βασικών στοιχείων των πολιτικών συστημάτων Έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των βασικών πολιτικών συστημάτων της Δυτικής Ευρώπης και μια επαρκή γνώση των κύριων αιτιών για την διαμόρφωσή τους.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Κανένα

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Yves Meny, Συγκριτική Πολιτική της Δυτικής Ευρώπης Τόμος Β΄. Εκδόσεις Παπαζήση Aθήνα. 1996.
 2. Lehner, F. & Widmaier, F., Συγκριτική Πολιτική, Θεσσαλονίκη, Επίκεντρο 2007.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Επιστημών.