Ηλεκτρονική ΙΙΙ

Περίγραμμα

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Σχεδίαση ΤΕ ενισχυτή MOS δύο βαθμίδων
 • Κυκλώματα ανόρθωσης και σταθεροποίησης τάσης
 • Κυκλώματα τάσης αναφοράς (bandgap)
 • Ενισχυτές ισχύος τάξης Α, Β, ΑΒ
 • Υπολογισμός της παραμόρφωσης, ισχύος εξόδου και απόδοσης
 • Θερμική σχεδίαση ενισχυτών ισχύος
 • Κυκλώματα ελέγχου ισχύος (Ελεγχόμενος ανορθωτής πυριτίου SCR, DIAC, TRIAC, LTI, IGCT)
 • Ανόρθωση σε κυκλώματα ισχύος

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

 Διδάσκων: Αλκιβιάδης Χατζόπουλος, Καθηγητής

 Βιογραφικό:

http://ee.auth.gr/school/faculty-staff/electronics-computers-department/hatzopoulos-alkiviadis/

http://ee.auth.gr/en/school/faculty-staff/electronics-computers-department/hatzopoulos-alkiviadis/

  

 

 

Συνεργάτης ανάπτυξης περιεχομένου: Κωνσταντίνα Σβάρνα

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές των Τομέων Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών (υποχρεωτικά) και του Τομέα Ενέργειας (προαιρετικά) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΑΠΘ.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Ανάπτυξη ικανότητας κατανόησης της λειτουργίας και της σχεδίασης αναλογικών κυκλωμάτων.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, εργαστήριο.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Γραπτές Εξετάσεις. 

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

 • Ηλεκτρονική Ι
 • Ηλεκτρονική ΙΙ

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. A. Sedra, K. Smith. Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2006.
 2. Α. Χατζόπουλος Σ. Φάρχα, Γ. Μπόντζιος, Δ. Κωνσταντίνου. SPICE, Ανάλυση και σχεδίαση Ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, Εκδόσεις Τζιόλα 2012
 3. Ι.Μ. Κοντολέων, Ηλεκτρονική, Ανάλυση και Σχεδίαση Κυκλωμάτων Τόμος IIΙ, Εκδ. Ι. Κοντολέων, Θεσσαλονίκη, 2006.
 4. J. Millman, A. Grabel, Μικροηλεκτρονική, Τόμος Β, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 1991.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. A. Sedra, K. Smith. Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2006.
 2. Α. Χατζόπουλος, Σ. Φάρχα, Γ. Μπόντζιος, Δ. Κωνσταντίνου. SPICE, Ανάλυση και σχεδίαση Ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, Εκδόσεις: Τζιόλα 2012
 3. Ι.Μ. Κοντολέων, Ηλεκτρονική, Ανάλυση και Σχεδίαση Κυκλωμάτων Τόμος IIΙ, Εκδ. Ι. Κοντολέων, Θεσσαλονίκη, 2006.
 4. J. Millman, A. Grabel, Μικροηλεκτρονική, Τόμος Β, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 1991.
 5. P.E. Allen, D.R. Holberg. CMOS Analog Circuit Design(2nd Ed.). Oxford Univ. Press, 2002.
 6. P. Gray, P. Hurst, S. Lewis, R. Meyer, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits (4th edition). J. Wiley & Sons, Inc., 2001.
 7. Ι. Κιοσκερίδης, Ηλεκτρονικά Ισχύος. Εκδόσεις Τζιόλα, 2008.