Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Ιωάννης Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό: http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=36

 

 

 

 

 

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Γαβριέλα Μαζαράκη

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Η διεθνής πολιτική στον 21ο αιώνα 

 • Η διεθνής πολιτική στον 21ο αιώνα. Από το τέλος της ιστορίας και την Αμερικανική μονοκρατορία στον ‘αναρχικό’ κόσμο.
 • Έθνη, κράτη, θρησκείες, οικονομία στην διεθνή πολιτική.
 • Ο πόλεμος – ένα παρωχημένο εργαλείο ή η ειρήνη με άλλο τρόπο;
 • Το δικαίωμα στην ανθρωπιστική παρέμβαση
 • Ο ρόλος των περιφερειακών οργανισμών στην διαμόρφωση των διεθνών σχέσεων.

Περιφερειακές διαστάσεις της διεθνούς πολιτικής

 • Η σύγχρονη Μέση Ανατολή: Ισραηλο-αραβικές διενέξεις. Το Ισλάμ και οι διαιρέσεις του (Σουνίτες-Σιίτες), Δημοκρατία και Ισλάμ.
 • Η Ρωσία και ο ρωσικός κόσμος. Δημοκρατία, ημιδημοκρατία, δικτατορία. Ο ρόλος των πρώτων υλών στη διεθνή πολιτική. Ο πόλεμος των αγωγών. Προς μία νέα «Ευρασία»;.
 • Ηνωμένες Πολιτείες. Το αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Εσωτερικές ανισότητες και διεθνείς εντάσεις. Ιμπεριαλισμός ή συμμαχίες. Η στροφή προς τον κόσμο του Ειρηνικού. • Ο κινεζικός αιώνας. Η άνοδος της Κίνας στη διεθνή σκηνή. Καπιταλισμός και μονοκομματικό σύστημα. Η κινεζική ενδοχώρα. Γεωπολιτική διάσταση της κινεζικής ηγεμονίας.
 • Η άλλη Ασία. Η ινδική ιδιαιτερότητα. Δημοκρατία και θρησκείες. Το ASEAN και τα κράτη του - μοντέλο ή εξαίρεση. Υπάρχουν ακόμα οικονομικές τίγρεις;
 • Η ανάδυση της Λατινικής Αμερικής. Περιφερειακή ενοποίηση και ηγεμονικές βλέψεις. Εθνικισμός, λαϊκισμός, δημοκρατία και ανισότητες στην αμερικανική ήπειρο.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές:

 • θα έχουν πλήρη εικόνα των βασικών παραμέτρων που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις στη σύγχρονη εποχή.
 • θα γνωρίζουν και θα μπορούν να αναλύσουν τον τρόπο συμερπιφοράς των μεγάλων δρώντων στη διεθνή σκηνή.
 • θα μπορούν να συγκρίνουν τις πολιτικές και θέσεις των κρατών στις διεθνείς σχέσεις βάσει των συμφερόντων τους.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Braden, Kathleen E. – Shelley, Fred M: Παγκόσμια Γεωπολιτική. 2η έκδοση. 2009
 2. PRINTA ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΤΑΚΗΣ Heywood, Andrew: Διεθνείς σχέσεις και πολιτική στην παγκόσμια εποχή. 1η έκδοση, 2013, Εκδόσεις Κριτική

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Δεδομένου ότι το μάθημα είναι σεμιναριακού χαρακτήρα η τακτική παρουσία των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων είναι κρίσιμη. Ο κάθε φοιτητής αναμένεται να συντονίσει την συζήτηση στην τάξη σε τουλάχιστον μια περίπτωση.

 

Το μάθημα περιλαμβάνει την προετοιμασία εργασίας (μέχρι 10 σελίδες) σε θέμα που συμφωνείται με τον διδάσκοντα και παραδίδεται μέσα στον Νοέμβριο. Η εργασία παρουσιάζεται από τον φοιτητή τον Δεκέμβριο. Ο φοιτητής εξετάζεται στην εργασία του αυτή σε προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

 

Η βαθμολογία υπολογίζεται ως εξής: 20% συμμετοχή στο μάθημα, 40% εργασία και παρουσίαση και 40% τελική εξέταση

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Οι φοιτητές που επιλέγουν το μάθημα καλό θα ήταν να έχουν ήδη επιτύχει στα μαθήματα KYO 105 «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις» και KYO 201 «Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική- Πολιτικά συστήματα της Δυτικής Ευρώπης». Η ικανότητα ευχερούς κατανόησης επιστημονικών άρθρων στα Αγγλικά (ή άλλη γλώσσα) είναι σκόπιμη.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Art, Robert – Jervis, Robert: ‘International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues’ (11th Edition), Pearson eds. 2012. ISBN-10: 0205851649.
 2. Braden, Kathleen E. – Shelley, Fred M: ‘Engaging Geopolitics’. 1999.
 3. Taylor & Francis Ltd. ISDN 10 0582035651 Heywood, Andrew: Global Politics (Palgrave Foundations series). Palgrave Macmillan. 2011. ISBN10 140398982.