Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Ανάπτυξη
 • Κλασικά Υποδείγματα της Διεθνούς Οικονομικής Θεωρίας (Ricardo model)
 • Κλασικά Υποδείγματα της Διεθνούς Οικονομικής Θεωρίας (Heckscher-Ohlin model)
 • Υποδείγματα
 • Διαπεριφερειακές διαφορές
 • Επιπτώσεις διεθνούς εμπορίου
 • Η Οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Άσκηση εμπορικής πολιτικής – Παράδειγμα άσκησης εμπορικής πολιτικής

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Διοίκηση και Οικονομία, Κατεύθυνση: Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Γρηγόριος Ζαρωτιάδης, Επίκουρος Καθηγητής

Πληροφορίες: http://www.econ.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=70

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Έλλη Βλαχοπούλου

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων έχει ως στόχο να εισάγει τους σπουδαστές στα βασικά κλασικά υποδείγματα της Διεθνούς Οικονομικής Θεωρίας και στο διεθνές εμπόριο.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

not available

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

not available

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Σημειώσεις του εισηγητή και μια σειρά σχετικών άρθρων (ανερτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος: https://elearning.auth.gr/course/index.php?categoryid=56).
 2. Paul R. Krugman & Maurice Obstfeld, “International Economics – Theory and Policy”, 4th Edition, Harper Collins College Publishers, New York.
 3. David Greenaway & L. Alan Winters (editors), “Surveys in International Trade”, Blackwell Publishers, Oxford.
 4. Adrian Wood, “North – South Trade, Employment and Inequality”, Clarendon Press – Oxford
 5. M. Fujita, P. Krugman & A.J. Venables, “The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade”, The MIT Press
 6. Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, «Νεοφιλελευθερισμός: Χυδαία απλός ή απλά χυδαίος;», Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2012.