Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Κυβερνητικές πράξεις 
 • Προηγούμενη ακρόαση
 • Πράξεις παραχώρησης ιδιαίτερων δικαιωμάτων επί κοινοχρήστων πραγμάτων 
 • Παρεμπίπτων έλεγχος νομιμότητας κανονιστικών πράξεων 
 • Ανάκληση ομοίων προς ακυρωθείσα πράξεων
 • Αρμοδιότητα ανάκλησης διοικητικών πράξεων 
 • Παρέμβαση του νομοθέτη- κύρωση ατομικής διοικητικής πράξης με νόμο 
 • Παρέμβαση του νομοθέτη στα έργα της δικαστικής εξουσίας 
 • Συμβατότητα ακυρωτικού ελέγχου με ΕΣΔΑ  
 • Αναβλητικές αποφάσεις του ακυρωτικού δικαστή
 • Μεταφορά υποθέσεων από το ΣτΕ στα ΤΔΔ  

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Ευγενία Πρεβεδούρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Βιογραφικό: http://www.law.auth.gr/sites/default/files/CV%20Prevedourou.pdf

H Ευγενία Πρεβεδούρου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Nομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο το διοικητικό δίκαιο. Γεννήθηκε στην Πάτρα και είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1986). 

 

 

 

Ομάδα ανάπτυξης περιεχομένου: Βασίλης Τσιγαρίδας

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές του τμήματος Νομικής.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

 • Aντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σημαντικών και επίκαιρων ζητημάτων δημοσίου δικαίου και η σύνθεση των πτυχών του ουσιαστικού και του δικονομικού διοικητικού δικαίου.
 • Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να αντιμετωπίζουν συνολικά, δηλαδή τόσο από ουσιαστικής όσο και από δικονομικής πλευράς, τα ζητήματα διοικητικού δικαίου.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Πρόσωπο με πρόσωπο.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Γραπτή Εξέταση με την πραγμάτευση πρακτικού ζητήματος
 • Προφορική Εξέταση

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

 • Υ013 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • Υ014 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ
 • Υ015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Δ. Κοντόγιωργα - Θεοχαροπούλου, Ε. Κουτούπα – Ρεγκάκου, Ειδικά θέματα διοικητικού δικαίου, Εκδόσεις Σάκκουλας Ε.Ε., 2005

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Συγγράμματα (επανάληψη)

Online readings

 • Πηγές στο Διαδίκτυο (www.prevedourou.gr)
 • Πηγές στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος. EINAI ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !
 • Άλλα σχετικά ανοικτά μαθήματα άλλων ιδρυμάτων εσωτερικού ή εξωτερικού