Ηλεκτρονική ΙΙ

Πληροφορίες

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΑΠΘ.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Αλκιβιάδης Χατζόπουλος, Καθηγητής

Βιογραφικό:

http://ee.auth.gr/school/faculty-staff/electronics-computers-department/hatzopoulos-alkiviadis/

http://ee.auth.gr/en/school/faculty-staff/electronics-computers-department/hatzopoulos-alkiviadis/

  

 

 

 

 

Συνεργάτης ανάπτυξης περιεχομένου: Κωνσταντίνα Σβάρνα

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Διαφορικός ενισχυτής (MOS)
 • Διαφορικός ενισχυτής (BJT)
 • Ενισχυτές στις χαμηλές συχνότητες
 • Ενισχυτές στις υψηλές συχνότητες
 • Πολυβάθμιοι ενισχυτές
 • Ανάδραση
 • Τελεστικός ενισχυτής
 • Ταλαντωτές – Γεννήτριες σήματος 

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης της λειτουργίας και του τρόπου σχεδίασης ενισχυτικών διατάξεων.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. A. Sedra, K. Smith. Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2006.
 2. Α. Χατζόπουλος Σ. Φάρχα, Γ. Μπόντζιος, Δ. Κωνσταντίνου. SPICE, Ανάλυση και σχεδίαση Ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, Εκδόσεις: Τζιόλα 2012
 3. Ι.Μ. Κοντολέων. Ηλεκτρονική, Ανάλυση και Σχεδίαση Κυκλωμάτων, Τόμος Ι, Εκδ. Ι. Κοντολέων, Θεσσαλονίκη, 2006.
 4. J. Millman και A. Grabel, Μικροηλεκτρονική, Τόμος Α, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 1991.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διαλέξεις, εργαστηριακές ασκήσεις, εργαστήριο.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Γραπτές Εξετάσεις. 

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

 • Ηλεκτρονική Ι

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. A. Sedra, K. Smith. Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, Εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2006.
 2. Α. Χατζόπουλος Σ. Φάρχα, Γ. Μπόντζιος, Δ. Κωνσταντίνου. SPICE, Ανάλυση και σχεδίαση Ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, Εκδόσεις: Τζιόλα 2012
 3. Ι.Μ. Κοντολέων. Ηλεκτρονική, Ανάλυση και Σχεδίαση Κυκλωμάτων, Τόμος Ι, Εκδ. Ι. Κοντολέων, Θεσσαλονίκη, 2006.
 4. J. Millman και A. Grabel, Μικροηλεκτρονική, Τόμος Α, Εκδ. Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 1991.