Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Η Διανοητική Προϊστορία του Φασισμού
 • Η γέννηση του Φασισμού
 • Η Ανατομία του Φασισμού
 • Οι καταβολές της Άκρας Δεξιάς στην Ελλάδα
 • Ο Εθνικός Διχασμός
 • Ο Μεσοπόλεμος στην Ελλάδα
 • Προβολή ταινών σχετικών με τον Φασισμό

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Σπύρος Μαρκέτος, Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό:

      http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=10

      http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=en&rm=118&mn=128&stid=10

 

 

  

Συνεργάτης ανάπτυξης περιεχομένου: Γιώργος Μαριάς

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν, πέρα από το αυτονόητο ενδιαφέρον για την ιστορία και την πολιτική.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος Πολιτικών Επιστημών.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες την έννοια του φασισμού.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Εξετάσεις

 

Από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ζητούνται τα εξής:

 

Απαντήστε και στις δυο ερωτήσεις, επάνω στο φύλλο που σας δίνεται. Σχεδιάστε πρώτα τις απαντήσεις σας σε πρόχειρο κι έπειτα καθαρογράψτε τες με λογική δομή, αρθρωμένη επιχειρηματολογία και προσεγμένο ύφος. Συνδυάστε σ’ αυτές στοιχεία απ’ όλη την ύλη που αφομοιώσατε, τις παραδόσεις του μαθήματός μας, αλλά και τις εγκύκλιες γνώσεις σας. Τα γραπτά σας θα πρέπει να δείχνουν ότι μελετήσατε κριτικά και σε βάθος τα ζητήματα που πραγματευτήκαμε σ’ αυτό το μάθημά μας και στα άλλα, κι επίσης ν’ αποφεύγουν τη χρήση κλισέ και στερεότυπων εκφράσεων, ή παντός καιρού γενικοτήτων, καθώς και την ασυνάρτητη σύνταξη και τις εκτός θέματος παρεκβάσεις. Η πολυλογία είναι μείον, η ευγλωττία συν. Tα κείμενα που παίρνουν άριστα διαπνέονται από κριτικό πνεύμα και χαρακτηρίζονται από λιτό και σαφές ύφος. Mε τη βάση βαθμολογούνται τα γραπτά που μαρτυρούν απλώς στοιχειώδη πραγματολογική γνώση του αντικειμένου μας και κριτική διάθεση. Απορρίπτονται τα γραπτά που δεν δείχνουν να προηγήθηκε επιμελής μελέτη της εξεταστέας ύλης.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2002.
 2. Ρόµπερτ Πάξτον, Η ανατοµία του φασισµού, Κέδρος, Αθήνα 2006.
 3. Γρηγόριος ∆αφνής, H Eλλάς µεταξύ δυο πολέµων, τ. A’-B’, Ίκαρος, Aθήνα 1974.
 4. Γιώργος Θ. Mαυρογορδάτος, Eθνικός ∆ιχασµός και µαζική οργάνωση, Aλεξάνδρεια, Aθήνα 1996.
 5. Γιάννης Γιαννουλόπουλος, «Η ευγενής µας τύφλωσις..». Εξωτερική πολιτική και εθνικά θέµατα από την ήττα του 1897 έως τη µικρασιατική καταστροφή, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2001.
 6. Γιώργος ∆ερτιλής, Ιστορία του ελληνικού κράτους 1830-1920, τ.Α-Β, Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα 2005.
 7. Mark Mazower, Σκοτεινή ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001.
 8. Eric Hobsbawm, Η εποχή των άκρων. Ο σύντοµος εικοστός αιώνας 1914-1991, Θεµέλιο, Αθήνα 1995.
 9. Mπερτ Mπέρτλς, Eξόριστοι στο Aιγαίο, Παρασκήνιο, Aθήνα 2002.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Aναζητείστε βιβλία σχετικά με την άκρα δεξιά και τον φασισμό σε ιστοτόπους όπως η λιμπγκεν:  http://libgen.org/