Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Τα πρώτα βήματα του σοσιαλισμού στην Ελλάδα
 • Σοσιαλισμός και εργατικό κίνημα
 • Η νέα Αριστερά και τα Σοσιαλδημοκρατικά Κόμματα
 • Oι Διεθνείς Ενώσεις των εργατών
 • Οι αντιπαραθέσεις του σοσιαλδημοκρατικού κινήματος
 • Οι πολιτικές τάσεις του σοσιαλιστικού κινήματος
 • Η Αριστερά από το Μεσοπόλεμο μέχρι σήμερα
 • Ιστορία της ελληνικής αριστεράς

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

 Διδάσκων: Σπύρος Μαρκέτος, Επίκουρος Καθηγητής

 Βιογραφικό:

      http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=10

      http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=en&rm=118&mn=128&stid=10

  

 

 

Συνεργάτης ανάπτυξης περιεχομένου: Γιώργος Μαριάς

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν, πέρα από το αυτονόητο ενδιαφέρον για την ιστορία και την πολιτική.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του τμήματος Πολιτικών Επιστημών.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες την έννοια του σοσιαλισμού.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Εξετάσεις

 

Από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ζητούνται τα εξής:

 

Aπαντήστε και στις δυο ερωτήσεις, επάνω στο φύλλο που σας δίνεται. Σχεδιάστε πρώτα τις απαντήσεις σας σε πρόχειρο κι έπειτα καθαρογράψτε τες με λογική δομή, αρθρωμένη επιχειρηματολογία και προσεγμένο ύφος. Συνδυάστε σ’ αυτές στοιχεία απ’ όλη την ύλη που αφομοιώσατε, τις παραδόσεις του μαθήματός μας, αλλά και τις εγκύκλιες γνώσεις σας. Τα γραπτά σας θα πρέπει να δείχνουν ότι μελετήσατε κριτικά και σε βάθος τα ζητήματα που πραγματευτήκαμε σ’ αυτό το μάθημά μας και στα άλλα, κι επίσης ν’ αποφεύγουν τη χρήση κλισέ και στερεότυπων εκφράσεων, ή παντός καιρού γενικοτήτων, καθώς και την ασυνάρτητη σύνταξη και τις εκτός θέματος παρεκβάσεις. Η πολυλογία είναι μείον, η ευγλωττία συν. Tα κείμενα που παίρνουν άριστα διαπνέονται από κριτικό πνεύμα και χαρακτηρίζονται από λιτό και σαφές ύφος. Mε τη βάση βαθμολογούνται τα γραπτά που μαρτυρούν απλώς στοιχειώδη πραγματολογική γνώση του αντικειμένου μας και κριτική διάθεση. Απορρίπτονται τα γραπτά που δεν δείχνουν ναπροηγήθηκε επιμελής μελέτη της εξεταστέας ύλης.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Xρήστος Xατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας τον 20ό αιώνα, Bιβλιόραµα, Aθήνα 2002.
 2. Bert Birtles, Εξόριστοι στο Αιγαίο, Φιλίστωρ, Αθήνα 2002.
 3. Aβραάµ Mπεναρόγια, H πρώτη σταδιοδροµία του ελληνικού προλεταριάτου, επιµέλεια-σηµειώσεις: Άγγελος Eλεφάντης, Oλκός, Aθήνα χ.χ.
 4. Παναγιώτης Νούτσος, Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα από το 1875 ως το 1974, τόµος Α, Γνώση, Αθήνα 1990.
 5. Aλέκος ∆άγκας, Ο χαφιές. Το κράτος κατά του κοµµουνισµού. Συλλογή πληροφοριών από τις υπηρεσίες Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, 1927, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1995.
 6. Αντώνης Λιάκος, H Σοσιαλιστική Eργατική Oµοσπονδία Θεσσαλονίκης (Φεντερασιόν) και η Σοσιαλιστική Nεολαία. Tα καταστατικά τους, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη χ.χ.
 7. Γεώργιος B. Λεονταρίτης, Tο ελληνικό σοσιαλιστικό κίνηµα κατά τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο, Eξάντας, Aθήνα 1978.
 8. Mαρκ Mαζάουερ, Στην Eλλάδα του Xίτλερ, Aλεξάνδρεια, Aθήνα 1994.
 9. Geoff Eley, Σφυρηλατώντας τη δηµοκρατία, H ιστορία της αριστεράς στην Eυρώπη 1850-2000, Σαββάλας, Aθήνα 2008.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Aναζητείστε βιβλία σχετικά με τον σοσιαλισμό σε ιστοτόπους όπως η λιμπγκεν:  http://libgen.org/