Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα χωρίζεται σε 3 ενότητες. Σε κάθε ενότητα παρουσιάζεται και ολοκληρώνεται ένας κύκλος με διαφορετικά θέματα:

 1. Η πρώτη ενότητα περιέχει δύο μαθήματα που είναι αφιερωμένα στην αρχική εισήγηση για το θέμα, στην αρχή του εξαμήνου και στην τελική με αναφορά στις εξετάσεις, στο τέλος τους εξαμήνου.
 2. Η δεύτερη ενότητα προσφέρει μία εις βάθος συζήτηση σε θέματα που αφορούν την ερευνητική υπόθεση, τις μεταβλητές, τα εργαλεία και την ανάλυση μίας έρευνας.
 3. Η τρίτη ενότητα είναι αφιερωμένη σε πρακτική άσκηση με το λογισμικό. Η δεύτερη και τρίτη ενότητα, που αποτελούν και τον πυρήνα του μαθήματος αφορούν σε διαλέξεις πάνω σε γνωστικά θέματα, εργαστήριο τάξης, σεμινάρια και πρακτική άσκηση.

 

Δ= Διάλεξη, Ε/Τ= Εργαστήριο Τάξης, Α/Μ Αυτόνομη Μάθηση.

 

Στις διαλέξεις ο διδάσκων παρουσιάζει και συζητά θέματα σχετικά με το αντικείμενο  ενώ στο εργαστήριο τάξης και στο σεμινάριο οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά, αφού έχουν προετοιμασθεί στο θέμα με πρότερη αυτόνομη μάθηση (σημειώνονται στο παραπάνω σχήμα ως Δ, Ε/Τ). Όπως διαφαίνεται και στο σχεδιάγραμμα παραπάνω, αλλά και στο πλαίσιο παρακάτω, κατά την διάρκεια του εξαμήνου προσφέρονται τέσσερις διαλέξεις, τέσσερις εβδομάδες αυτόνομης μάθησης και πρακτικής άσκησης, ένα σεμινάριο, τρία κουίζ, και δύο μαθήματα πληροφόρησης εκ των οποίων το ένα εισαγωγικό και το άλλο με θέμα τις τελικές εξετάσεις. 

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες:

 • Γεώργιος Υψηλάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
 • Θεόδωρος Βάβουρας, ΕΔΙΠ

Ο Γεώργιος Σ. Υψηλάντης αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή του Α.Π.Θ., κατέχει μεταπτυχιακό (Master) και διδακτορικό (Ph.D.) στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία και ειδικότερα στη χρήση Η/Υ στην εκπαίδευση, διδασκαλία γλώσσας. Δημοσιεύει από το 1992 εργασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε διεθνή περιοδικά όπως στην ετήσια έκθεση της Βρετανικής Εταιρείας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (BAAL), στο Αμερικανικό περιοδικό World Englishes και το περιοδικό CALL θέματα σχετικά με τη αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας στη γλωσσική παιδεία και την συγκριτική ρητορική. Έχει παρουσιάσει εργασίες του στην Ελλάδα, Ιταλία, Βρετανία, Ην. Πολιτείες, Γαλλία, Γερμανία, Πολωνία, Αυστρία, FYROM, Ουγγαρία, Κύπρο και Σαουδική Αραβία ενώ έχει υπάρξει κύριος προσκεκλημένος ομιλητής σε συνέδρια στην Ελλάδα, και την Ισπανία. Έχει κερδίσει το European Label Award for innovative projects in language teaching and learning το 2007 για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης από απόσταση για δασκάλους της ελληνικής για το οποίο σχεδίασε το εκπαιδευτικό σενάριο καθώς και τον τρόπο ανάπτυξης των ενοτήτων ενώ συνέγραψε και μία ενότητα.

 

Εργάσθηκε ως δάσκαλος αγγλικής για ειδικούς σκοπούς (ΕΕΠ) από τον Ιούνιο του 1998 ως τον Οκτώβριο του 2002 στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τώρα εργάζεται ως αναπληρωτής καθηγητής με αντικείμενο τη διδακτική ξένων γλωσσών με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας στο τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και λειτούργησε ως επισκέπτης καθηγητής στο Καθολικό Πανεπιστήμιο του Eichstatt – Ingolstadt στην Γερμανία και στο Πανεπιστήμιο King Saud (νούμερο 160 στην παγκόσμια κατάταξη) του Riyadh στην Σαουδική Αραβία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στον χώρο της γλωσσικής διδασκαλίας με Η/Υ, στην από απόσταση εκπαίδευση και στην συγκριτική ρητορική. Του αρέσει να πάει με το ποδήλατο στην δουλειά διασχίζοντας αυτά τα 6 περίπου χιλιόμετρα της παραλιακής στη Θεσσαλονίκη. Επικοινωνία: ypsi@itl.auth.gr

 

Συνεργάτης ανάπτυξης περιεχομένου: Ελένη Ρουμανλή

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές είναι απόφοιτοι ξενόγλωσσων τμημάτων.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Καθώς το ΜΠΣ αφορά στην Διδακτική των Γλωσσών, το μάθημα αυτό έρχεται να υποστηρίξει την κατανόηση ερευνητικών στοιχείων που παρουσιάζονται στη σχετική βιβλιογραφία αλλά και τη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας από τους συμμετέχοντες σε θέματα σχετικά με τον τίτλο σπουδών. Ιδιαίτερα, το μάθημα στοχεύει στην:

 • Κατανόηση βασικών χαρακτηριστικών εμπειρικής έρευνας
 • Εκμάθηση της λειτουργίας του PASW
 • Εισαγωγή δεδομένων στο πρόγραμμα
 • Εκτέλεση περιγραφικών αναλύσεων
 • Εκτέλεση βασικών στατιστικών αναλύσεων (δεικτών κεντρικών τάσεων,)
 • Παρουσίαση αναλύσεων με διαγράμματα (πίτες, ράβδους, κλπ)
 • Καταγραφή των αποτελεσμάτων σε ερευνητικά άρθρα

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Κυρίως διαλέξεις που συνοδεύονται από πρακτική. Στο διαδίκτυο προσφέρεται πληθώρα σημειώσεων και σχετικού υλικού ως υποστήριξη.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Η αξιολόγηση γίνεται κυρίως μέσα από 3 κουίζ καθώς το μάθημα είναι υποστηρικτικής φύσης.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Α) Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής

 1. Αθανασίου, Λ. (2007). Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής Εκδόσεις Γέφυρα
 2. Brown, J.D. (1988). Understanding Research in Second Language Learning Cambridge University Press
 3. Brown, J.D. (2001). Using Surveys in Language Programs Cambridge University Press
 4. Brown, J.D. and Rodgers, T. (2002). Doing Second Language Research Oxford University Press
 5. Burns, A. (1999). Collaborative Action Research for English Language Teachers Cambridge University Press
 6. Dörnyei, Z. (2007). Research Methods in Applied Linguistics Oxford University Press
 7. Hatch, E. and Farhady, H. (1982). Research Design and Statistics for Applied Linguistics. Newbury House Publishers Inc.
 8. Καραγεώργος, Δ.Λ. (2002). Μεθοδολογία Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής Εκδόσεις Σαββάλας
 9. McDonough, J. and McDonough, S. (1997). Research Methods for Language Teachers. Arnold
 10. Nunan, D. (1986). Research Methods in Language Learning Cambridge University Press
 11. Selinger, H.W. and Shohamy, E. (1989). Second Language Research Methods Oxford University Press
 12. Wallace, M.J. (1998). Action Research for Language Teachers Cambridge University Press
 13. Τσοπάνογλου, Α. (2000). Μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας και εφαρμογές της στην αξιολόγηση της γλωσσικής κατάρτισης Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη
 14. Τσοπάνογλου, Α. (2010). Διδακτικές Σημειώσεις για το μάθημα «Αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικής έρευνας» 

Β) Στατιστική

 1. Bachman, L.F. (2004). Statistical Analyses for Language Assessment Cambridge University Press * Έχει και Work Book με ασκήσεις
 2. Blalock Jr, H.M. (1979). Social Statistics Mc Graw-Hill
 3. Howell, D.C. (1989). Fundamental Statistics for the Behavioral Sciences PWS-Kent Publishing Company, Boston
 4. Howitt, D. and Cramer, D. (2006). Στατιστική με το SPSS 13 Κλειδάριθμος
 5. Kassab, J.Y. (1989). Applied Statistics University College of North Wales
 6. Ρούσσος, Π.Λ. και Τσαούσης, Γ. (2002). Στατιστική Εφαρμοσμένη στις Κοινωνικές Επιστήμες Ελληνικά Γράμματα
 7. Silverman, D. (1993). Interpreting Qualitative Data SAGE Publications
 8. Wolcott, H.F. (2001). Writing up Qualitative Research SAGE Publications

Γ) SPSS

 

Εκτός από τις πληροφορίες που μπορεί να αντλήσει κανείς από το ίδιο το πρόγραμμα επιλέγοντας Help, Tutorial παραθέτω παρακάτω μία σειρά από ιστότοπους που προσφέρουν αξιόλογη βοήθεια στην κατανόηση του προγράμματος.

Ο κύριος ιστότοπος για το SPSS βρίσκεται στο www.spss.com Μάλιστα στην σελίδα http://www.spss.com/events/ μπορείτε να παρακολουθήσετε on line σεμινάρια, επιδείξεις του προγράμματος ή να ακούσετε σεμινάρια σε μορφή ηχητικών ή άλλων αρχείων που έχουν ήδη και ηχογραφηθεί.

 

Οι παρακάτω ιστότοποι προσφέρουν μία εισαγωγή στο SPSS (ορισμένοι μάλιστα με τη μορφή βίντεο!!) 

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Ο κύριος ιστότοπος για το SPSS βρίσκεται στο www.spss.com Μάλιστα στην σελίδα http://www.spss.com/events/ μπορείτε να παρακολουθήσετε on line σεμινάρια, επιδείξεις του προγράμματος ή να ακούσετε σεμινάρια σε μορφή ηχητικών ή άλλων αρχείων που έχουν ήδη και ηχογραφηθεί.

 

Οι παρακάτω ιστότοποι προσφέρουν μία εισαγωγή στο SPSS (ορισμένοι μάλιστα με τη μορφή βίντεο!!)

Υψηλάντης, Γ. (2010). Σημειώσεις για το μάθημα Η ψηφιακή τεχνολογία στην ερευνητική δραστηριότητα