Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές/τριες του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία» και ειδικότερα οι ενδιαφερόμενοι/ες για τη θεματική περιοχή «Προπονητική Αθλημάτων».

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

 Διδάσκων: Χρήστος Κοτζαμανίδης, Καθηγητής

 

Ο Χρήστος Κοτζαμανίδης έλαβε βασικό πτυχίο στην Ε.Α.Σ.Α. Αθηνών και διδακτορικό δίπλωμα στην Κινητική Ανάπτυξη από την Εθνική Ακαδημία Αθλητικών Επιστημών της Σόφιας. Έχει μετεκπαιδευθεί στα πανεπιστήμια Indiana και McMaster.  Έχει εργασθεί ως επιστημονικός συνεργάτης στην Α’ Νευρολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα της Θεσσαλονίκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Novi Sad. Διδάσκει τα μαθήματα Προπονητικής στις Αναπτυξιακές Ηλικίες και Νευρομυϊκού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δύναμης. Δίδαξε σε διάφορα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και σε διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα, ενώ είναι κριτής με μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή έγκυρα περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την κινητική ανάπτυξη και το νευρομυϊκό έλεγχο των παιδιών και των ενηλίκων (κόπωση, ενδυνάμωση, ανάπτυξη ισχύος, ηλεκτρομυογραφική αξιολόγηση και ηλεκτροερεθισμός) και τους εμπλεκόμενους μηχανισμούς πρόκλησής τους.

 

Συνεργάτις Ανάπτυξης Περιεχομένου: Μαριάνα Κοτζαμανίδου

Βιντεοσκόπηση - Μοντάζ: Αγιαννίδης Γρηγόρης

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Βασικές Αρχές Προπόνησης
 • Ανάπτυξη δύναμης
 • Προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες
 • Αλτικότητα
 • Προπόνηση Ταχύτητας
 • Κόπωση
 • Αντοχή
 • Ταλέντο
 • Μακρόχρονος σχεδιασμός
 • Αξιολόγηση

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Αντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση των εννοιών σχετικά με:

 • την αναπτυξιακή περίοδο του ανθρώπου.
 • την ικανότητα εφαρμογής δύναμης του ανθρώπου
 • τους μηχανισμούς βελτίωσης της δύναμης
 • τη δομή της ταχύτητας
 • τους μηχανισμούς κόπωσης
 • τον προσδιορισμό της αντοχής
 • τη συμμετοχή ενεργειακών συστημάτων στην αθλητική προσπάθεια
 • το ταλέντο
 • των περιεχομένων των κύκλων προπόνησης

Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι η γνώση αναφορικά με

 • τις διαφορές και ομοιότητες της προπόνησης μεταξύ παιδιών και ενηλίκων.
 • την προπονητικότητα των παιδιών
 • τη μεταβολή της δύναμης στην αναπτυξιακή ηλικία
 • τα μεθοδολογικά βήματα στην προπόνηση με εξωτερικές αντιστάσεις
 • τους παράγοντες επίδοσης αθλημάτων αντοχής
 • τους παράγοντες που καθορίζουν το ταλέντο
 • της δομής του μακρόχρονου προπονητικού σχεδιασμού
 • των επιπτώσεων της προπόνησης στα παιδιά

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος αναμένεται να έχει αποκτηθεί η ικανότητα

 • αξιολόγησης των ικανοτήτων φυσικής κατάστασης
 • αναγνώρισης των μεθόδων και των βασικών εργαλείων αξιολόγησης
 • εκπόνησης προγραμμάτων ενδυνάμωσης στην αναπτυξιακή ηλικία
 • αξιοποίησης του ταλέντου μέσω μακρόχρονου προπονητικού σχεδιασμού
 • στοχευμένης αναζήτησης και κριτικής μελέτης ερευνητικού άρθρου
 • παρουσίασης και αξιολόγησης ερευνητικών δεδομένων για την προπονητικές προσαρμογές στις αναπτυξιακές ηλικίες 

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Kraemer, W.J. , & Fleck S.J. (1996). Ανάπτυξη δύναμης σε παιδιά και εφήβους. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις SALTO.
 2. Wickstrom, R. (1977). Fundamental motor patterns (2nd ed.). Philadelphia: Lea & Febiger.
 3. Malina, R.M., & Bouchard, C. (1991). Growth, maturation and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics Publihsers, Inc.
 4. Rowland, T. W. (1996). Developmental exercise physiology. Champaign, IL: Human Kinetics Publihsers, Inc.
 5. Zάκας, Α. (2010). Ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων σε παιδιά και εφήβους στις αθλοπαιδιές. Θεσσαλονίκη: Αυτοέκδοση του συγγραφέα.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

 • Διδασκαλία καθ΄ έδρας
 • Εργαστήριο.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Παράδοση γραπτής εργασίας.
 • Κριτική παρουσίαση ερευνητικού άρθρου.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Κανένα προαπαιτούμενο. 

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Βιβλία - κείμενα

 1. Kraemer, W.J. , & Fleck S.J. (1996). Ανάπτυξη δύναμης σε παιδιά και εφήβους. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις SALTO.
 2. Wickstrom, R. (1977). Fundamental motor patterns (2nd ed.). Philadelphia: Lea & Febiger.
 3. Malina, R.M., & Bouchard, C. (1991). Growth, maturation and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics Publihsers, Inc.
 4. Rowland, T. W. (1996). Developmental exercise physiology. Champaign, IL: Human Kinetics Publihsers, Inc.
 5. Zάκας, Α. (2010). Ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων σε παιδιά και εφήβους στις αθλοπαιδιές. Θεσσαλονίκη: Αυτοέκδοση του συγγραφέα.

Βιβλιογραφία (ανά ενότητα και σειρά εμφάνισης)

Εισαγωγή

 1. Kraemer, W.J. , & Fleck S.J. (1996). Ανάπτυξη δύναμης σε παιδιά και εφήβους. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις SALTO.
 2. Papaiakovou, G., Giannakos, A., Michailidis, C., Patikas, D., Bassa, E., Kalopisis, V., Anthrakidis, N., & Kotzamanidis, C. (2009). The effect of chronological age and gender on the development of sprint performance during childhood and puberty. J Strength Cond Res, 23(9), 2568-2573.
 3. Wickstrom, R. (1977). Fundamental motor patterns (2nd ed.). Philadelphia: Lea & Febiger.
 4. Malina, R.M., & Bouchard, C. (1991). Growth, maturation and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics Publihsers, Inc.
 5. Rowland, T. W. (1996). Developmental exercise physiology. Champaign, IL: Human Kinetics Publihsers, Inc.
 6. Nottelmann, E. D., Susman, E. J., Dorn, L. D., Inoff-Germain, G., Loriaux, D. L., Cutler, G. B., & Chrousos, G. P. (1987). Developmental processes in early adolescence: Relations among chronologic age, pubertal stage, height, weight, and serum levels of gonadotropins, sex steroids, and adrenal androgens. J Adolesc Health Care, 8(3), 246-260.
 7. Ζάκας, Α. (2010). Ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων σε παιδιά και εφήβους στις αθλοπαιδιές. Θεσσαλονίκη: Αυτοέκδοση του συγγραφέα.
 8. Malina, R. M., Claessens, A. L., Van Aken, K., Thomis, M., Lefevre, J., Philippaerts, R., & Beunen, G. P. (2006). Maturity offset in gymnasts: application of a prediction equation. Med Sci Sports Εxer, 38(7), 1342-1347.
 9. Geither, C.A. (2013). The timing and the sequence of growth spurts in different body dimension during adolescence. In: Katzmarzyk, P.T. & Cohelho, M. (Eds), Growth and maturation in human biology and sports. Coimbra: Coimbra University Press.
 10. Noyes, F. R., Barber-Westin, S. D., Fleckenstein, C., Walsh, C., & West, J. (2005). The drop-jump screening test difference in lower limb control by gender and effect of neuromuscular training in female athletes. Am J Sports Med, 33(2), 197-207.
 11. MacDougall, J. D. (2003). Hypertrophy and Hyperplasia. In: Komi, P. V. (Ed.), Strength and Power in Sport (pp. 252-264). Oxford, UK: Blackwell Science.
 12. Gibala, M. J., MacDougall, J. D., Tarnopolsky, M. A., Stauber, W. T., & Elorriaga, A. (1995). Changes in human skeletal muscle ultrastructure and force production after acute resistance exercise. J Appl Physiol, 78(2), 702-708.
 13. Baquet, G., Van Praagh, E., & Berthoin, S. (2003). Endurance training and aerobic fitness in young people. Sports Med, 33(15), 1127-1143.
 14. Ramsay, J. A., Blimkie, C. J., Smith, K., Garner, S., MacDougall, J. D., & Sale, D. G. (1990). Strength training effects in prepubescent boys. Med Sci Sports Exerc, 22(5), 605-614.
 15. Blimkie, C.J. (1993). Resistance training during preadolescence. Sports Med, 15(6), 389–407.
 16. Faigenbaum, A. D., Westcott, W. L., Loud, R. L., & Long, C. (1999). The effects of different resistance training protocols on muscular strength and endurance development in children. Pediatr, 104(1), e5-e5.
 17. Ratel, S., Williams, C. A., Oliver, J., & Armstrong, N. (2006). Effects of age and recovery duration on performance during multiple treadmill sprints. Int J Sports Med, 27(1), 1-8.
 18. Baquet, G., Stratton, G., Van Praagh, E., & Berthoin, S. (2007). Improving physical activity assessment in prepubertal children with high-frequency accelerometry monitoring: a methodological issue. Prev Med, 44(2), 143-147.
 19. Amstrong, N. (2013). Aerobic fitness and physical activity in children. Ped Exerc Sci, 25(4), 548-60.
 20. Sakurai, S., & Miyashita, M. (1983). Developmental aspects of overarm throwing related to age and sex. Hum Mov Sci, 2(1), 67-76.

Ανάπτυξη δύναμης

 1. Remaud, A., Cornu, C., & Guével, A. (2010). Neuromuscular adaptations to 8-week strength training: isotonic versus isokinetic mode. Eur J Appl Physiol, 108(1), 59-69.
 2. Enoka, R. M. (2002). Neuromechanics of Human Movement (3rd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.
 3. Bassa, E., Kotzamanidis, C., Patikas, D., & Paraschos, I. (2001). The effect of age on isokinetic concentric and eccentric moment of knee extensors. Isokinetics Exerc Sci, 9(4), 155-161.
 4. Kriketos, A. D., Baur, L. A., O'Connor, J., Carey, D., King, S., Caterson, I. D., & Storlien, L. H. (1997). Muscle fibre type composition in infant and adult populations and relationships with obesity. Int J Obes Relat Metab Disord, 21(9), 796-801.
 5. Van Praagh, E., & Doré, E. (2002). Short-term muscle power during growth and maturation. Sports Med, 32(11), 701-728.
 6. Kanehisa, H., Yata, H., Ikegawa, S., & Fukunaga, T. (1995). A cross-sectional study of the size and strength of the lower leg muscles during growth. Eur J Appl Physiol, 72(1-2), 150-156.
 7. Blimkie, C. J. R. (1989). Age-and sex-associated variation in strength during childhood: Anthropometric, morphologic, neurologic, biomechanical, endocrinologic, genetic, and physical activity correlates. In: Gisolfi, C.V. & Lamb, D.R. (eds), Perspectives in exercise science and sports medicine, Vol. 2 (pp. 99-163). Indianapolis: Benchmark Press
 8. Malina, R.M., & Bouchard, C. (1991). Growth, maturation and physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics Publihsers, Inc.
 9. Rowland, T. W. (1996). Developmental exercise physiology. Champaign, IL: Human Kinetics Publihsers, Inc.
 10. Nottelmann, E. D., Susman, E. J., Dorn, L. D., Inoff-Germain, G., Loriaux, D. L., Cutler, G. B., & Chrousos, G. P. (1987). Developmental processes in early adolescence: Relations among chronologic age, pubertal stage, height, weight, and serum levels of gonadotropins, sex steroids, and adrenal androgens. J Adolesc Health Care, 8(3), 246-260.
 11. Morse, C. I., Tolfrey, K., Thom, J. M., Vassilopoulos, V., Maganaris, C. N., & Narici, M. V. (2008). Gastrocnemius muscle specific force in boys and men. J Appl Physiol, 104(2), 469-474.
 12. De Souza, E. O., Tricoli, V., Paulo, A. C., Silva-Batista, C., Cardoso, R. K., Brum, P. C., Bacurau, A. V.,  Laurentino, G., Neves-Jr, M., Aihara, A. Y., & Ugrinowitsch, C. (2012). Multivariate analysis in the maximum strength performance. Int J Sports Med, 33(12), 970.
 13. Tonson, A., Ratel, S., Le Fur, Y., Vilmen, C., Cozzone, P. J., & Bendahan, D. (2010). Muscle energetics changes throughout maturation: a quantitative 31P-MRS analysis. J Appl Physiol, 109(6), 1769-1778.
 14. Bassa, E., Patikas, D., Hatzikotoulas, K., & Kotzamanidis, C. (2013). Commentary on "child-adult differences in muscle activation-a review". Pediatr Exerc Sci, 25(3), 332. PDF
 15. Hatzikotoulas, K., Patikas, D., Ratel, S., Bassa, E., & Kotzamanidis, C. (2014). Central and peripheral fatigability in boys and men during maximal contraction. Med Sci Sports Exerc, 46(7), 1326-1333.
 16. Asai, H., & Aoki, J. (1996). Force development of dynamic and static contractions in children and adults. Int J Sports Med, 17(3), 170-174.
 17. Dotan, R., Mitchell, C., Cohen, R., Gabriel, D., Klentrou, P., & Falk, B. (2013). Child–adult differences in the kinetics of torque development. J Sports Sci, 31(9), 945-953.
 18. Waugh, C. M., Korff, T., Fath, F., & Blazevich, A. J. (2013). Rapid force production in children and adults: mechanical and neural contributions. Med Sci Sports Exerc, 45(4), 762-771.
 19. Marginson, V., & Eston, R. (2001). The relationship between torque and joint angle during knee extension in boys and men.  J Sports Sci, 19(11), 875-880.

Προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες

 1. Kriketos, A. D., Baur, L. A., O'Connor, J., Carey, D., King, S., Caterson, I. D., & Storlien, L. H. (1997). Muscle fibre type composition in infant and adult populations and relationships with obesity. Int J Obes Relat Metab Disord, 21(9), 796-801.
 2. Van Praagh, E., & Doré, E. (2002). Short-term muscle power during growth and maturation. Sports Med, 32(11), 701-728.
 3. Kanehisa, H., Yata, H., Ikegawa, S., & Fukunaga, T. (1995). A cross-sectional study of the size and strength of the lower leg muscles during growth. Eur J Appl Physiol, 72(1-2), 150-156.
 4. Blimkie, C. J. R. (1989). Age-and sex-associated variation in strength during childhood: Anthropometric, morphologic, neurologic, biomechanical, endocrinologic, genetic, and physical activity correlates. In: Gisolfi, C.V. & Lamb, D.R. (eds), c, Vol. 2 (pp. 99-163). Indianapolis: Benchmark Press
 5. Rowland, T. W. (1996). Developmental exercise physiology. Champaign, IL: Human Kinetics Publihsers, Inc.
 6. Tonson, A., Ratel, S., Le Fur, Y., Vilmen, C., Cozzone, P. J., & Bendahan, D. (2010). Muscle energetics changes throughout maturation: a quantitative 31P-MRS analysis. J Appl Physiol, 109(6), 1769-177
 7. Bassa, E., Patikas, D., Hatzikotoulas, K., & Kotzamanidis, C. (2013). Commentary on "child-adult differences in muscle activation-a review". Pediatr Exerc Sci, 25(3), 332. PDF
 8. MacDougall, J. D. (2003). Hypertrophy and Hyperplasia. In: Komi, P. V. (Ed.), Strength and Power in Sport (pp. 252-264). Oxford, UK: Blackwell Science.
 9. Behm, D. G., Faigenbaum, A. D., Falk, B., & Klentrou, P. (2008). Canadian Society for Exercise Physiology position paper: resistance training in children and adolescents. Appl. Physiol. Nutr. Metab, 33(3), 547-561.
 10. Ramsay, J. A., Blimkie, C. J., Smith, K. A. R. E. N., Garner, S. C. O. T. T., MacDougall, J. D., & Sale, D. G. (1990). Strength training effects in prepubescent boys. Med Sci Sports Exerc, 22(5), 605-614.
 11. Granacher, U., Goesele, A., Roggo, K., Wischer, T., Fischer, S., Zuerny, C., Gollhofer, A., & Kriemler, S. (2011). Effects and mechanisms of strength training in children. Int J Sports Med, 32(5), 357.
 12. Blimkie, C. J. (1993). Resistance training during preadolescence. Sports Med, 15(6), 389-407.
 13. Myer, G. D., Quatman, C. E., Khoury, J., Wall, E. J., & Hewett, T. E. (2009). Youth versus adult “weightlifting” injuries presenting to United States emergency rooms: accidental versus nonaccidental injury mechanisms. J Strength Cond Res, 23(7), 2054-2060.
 14. Marginson, V., Rowlands, A. V., Gleeson, N. P., & Eston, R. G. (2005). Comparison of the symptoms of exercise-induced muscle damage after an initial and repeated bout of plyometric exercise in men and boys. J Appl Physiol, 99(3), 1174-1181.
 15. Kraemer, W.J. , & Fleck, S.J. (1996). Ανάπτυξη δύναμης σε παιδιά και εφήβους. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις SALTO
 16. Faigenbaum, A. D., McFarland, J. E., Keiper, F. B., Tevlin, W., Ratamess, N. A., Kang, J., & Hoffman, J. R. (2007). Effects of a short-term plyometric and resistance training program on fitness performance in boys age 12 to 15 years. J Sports Sci Med, 6(4), 519-525.
 17. Marta, C., Marinho, D. A., Barbosa, T. M., Izquierdo, M., & Marques, M. C. (2013). Effects of concurrent training on explosive strength and VO2max in prepubescent children. Int J Sports Med, 34, 888-896. PDF
 18. Faigenbaum, A. D., Westcott, W. L., Micheli, L. J., Outerbridge, A. R., Long, C. J., LaRosa-Loud, R., & Zaichkowsky, L. D. (1996). The effects of strength training and detraining on children.  J Strength Cond Res, 10(2), 109-114.
 19. Olsen, O. E., Myklebust, G., Engebretsen, L., & Bahr, R. (2004). Injury mechanisms for anterior cruciate ligament injuries in team handball a systematic video analysis. Am J Sports Med, 32(4), 1002-1012. PDF
 20. Noyes, F. R., Barber-Westin, S. D., Fleckenstein, C., Walsh, C., & West, J. (2005). The drop-jump screening test difference in lower limb control by gender and effect of neuromuscular training in female athletes. Am J Sports Med, 33(2), 197-207.
 21. Dotan, R., Mitchell, C., Cohen, R., Gabriel, D., Klentrou, P., & Falk, B. (2013). Child–adult differences in the kinetics of torque development. J Sports Sci, 31(9), 945-953.

Αλτικότητα

 1. Kurokawa, S., Fukunaga, T., & Fukashiro, S. (2001). Behavior of fascicles and tendinous structures of human gastrocnemius during vertical jumping. J Appl Physiol, 90(4), 1349-1358.
 2. Bobbert, M. F., & van Ingen Schenau, G. J. (1988). Coordination in vertical jumping. J Biomech, 21(3), 249-262. Erratum in: J Biomech (1988), 21(9), 784.
 3. Vanrenterghem, J., Lees, A., & De Clercq, D. (2008). Effect of forward trunk inclination on joint power output in vertical jumping. J Strength Cond Res, 22(3), 708-714.
 4. Wickstrom, R. (1977). Fundamental motor patterns (2nd ed.). Philadelphia: Lea & Febiger
 5. Gallahue, D. L., & Ozmun, J. C. (1998). Understanding motor development: Infants, children, adolescents, adults. McGraw-Hill.
 6. Komi, P. V., & Bosco, C. (1978). Muscles by men and women. Med Sci Sports, 10(4), 261-265. PDF
 7. Leukel, C., Taube, W., Gruber, M., Hodapp, M., & Gollhofer, A. (2008). Influence of falling height on the excitability of the soleus H‐reflex during drop‐jumps. Acta Physiol (Oxf), 192(4), 569-576.
 8. Horita, T., Komi, P., Nicol, C., & Kyröläinen, H. (2002). Interaction between pre-landing activities and stiffness regulation of the knee joint musculoskeletal system in the drop jump: implications to performance. Eur J Appl Physiol, 88(1-2), 76-84.
 9. Wang, L. I., Lin, D. C., & Huang, C. (2004). Age effect on jumping techniques and lower limb stiffness during vertical jump. Res Sports Med, 12(3), 209-219.
 10. Lazaridis, S., Bassa, E., Patikas, D., Giakas, G., Gollhofer, A., & Kotzamanidis, C. (2010). Neuromuscular differences between prepubescents boys and adult men during drop jump. Eur J Appl Physiol, 110(1), 67-74.
 11. Lazaridis, S. N., Bassa, E. I., Patikas, D., Hatzikotoulas, K., Lazaridis, F. K., & Kotzamanidis, C. M. (2013). Biomechanical comparison in different jumping tasks between untrained boys and men. Pediatr Exerc Sci, 25(1), 101-113.
 12. Bosco, C., & Komi, P. V. (1980). Influence of aging on the mechanical behavior of leg extensor muscles. Eur J Appl Physiol, 45(2-3), 209-219.
 13. Bassa, E. I., Patikas, D. A., Panagiotidou, A. I., Papadopoulou, S. D., Pylianidis, T. C., & Kotzamanidis, C. M. (2012). The effect of dropping height on jumping performance in trained and untrained prepubertal boys and girls. J Strength Cond Res, 26(8), 2258-2264.
 14. Αδαμόπουλος Η. (2012). Συγκριτική ανάλυση της αλτικότητας μετά από πτώση από διαφορετικό ύψος πτώσης μεταξύ ενηλίκων ανδρών και προέφηβων αγοριών. Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 15. Fatouros, I. G., Jamurtas, A. Z., Leontsini, D., Taxildaris, K., Aggelousis, N., Kostopoulos, N., & Buckenmeyer, P. (2000). Evaluation of plyometric exercise training, weight training, and their combination on vertical jumping performance and leg strength. J Strength Cond Res, 14(4), 470-476. PDF
 16. Wilson, G. J., Newton, R. U., Murphy, A. J., & Humphries, B. J. (1993). The optimal training load for the development of dynamic athletic performance. Med Sci Sports Exerc, 25(11), 1279-1286.
 17. Kotzamanidis, C. (2006). Effect of plyometric training on running performance and vertical jumping in prepubertal boys. J Strength Cond Res, 20(2), 441-445.
 18. Maffiuletti, N. A., Pensini, M., Scaglioni, G., Ferri, A., Ballay, Y., & Martin, A. (2003). Effect of electromyostimulation training on soleus and gastrocnemii H- and T-reflex properties. Eur J Appl Physiol, 90(5-6), 601-607.
 19. Faigenbaum, A. D., Milliken, L. A., Loud, R. L., Burak, B. T., Doherty, C. L., & Westcott, W. L. (2002). Comparison of 1 and 2 days per week of strength training in children. Res Q Exerc Sport, 73(4), 416-424.
 20. Marta, C., Marinho, D. A., Barbosa, T. M., Izquierdo, M., & Marques, M. C. (2013). Effects of concurrent training on explosive strength and VO2max in prepubescent children. Int J Sports Med, 34(10), 888-896. PDF
 21. Τσαδήμας, Χ. (2002). Η επίδραση της προπόνησης αλτικότητας και δρομικής ταχύτητας στην βελτίωση της ειδικής ταχύτητας και αλτικότητας σε προέφηβους πετοσφαιριστές. Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 22. Kotzamanidis, C., Chatzopoulos, D., Michailidis, C., Papaiakovou, G., & Patikas, D. (2005). The effect of a combined high-intensity strength and speed training program on the running and jumping ability of soccer players. J Strength Cond Res, 19(2), 369-375.
 23. Ingle, L., Sleap, M., & Tolfrey, K. (2006). The effect of a complex training and detraining programme on selected strength and power variables in early pubertal boys. J Sports Sci, 24(9), 987-997.
 24. Kotzamanidis, C. (2003). The effect of sprint training on running performance and vertical jumping in pre-adolescent boys. J Hum Mov Stud, 44(3), 225-240.
 25. Χριστοφορίδου, Α. (2009). Νευρομυϊκές διαφορές στη στρατηγική προσγείωσης μεταξύ απροπόνητων προέφηβων κοριτσιών και αθλητριών της ενόργανης γυμναστικής. Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 26. Chaouachi, A., Othman, A. B., Hammami, R., Drinkwater, E. J., & Behm, D. G. (2014). The combination of plyometric and balance training improves sprint and shuttle run performances more often than plyometric-only training with children. J Strength Cond Res, 28(2), 401-412.
 27. Skurvydas, A., Brazaitis, M., Streckis, V., & Rudas, E. (2010). The effect of plyometric training on central and peripheral fatigue in boys. Int J Sports Med,31(7), 451-457.
 28. Johnson, B. A., Salzberg, C., MacWilliams, B. A., Shuckra, A. L., & D'Astous, J. L. (2014). Plyometric Training: Effectiveness and optimal duration for children with unilateral cerebral palsy. Pediatr Phys Ther, 26(2), 169-179.
 29. Johnson, B. A., Salzberg, C. L., & Stevenson, D. A. (2012). Effects of a plyometric training program for 3 children with neurofibromatosis type 1. Pediatr Phys Ther, 24(2), 199-208.
 30. Granacher, U., Muehlbauer, T., Maestrini, L., Zahner, L., & Gollhofer, A. (2011). Can balance training promote balance and strength in prepubertal children? J Strength Cond Res, 25(6), 1759-1766.
 31. Paterno, M. V., Myer, G. D., Ford, K. R., & Hewett, T. E. (2004). Neuromuscular training improves single-limb stability in young female athletes. J Orthop Sports Phys Ther, 34(6), 305-316. PDF

Προπόνηση ταχύτητας

 1. Komi, P. V., & Nicol, C. (2010) Stretch-Shortening Cycle of Muscle Function. In: Komi P. V. (ed), Neuromuscular Aspects of Sport Performance, Volume XVII (pp. 15-31). Oxford: Wiley-Blackwell. PDF
 2. Luhtanen, P., & Komi, P. V. (1978). Mechanical energy states during running. Eur J Appl Physiol Occup Physiol, 38(1), 41-48.
 3. Mero, A., & Komi, P. V. (1986). Force-, EMG-, and elasticity-velocity relationships at submaximal, maximal and supramaximal running speeds in sprinters. Eur J Appl Physiol Occup Physiol, 55(5), 553-561.
 4. Mero, A., Luhtanen, P., Viitasalo, J.T., & Komi, P.V. (1981). Relationships between the maximal running velocity, muscle fiber characteristics, force production and force relaxation of sprinters. Scand J Sports Sci, 3(1), 16-22.
 5. Mero, A., Komi, P.V., & Gregor, R.J. (1992). Biomechanics of sprinting running. Sports Med, 13(6), 376-392. PDF
 6. Delecluse, C. (1997). Influence of strength training on sprint running performance. Sports Med, 24(3), 147-156.
 7. Χατζηλαζαρίδης, Ι., Πανουτσακόπουλος, Β., & Παπαϊακώβου, Γ.Ι. (2012α). Διαμόρφωση της ταχύτητας, του μήκους και της συχνότητας διασκελισμού σε προέφηβους αθλητές και αθλήτριες στο δρόμο ταχύτητας 40 μέτρων. Στο: Πανουτσακόπουλος, Β. (Eκδ.), Τόμος Πρακτικών 5ου Συνεδρίου ΕλΕμβιο (σ. 66). Θεσσαλονίκη: ΕλΕμβιο.
 8.  Čoh, M., Bračić, M., & Smajlović, N. (2010). Methodical aspects of maximum speed development. Sport Sci, 3(2), 11-14.
 9. Πανουτσακόπουλος, Β. (2015). Προπόνηση Δρομικής Ταχύτητας. Στο: Κοτζαμανίδης Χ. (Εκδ.), Προπονητική Αναπτυξιακών Ηλικιών (σσ. 73-88). ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ. PDF
 10. Debaere, S., Delecluse, C., Aerenhouts, D., Hagman, F., & Jonkers, I. (2013). From block clearance to sprint running: characteristics underlying an effective transition. J Sports Sci, 31(2), 137-149.
 11. Schmolinsky, G. (1983). Track and Field. Berlin: Sportverlag.
 12. Wickstrom, R. (1977). Fundamental motor patterns (2nd ed.). Philadelphia: Lea & Febiger.
 13. Papaiakovou, G., Giannakos, A., Michailidis, C., Patikas, D., Bassa, E., Kalopisis, V., Anthrakidis, N., & Kotzamanidis, C. (2009). The effect of chronological age and gender on the development of sprint performance during childhood and puberty. J Strength Cond Res, 23(9), 2568-2573.
 14. Χατζηλαζαρίδης, Ι., Πανουτσακόπουλος, Β., Παπαϊακώβου, Γ., & Κόλλιας, Η. (2012β). Κινηματικές διαφορές στη δρομική τεχνική μεταξύ ενήλικων και προέφηβων αθλητριών στη φάση μέγιστης ταχύτητας. Φυσ Αγ Αθλ, 35(1), 111-112.
 15. Blazevich, A. J., Gill, N. D., Bronks, R., & Newton, R. U. (2003). Training-specific muscle architecture adaptation after 5-wk training in athletes. Med Sci Sports Exerc, 35(12), 2013-2022.
 16. Zafeiridis, A., Saraslanidis, P., Manou, V., & Ioakimidis, P. (2005). The effects of resisted sled-pulling sprint training on acceleration and maximum speed performance. J Sports Med Phys Fitness, 45(3), 284-290.
 17. Mero, A., & Peltola, E. (1989). Neural activation fatigued and non-fatigued conditions of short and long sprint running. Biol Sport, 6(1), 43-58. PDF
 18. Kotzamanidis, C., Chatzopoulos, D., Michailidis, C., Papaiakovou, G., & Patikas, D. (2005). The effect of a combined high-intensity strength and speed training program on the running and jumping ability of soccer players. J Strength Cond Res, 19(2), 369-375.
 19. Tsimahidis, K., Galazoulas, C., Skoufas, D., Papaiakovou, G., Bassa, E., Patikas, D., & Kotzamanidis, C. (2010). The effect of sprinting after each set of heavy resistance training on the running speed and jumping performance of young basketball players. J Strength Cond Res, 24(8), 2102-2108.
 20. Tsimachidis, C., Patikas, D., Galazoulas, C., Bassa, E., & Kotzamanidis, C. (2013). The post-activation potentiation effect on sprint performance after combined resistance/sprint training in junior basketball players. J Sports Sci, 31(10), 1117-1124.
 21. Μιχαηλίδης, X. (2002).  Η επίδραση ενός συνδυαστικού προγράμματος Δύναμης και Ταχύτητας υψηλής έντασης στην δρομική ταχύτητα των ποδοσφαιριστών. Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 22. Τσαδήμας, Χ. (2002). Η επίδραση της προπόνησης αλτικότητας και δρομικής ταχύτητας στην βελτίωση της ειδικής ταχύτητας και αλτικότητας σε προέφηβους πετοσφαιριστές. Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 23. Kotzamanidis, C. (2003). The effect of sprint training on running performance and vertical jumping in pre-adolescent boys. J Hum Mov Stud, 44(3), 225-240.

Κόπωση

 1. Gandevia, S. C. (2001). Spinal and supraspinal factors in human muscle fatigue. Physiol Rev, 81(4), 1725-1789.
 2. Kent-Braun, J. A. (1999). Central and peripheral contributions to muscle fatigue in humans during sustained maximal effort. Eur J Appl Physiol Occup Physiol, 80(1), 57-63.
 3. Patikas, D., Michailidis, C., Bassa, H., Kotzamanidis, C., Tokmakidis, S., Alexiou, S., & Koceja, D. M. (2002). Electromyographic changes of agonist and antagonist calf muscles during maximum isometric induced fatigue. Int J Sports Med, 23(4), 285-289.
 4. Hatzikotoulas, K., Patikas, D., Bassa, E., Hadjileontiadis, L., Koutedakis, Y., & Kotzamanidis, C. (2009). Submaximal fatigue and recovery in boys and men. Int J Sports Med, 30(10), 741-746.
 5. Hassani, A., Patikas, D., Bassa, E., Hatzikotoulas, K., Kellis, E., & Kotzamanidis, C. (2006). Agonist and antagonist muscle activation during maximal and submaximal isokinetic fatigue tests of the knee extensors. J Electromyogr Kinesiol, 16(6), 661-668.
 6. Ratel, S., Williams, C. A., Oliver, J., & Armstrong, N. (2006a). Effects of age and recovery duration on performance during multiple treadmill sprints. Int J Sports Med, 27(1), 1-8.
 7. Ratel, S., Duché, P., & Williams, C. A. (2006b). Muscle fatigue during high-intensity exercise in children. Sports Med, 36(12), 1031-1065. PDF
 8. Hatzikotoulas, K., Patikas, D., Ratel, S., Bassa, E., & Kotzamanidis, C. (2014). Central and peripheral fatigability in boys and men during maximal contraction. Med Sci Sports Exerc, 46(7), 1326-1333.
 9. Armatas, V., Bassa, E., Patikas, D., Kitsas, I., Zangelidis, G., & Kotzamanidis, C. (2010). Neuromuscular differences between men and prepubescent boys during a peak isometric knee extension intermittent fatigue test. Pediatr Exerc Sci, 22(2), 205.
 10. Paraschos, I., Hassani, A., Bassa, E., Hatzikotoulas, K., Patikas, D., & Kotzamanidis, C. (2007). Fatigue differences between adults and prepubertal males. Int  J Sports Med, 28(11), 958-963.
 11. Zafeiridis, A., Dalamitros, A., Dipla, K., Manou, V., Galanis, N., & Kellis, S. (2005). Recovery during high-intensity intermittent anaerobic exercise in boys, teens, and men. Med Sci Sports Exerc, 37(3), 505-512.
 12. Van Praagh, E., & Doré, E. (2002). Short-term muscle power during growth and maturation. Sports Med, 32(11), 701-728.
 13. Patikas, D., Kansizoglou, A., Koutlianos, N., Williams, C. A., Hatzikotoulas, K., Bassa, E., & Kotzamanidis, C. (2013). Fatigue and recovery in children and adults during sustained contractions at 2 different submaximal intensities. Appl Physiol Nutr Metab, 38(9), 953-959.
 14. Komi, P. V., & Nicol, C. (2010) Stretch-Shortening Cycle of Muscle Function. In: Komi P. V. (ed), Neuromuscular Aspects of Sport Performance, Volume XVII (pp. 15-31). Oxford: Wiley-Blackwell.
 15. Falk B, Dotan R. (2006). Child-adult differences in the recovery from high-intensity exercise. Exerc Sport Sci Rev, 34(3), 107-112.
 16. Hebestreit, H., Mimura, K., & Bar-Or, O (1993). Recovery of muscle power after high-intensity short-term exercise: comparing boys and men. J Appl Physiol, 74(6), 2875-2880.
 17. Kotzamanidou, M., Michailidis, I., Hatzikotoulas, K., Hasani, A., Bassa, E., & Kotzamanidis, C. (2005). Differences in recovery process between adult and prepubertal males after a maximal isokinetic fatigue task. Isokinetics Exer Sci, 13(4), 261-266.

Αντοχή

 1. Costill, D.L. (1986). Inside running: basics of sports physiology. Indianapolis: Benchmark Press.
 2. Martin, R. J., Dore, E. R. I. C., Twisk, J. V., van Praagh, E., Hautier, C. A., & Bedu, M. (2004). Longitudinal changes of maximal short-term peak power in girls and boys during growth. Med Sci Sports Exerc, 36(3), 498-503.
 3. Pitt, B., Dotan, R., Millar, J., Long, D., Tokuno, C., O’Brien, T., & Falk, B. (2015). The electromyographic threshold in boys and men. Eur J Appl Physiol, 115(6), 1273-1281.
 4. Krahenbuhl, G. S., Skinner, J. S., & Kohrt, W. M. (1985). Developmental aspects of maximal aerobic power in children. Exerc Sport Sci Rev,13(1), 503-538.
 5. Bar‑Or, O. (1983). Pediatric Sports Medicine for the Practitioner. From Physiologic Principles to Clinical Applications.  New York:  Springer Verlag.
 6. de Villarreal, E. S. S., Kellis, E., Kraemer, W. J., & Izquierdo, M. (2009). Determining variables of plyometric training for improving vertical jump height performance: a meta-analysis.  J Strength Cond Res, 23(2), 495-506.

Ταλέντο

 1. Van Rossum, J.H.A., & Cagne, F. (2005). Talent development in sports. In: Dixon, F.A., & Moon, S.M. (eds.), The Handbook of Secondary Gifted Education (pp. 281-316). Waco: Prufrock Press.
 2. Lippi, G., Longo, U. G., & Maffulli, N. (2010). Genetics and sports. Br Med Bul, 93(1), 27-47.
 3. Bray, M., Hagberg, J., Perusse, L., Rankinen, T., Roth, S., Wolfarth, B., & Bouchard, C. (2009). The human gene map for performance and health-related fitness phenotypes: the 2006-2007 update. Med Sci Sports Exerc, 41(1), 34-72.
 4. Nottelmann, E. D., Susman, E. J., Dorn, L. D., Inoff-Germain, G., Loriaux, D. L., Cutler, G. B., & Chrousos, G. P. (1987). Developmental processes in early adolescence: Relations among chronologic age, pubertal stage, height, weight, and serum levels of gonadotropins, sex steroids, and adrenal androgens. J Adolesc Health Care, 8(3), 246-260.
 5. Ζάκας, Α. (2010). Ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων σε παιδιά και εφήβους στις αθλοπαιδιές. Θεσσαλονίκη: Αυτοέκδοση του συγγραφέα.
 6. Matthys, S. P., Fransen, J., Vaeyens, R., Lenoir, M., & Philippaerts, R. (2013a). Differences in biological maturation, anthropometry and physical performance between playing positions in youth team handball. J Sports Sci, 31(12), 1344-1352.
 7. Kraemer, W.J. , & Fleck S.J. (1996). Ανάπτυξη δύναμης σε παιδιά και εφήβους. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις SALTO
 8. Rowland, T. W. (1996). Developmental exercise physiology. Champaign, IL: Human Kinetics Publihsers, Inc.
 9. Hogan, K., & Norton, K. (2000). The ‘price’of Olympic gold. J Sci Med Sport, 3(2), 203-218.
 10. Chase, W. G., & Simon, H. A. (1973). Perception in chess. Cognitive Psychol,4(1), 55-81.
 11. Güllich, A., Emrich, E., & Schwank, B. (2006). Evaluation of the support of young athletes in the elite sport system. Eur J Sport Soc, 3(2), 85-108. PDF
 12. Vaeyens, R., Güllich, A., Warr, C. R., & Philippaerts, R. (2009). Talent identification and promotion programmes of Olympic athletes. J Sports Sci, 27(13), 1367-1380.
 13. Fransen, J., Deprez, D., Pion, J., Tallir, I. B., D'Hondt, E., Vaeyens, R., Lenoi, M., & Philippaerts, R. M. (2014). Changes in physical fitness and sports participation among children with different levels of motor competence: A two-year longitudinal study. Ped Exerc Sci, 26(1), 11-21. PDF
 14. Vaeyens, R., Lenoir, M., Williams, A. M., & Philippaerts, R. M. (2008). Talent identification and development programmes in sport. Sports Med, 38(9), 703-714.
 15. Matthys, S. P., Vaeyens, R., Fransen, J., Deprez, D., Pion, J., Vandendriessche, J., Vandorpe, B., Lenoir, M., & Philippaerts, R. (2013b). A longitudinal study of multidimensional performance characteristics related to physical capacities in youth handball. J Sports Sci, 31(3), 325-334.
 16. Letzelter, M. (1985). Προπονητική. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάλτο.
 17. Fransen, J., Pion, J., Vandendriessche, J., Vandorpe, B., Vaeyens, R., Lenoir, M., & Philippaerts, R. M. (2012). Differences in physical fitness and gross motor coordination in boys aged 6–12 years specializing in one versus sampling more than one sport. J Sports Sci, 30(4), 379-386.

Μακρόχρονος σχεδιασμός

 1. Letzelter, M. (1985). Προπονητική. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάλτο.

Αξιολόγηση

 1. Tomac, Z., Hraski, Z., & Sporis, G. (2012). The Assessment of Preschool Children's Motor Skills after Familiarization with Motor Tests. J Strength Cond Res, 26(7), 1792-1798.
 2. Ramsay, J. A., Blimkie, C. J., Smith, K., Garner, S., MacDougall, J. D., & Sale, D. G. (1990). Strength training effects in prepubescent boys. Med Sci Sports Exerc, 22(5), 605-614.
 3. Faigenbaum, A. D., Loud, R. L., O'CONNELL, J. , Glover, S., O'CONNELL, J., & Westcott, W. L. (2001). Effects of different resistance training protocols on upper-body strength and endurance development in children. J Strength Cond Res, 15(4), 459-465. PDF
 4. Faigenbaum, A. D., Milliken, L. A., & Westcott, W. L. (2003). Maximal strength testing in healthy children. J Strength Cond Res, 17(1), 162-166.
 5. Remaud, A., Cornu, C., & Guével, A. (2010). Neuromuscular adaptations to 8-week strength training: isotonic versus isokinetic mode. Eur J Appl Physiol, 108(1), 59-69.
 6. Bassa, E., Patikas, D., & Kotzamanidis, C. (2005). Activation of antagonist knee muscles during isokinetic efforts in prepubertal and adult males. Pediatr Exerc Sci, 17(2), 171-181.
 7. Skoufas, D., Kotzamanidis, C., Hatzikotoylas, K., Bebetsos, G., & Patikas, D. (2003). The relationship between the anthropometric variables and the throwing performance in handball. J Hum Mov Stud, 45(5), 469-484.
 8. Bruce, R. A. (1971). Exercise testing of patients with coronary heart disease. Principles and normal standards for evaluation. Ann Clin Res, 3(6), 323.
 9. van der Cammen-van, M. H., IJsselstijn, H., Takken, T., Willemsen, S. P., Tibboel, D., Stam, H. J., & van den Berg-Emons, R. J. (2010). Exercise testing of pre-school children using the Bruce treadmill protocol: new reference values. Eur J Appl Physiol, 108(2), 393-399.
 10. Κλεισούρας, Β. (2004). Εργοφυσιολογία. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.
 11. Driss, T., & Vandewalle, H. (2013). The measurement of maximal (anaerobic) power output on a cycle ergometer: a critical review. Biomed Res Int,  2013:589361.
 12. Martin, R. J., Dore, E. R. I. C., Twisk, J. V., van Praagh, E., Hautier, C. A., & Bedu, M. (2004). Longitudinal changes of maximal short-term peak power in girls and boys during growth. Med Sci Sports Exerc, 36(3), 498-503.
 13. Cooper, K. H. (1968). A means of assessing maximal oxygen intake: correlation between field and treadmill testing. J Am Med Assoc, 203, 201-204. PDF
 14. Apor, P. (1988). Successful formulae for fitness training. In: Reilly, T., Lees, A., Davids, K., & Murphy, W.J. (eds.), Science and Football (pp. 95-107). London: E &FN Spon Ltd.
 15. Solway, S., Brooks, D., Lacasse, Y., & Thomas, S. (2001). A qualitative systematic overview of the measurement properties of functional walk tests used in the cardiorespiratory domain. Chest, 119(1), 256-270.
 16. Singh, S. J., Morgan, M. D., Hardman, A. E., Rowe, C., & Bardsley, P. A. (1994). Comparison of oxygen uptake during a conventional treadmill test and the shuttle walking test in chronic airflow limitation. Eur Respir J, 7(11), 2016-2020.
 17. Krustrup, P., Mohr, M., Amstrup, T., Rysgaard, T., Johansen, J., Steensberg, A., Pedersen, P.K., & Bangsbo, J. (2003). The yo-yo intermittent recovery test: physiological response, reliability, and validity. Med Sci Sports Exerc, 35(4), 697-705.
 18. Bangsbo, J., & Lindquist, F. (1992). Comparison of various exercise tests with endurance performance during soccer in professional players. Int J Sports Med, 13(2), 125-132.
 19. Foster, C., Florhaug, J. A., Franklin, J., Gottschall, L., Hrovatin, L. A., Parker, S., Doleshal, P., & Dodge, C. (2001). A new approach to monitoring exercise training. J Strength Cond Res, 15(1), 109-115. PDF
 20. Kiphard, E., & Schilling, F. (1974). KorperkoordinationsTest fur Kinder. Weinheim: Beltz Test GmbH.
 21. Hatzitaki, V., Pavlou, M., & Bronstein, A. M. (2004). The integration of multiple proprioceptive information: effect of ankle tendon vibration on postural responses to platform tilt. Exp Brain Res, 154(3), 345-354.
 22. Lazaridis, S., Bassa, E., Patikas, D., Giakas, G., Gollhofer, A., & Kotzamanidis, C. (2010). Neuromuscular differences between prepubescents boys and adult men during drop jump. Eur J Appl Physiol, 110(1), 67-74.
 23. Basmajian, J.V., & Blumenstein, R. (1983). Electrode placement in electromyographic biofeedback. In: Basmajian J. (ed.), Biofeedback Principles and Practice for Clinicians (2nd ed., pp. 363–377). Baltimore: Williams and Wilkins, 1983.
 24. Grosset, J. F., Mora, I., Lambertz, D., & Perot, C. (2005). Age-related changes in twitch properties of plantar flexor muscles in prepubertal children. Ped Res, 58(5), 966-970.
 25. Hatzikotoulas, K., Patikas, D., Ratel, S., Bassa, E., & Kotzamanidis, C. (2014). Central and peripheral fatigability in boys and men during maximal contraction. Med Sci Sports Exerc, 46(7), 1326-1333.
 26. Baquet, G., Stratton, G., Van Praagh, E., & Berthoin, S. (2007). Improving physical activity assessment in prepubertal children with high-frequency accelerometry monitoring: a methodological issue. Prev Med, 44(2), 143-147.
 27. Vandorpe, B., Vandendriessche, J., Lefèvre, J., Pion, J., Vaeyens, R., Matthys, S. A., Philippaerts, R., & Lenoir, M. (2011). The KörperkoordinationsTest für Kinder: reference values and suitability for 6–12‐year‐old children in Flanders. Scand J Med Sci Sports, 21(3), 378-388.

Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών

 1. Rudroff, T., Holmes, M. R., Melanson, E. L., & Kelsey, M. M. (2014). Sex differences in time to task failure during early pubertal development. Muscle & Νerve, 49(6), 887-894
 2. Chatzopoulos, D., Galazoulas, C., Patikas, D., & Kotzamanidis, C. (2014). Acute effects of static and dynamic stretching on balance, agility, reaction time and movement time. Journal of Sports Science & Medicine, 13(2), 403-409.
 3. Makaruk, H., Czaplicki, A., Sacewicz, T., & Sadowski, J. (2014). The effects of single versus repeated plyometrics on landing biomechanics and jumping performance in men. Biology of Sport, 31(1), 9-14.
 4. Verschuren, O., & Takken, T. (2010). Aerobic capacity in children and adolescents with cerebral palsy. Research in Developmental Disabilities, 31(6), 1352-1357.
 5. Ahmed, T. (2013). The effect of upper extremity fatigue on grip strength and passing accuracy in junior basketball players. Journal οf Human Kinetics, 37(1), 71-79.
 6. Paraschos, I., Hassani, A., Bassa, E., Hatzikotoulas, K., Patikas, D., & Kotzamanidis, C. (2007). Fatigue differences between adults and prepubertal males. International Journal of Sports Medicine, 28(11), 958-963.
 7. Murphy, J. R., Button, D. C., Chaouachi, A., & Behm, D. G. (2014). Prepubescent males are less susceptible to neuromuscular fatigue following resistance exercise. European Journal of Applied Physiology, 114(4), 825-835.
 8. Oviedo, P. O., & Gonzalez, R. A. (2013). Diagnostic Assessment and Treatment of Reading Difficulties: A Case Study of Dyslexia. Online Submission, 3(5), 305-312. PDF

Online readings

 • PubMed Central® (PMC) [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/]
  Η ελεύθερη στην πρόσβαση βάση δεδομένων πλήρους κειμένου περιοδικών και βιβλιογραφίας ιατρικών επιστημών και επιστημών υγείας της Αμερικανικού Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ιατρικής των Η.Π.Α. (ΝΙΗ/NLM).
 • Elsevier's Scopus [http://www.scopus.com/]
  Βάση δεδομένων για περιλήψεις και αναφορές βιβλιογραφίας δημοσιευμένης με διαδικασία κρίσης.
 • Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών [http://www.heal-link.gr/]
  Διαδικτυακή πύλη πρόσβασης σε πλήρες κείμενο ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων και σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων