Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

 • Οι φοιτητές του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
 • Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή Ειδησεογραφικές Ψηφιακές Πηγές και Διεθνείς Ειδησεογραφικοί Οργανισμοί

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Νικόλαος Παναγιώτου

 

Ομάδα Ανάπτυξης Περιεχομένου - Βιντεοσκόπηση - Επεξεργασία Υλικού:

Γιομελάκης Δημήτριος, Δημοσιογράφος, Υποψήφιος διδάκτορας Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. 
Γκάλιος Κωνσταντίνος, Ηλεκτρονικός μηχανικός

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει μια σειρά διαφορετικών θεμάτων όπως: Επικοινωνία, Διαχείριση και Επίλυση Κρίσεων: Ορισμοί - Θεωρητικό πλαίσιο, Τα χαρακτηριστικά μιας κρίσης, Στάδια μιας κρίσης, Στόχοι της Διαχείρισης κρίσεων, Ανάλυση κινδύνου, Θέματα δημόσιας υγείας - Φήμες, Επικοινωνιακή διαχείριση οργανωσιακής κρίσης: η περίπτωση των ναυαγίων Samina Express και Sea Diamond, Οργανωσιακή κρίση, κυρίαρχες προσεγγίσεις στη διαχείριση κρίσεων, Επικοινωνιακή στρατηγική, Σύγχρονα Μοντέλα Διαχείρισης Κρίσεων, Οργάνωση υποστηρικτικών δικτύων – Δημιουργία Βάσης Δεδομένων, Κρίση και ΜΜΕ: Η εικόνα της Ελληνικής οικονομικής κρίσης στα Ευρωπαϊκά ΜΜΕ. 

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Οι φοιτητές αναμένεται να:

 • γνωρίζουν το ρόλο τη σημασίας της επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων
 • αναπτύσσουν στρατηγικές αντιμετώπισης της κρίσης και ιδιαίτερα της επικοινωνίας κατά τη διάρκεια αυτής
 • σχεδιάζουν και να υλοποιούν προγράμματα ενέργειες πρόληψης αλλά και επικοινωνιακής αντιμετώπισης πιθανών κρίσεων
 • κατανοούν το ρόλο των μέσων ΜΜΕ κατά τη διάρκεια μιας κρίσης και τη μεθοδολογία ομαλής ένταξής τους στο μηχανισμό παρέμβασης και διαχείρισης

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Ηλίας Κουσκουβέλης, Λήψη αποφάσεων, κρίση, διαπραγμάτευση, Παπαζήσης, Αθήνα, 1995
 2. Allison Graham & Philip Zelikow, Essence of Decision: explaining the Cuban Missile, New York: Longman, c1999

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Πηγές στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος

 1. Essence of decision; explaining the Cuban missile crisis. Allison, Graham T. Harper Collins, 1971 http://search.lib.auth.gr/Record/96121
 2. Λήψη αποφάσεων, κρίση, διαπραγμάτευση: Θεωρία και πράξη. Κουσκούβελης, Ηλίας Ι. Αθήνα: Παπαζήσης, 1997 http://search.lib.auth.gr/Record/364159

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη

 1. Coombs,W. T. (1999). Ongoing crisis communication: Planning, managing and responding. Thousand Oaks, CA: Sage. Full text
 2. Edelman, J. (1998, February 5). Crisis management: Tapping into the cyberspace dimension. Healthcare PR & Marketing News, p. 1. Full text
 3. Fearn-Banks, K. (1996). Crisis communications: A casebook approach. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Full text
 4. Fink, S. (1986). Crisis management: Planning for the inevitable. New York: American Management Association. Full text

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης