Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Απόφοιτοι Πληροφορικής και γενικά οι φοιτητές των επιστημονικών κλάδων που θητεύουν σε σχετικούς επιστημονικούς χώρους από το Πολυτεχνείο, τη Σχολή Θετικών Επιστημών και τα ΤΕΙ.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

 

Διδάσκων: Περικλής Πολίτης, Επ. Καθηγητής

Περισσότερες Πληροφορίες: http://users.auth.gr/~dpolitis 

 

 

Ομάδα Ανάπτυξης Περιεχομένου:

Λαμπρινή Ρούφη

Μαρία Σιάρκου

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Χρηστικότητα των Διαδραστικών Συστημάτων. "Παραδείγματα" (Paradigms) και "Μεταφορές" (Metaphors) με έμφαση στις φορητές συσκευές. Διαδικασίες Ανάπτυξης, Διαχείρισης Διαδικασιών Σχεδίασης. Μέθοδοι Αξιολόγησης: της Σχεδίασης Διεπαφών, του Στυλ Αλληλεπίδρασης, και των Εικονικών Περιβαλλόντων. 

Τεχνολογία και Άμεσος Χειρισμός φορητών συσκευών με έμφαση στα Πλαίσια Διαλόγου, στις Γλώσσες Εντολών και στους Διαύλους Αλληλεπίδρασης.

Ταχεία Προτυποποίηση (Rapid Prototyping), Συνεργασία και Συμμετοχή σε Κοινωνικά Δίκτυα: Λειτουργικότητα και και παραμετροποίηση των νέων Διαύλων Επικοινωνίας.

Metaphors, Paradigms και Idioms και η μεταφορά τους στον κόσμο των Διεπαφών Φορητών Συσκευών.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στο μάθημα αυτό αναπτύσσονται οι τεχνολογίες αλληλεπίδρασης που επιτρέπουν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές διαφόρων επιστημονικών κλάδων να έχουν μία διεπιστημονική προσέγγιση στη σχεδίαση διαδραστικότητας Η/Υ και συστημάτων αυτοματισμού. Οι άξονες ανάπτυξης άπτονται των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση, των Πληροφορικών Συστημάτων, της σχεδίασης εφαρμογών για το Web κ.α. Σ’ αυτούς τους χώρους οι διδασκόμενοι καλούνται να αναπτύξουν εφαρμογές στη μορφή εκπαιδευτικών project.  

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Το μάθημα εφαρμόζει υβριδικό μοντέλο μάθησης σε ποσοστό 70% - 30%.

Το 70% της ύλης παρουσιάζεται με τη μορφή κλασικής διδασκαλίας στο αμφιθέατρο και στο εργαστήριο. Από τους παρακολουθούντες απαιτείται η παρουσίαση βιβλιογραφικών εργασιών (2 τουλάχιστον) και ενός προγραμματιστικού project με γλώσσες και τεχνικές τάχιστης προτυποποίησης.

Το 30% της διδασκαλίας γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα υποβοήθησης και περιλαμβάνει:

 • Video Lessons (βιντεοδιαλέξεις)
 • Ηλεκτρονική Υποβολή των projects (2 τουλάχιστον) μέσω του VLE του ΑΠΘ (MOODLE στο τρέχον έτος) @ http://elearning.auth.gr
 • Συμμετοχή σε forum και wiki του μαθήματος που εδράζονται σε υπηρεσίες του ΑΠΘ και του Διαδικτύου. 

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

 • Εργασίες: Υποχρεωτικές, παρουσιάζονται στην τάξη και κατόπιν υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
 • Προαιρετική εργασία: Προβλέπεται για όσους ενδιαφέρονται για εμβάθυνση στο αντικείμενο της Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή για  την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

 • Εισαγωγή στην Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή – Μάθημα κορμού του ΠΠΣ του Τμήματος Πληροφορικής

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Συγγράμματα

 1. Y. Rogers, H. Sharp, J. Preece, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – Επεκτείνοντας την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Αθήνα 2011

Βιβλιογραφία 

 1. K. Goodwin and A. Cooper, Designing for the Digital Age: How to Create Human-Centered Products and Services, Wiley 2009.
 2. S. Krug, Don’t Make Me Think, Revisited A Common Sense Approach to Web Usability, 3rd Edition, New Riders, 2013.  
 3. J. Koonce, Human Factors in the Training of Pilots, CRC Press, 2002.

Πηγές στο Διαδίκτυο

 1. A. Dix, J. Finlay,  G. Abowd, R. Beale, Human Computer Interaction,  3rd Edition, Prentice Hall, 2004. http://www.hcibook.com/e3/

Πρόσβαση μέσω HEALINK

 1. J. Borchers, A Pattern Approach to Interaction Design, (Human Computer Interaction, Computer software – Development), e-Book, John Wiley and Sons, UK, 2001.
 2. B. Graimann, B. Allison, G. Pfurtscheller (Eds.), Brain Computer Interaction – Revolutionizing Human Computer Interaction, Springer 2010.

Πηγές στη βιβλιοθήκη του ιδρύματος

 1. Jacko, A. Sears, The Human-computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies, and Emerging Applications, CRC Press 2003, e-book (Διαθέσιμο μέσω της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ-EBSCOhost)
 2. Holland, Music and Human Computer Interaction, Springer 2013. (Βιβλιοθήκη Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)

Άλλα σχετικά ανοικτά μαθήματα άλλων ιδρυμάτων εσωτερικού ή εξωτερικού

 • Αρκετά MOOCS της  COURSERA

Άρθρα

 1. Triantafillou, E., Pomportsis, A., Demetriadis, S. (2003). “The Design and the Formative Evaluation of an adaptive Educational System based on Cognitive Styles”, Computers & Education, 41, 87–103.
 2. Politis, D., Stamelos, I., Margounakis, D. (2009), “Computer Music Interface Evaluation”, Encyclopedia of Information Science and Technology, Publisher: IGI Global, Second ed. Full Text
 3. Spencer, R., “The Streamlined Cognitive Walkthrough Method, Working Around Social Constraints Encountered in Software Development Company”. In: Proc. Conference on Human Factors  in Computing Systems (CHI 2000), The Hague, The Netherlands, Apr 2000, ACM, pages 353–359. Full Text

Ταινίες

 • Υπάρχουν αρκετές σε MOOCS του MIT κ.α. πανεπιστημίων.