Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές/απόφοιτοι του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Ελένη Κασάπη, Καθηγήτρια

Βιογραφικό: http://ikee.lib.auth.gr/search?ln=en&sc=1&p=kassapi+eleni&f=&action_search=Search&c=FP&c=Theses&c=OPENCOURSES

 

Συνεργάτις ανάπτυξης περιεχομένου:Χριστίνα Παπαχαρίτου

 

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Από τον Ηρόδοτο μέχρι τον Απόστολο Παύλο.
 2. Οι δρόμοι των μεταφραστών και στοιχεία θεωρητικής μεταφρασεολογίας.
 3. Ελληνική παράδοση με έμφαση στην αγγλόφωνη ορολογία και φρασεολογία [με βάση τον Ντίβιντ Κόνολυ].
 4. Η μετάφραση λογοτεχνίας.
 5. Η μετάφραση των εβδομήκοντα, η εκπαίδευση των μεταφραστών κατά Κικέρωνα, η τέχνη της μετάφρασης από την αρχαιότητα μέχρι τα νεότερα χρόνια.
 6. Μεταφραστές και πρωτότυπα.
 7. Ζωντανές, νεκρές γλώσσες και μετάφραση.
 8. Όταν η προτεραιότητα στρέφεται προς την γλωσσική κοινότητα υποδοχής.
 9. Οι προτεραιότητες του μεταφραστή.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

 1. Να μάθουν οι φοιτητές να εντοπίζουν και να μελετούν πηγές που αναφέρονται στις στιγμές οι οποίες διαμόρφωσαν την θεωρία της μετάφρασης και το επάγγελμα του μεταφραστή.
 2. Να μπορούν οι φοιτητές να χαρτογραφούν μεταφραστικές θέσεις και συμπεριφορές στο σημερινό πλαίσιο ιστορίας/ θεωρίας και εφαρμογών της μετάφρασης.
 3. Να μπορούν οι φοιτητές να χαρτογραφούν στιγμές της ιστορίας της μετάφρασης σε πλαίσια της σύγχρονης θεωρίας της μετάφρασης.
 4. Να μάθουν οι φοιτητές να συνδέουν ιστορικά την μετάφραση με την θεωρία της μετάφρασης.
 5. Να μάθουν οι φοιτητές να συσχετίζουν απαρχές θεωριών της μετάφρασης με την ιστορία μεταφράσεων και μεταφραστικών προτύπων.
 6. Να μπορούν να συσχετίσουν οι φοιτητές ιστορικές στιγμές της μετάφρασης με την θεωρία της μετάφρασης.
 7. Να μπορούν οι φοιτητές να συσχετίζουν ιστορικές στιγμές με την θεωρία της μετάφρασης.
 8. Να μπορούν οι φοιτητές να εντοπίσουν απαρχές σύγχρονης θεωρίας στις σκέψεις  μεταφραστών του παρελθόντος.
 9. Να μάθουν οι φοιτητές να εντοπίζουν στις ιστορικές στιγμές του παρελθόντος τις απαρχές της σύγχρονης θεωρίας της μετάφρασης.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Western Translation Theory from Herodotus to Nietzche, Douglas Robinson, Routledge, New York, 2002b.
  Πρόκειται για το βιβλίο που αγοράστηκε από το Τμήμα Αγγλικής, αποτελεί πηγή όλων των αναγνωσμάτων και κύριας βιβλιογραφικής ενημέρωσης των φοιτητών και ιδίως των αναγνωσμάτων που διαδραστικά μελετούν και συζητούν οι φοιτητές αλλά και στο οποίο εξετάζονται με έμφαση στις διαδραστικές θεματικές συζητήσεις που γίνονται στο μάθημα. Οι εξωτερικοί που μας παρακολουθούν πρέπει να το αγοράσουν διότι δεν μπορούμε το διανείμουμε σε εκείνους.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Πολύ καλή γνώση αγγλικών και ελληνικών.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Routledge Encyclopedia of Translation Studies, New York, Routledge.
 2. Translators Through History, ed. Jean Delisle & Judith Wooddsworth, Benjamins & Unesco.
 3. Descriptive Translation Studies and Beyond, Gideon Toury, Benjamins.