Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Ιστορία της δημιουργίας των ΕΚ.
 • Η θεσμική διαρύθμιση της ΕΕ.
 • Θεωρητικό θεμέλιο: Μπορεί η ΕΕ να έχει Σύνταγμα;
 • Το ουσιαστικό σύνταγμα της ΕΕ.
 • Δημοκρατία – Νομιμοποίηση.
 • Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ενωσιακό επίπεδο.
 • Η αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης στην ΕΕ.
 • Το οικονομικό Σύνταγμα της ΕΕ.
 • Σχέση εθνικών συνταγμάτων και δικαίου ΕΕ.
 • Δικαστική προστασία σε ενωσιακό επίπεδο.
 • Η διαπλοκή δικαστικής προστασίας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

 Διδάσκουσα: Λίνα Παπαδοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 Βιογραφικό: http://www.law.auth.gr/en/staff-public-papadopoulou

 

 

 

 

 

Ομάδα ανάπτυξης περιεχομένου: Βασιλική Κόκοτα

Βιντεοσκόπηση - Επεξεργασία Υλικού: Χρήστος Βουλγαράκης

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές και απόφοιτοι νομικών σχολών, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών. 

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Η κατανόηση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σχέσεις των Κρατών μελών και των κοινών συνταγματικών αρχών και αξιών που είναι κοινές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

 • Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα.
 • Για ευκολότερη παρακολούθηση επιθυμητή η καλή γνώση συνταγματικού και ενωσιακού δικαίου.  

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Δ. Τσάτσου, Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία. Για μια Ευρωπαϊκή ΄Ενωση των Κρατών, των Λαών, των Πολιτών και του Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Πολιτισμού, εκδ. Λιβάνης, Αθήνα 2007. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 4597
 2. Ferry Jean - Marc, Το ζήτημα του Ευρωπαϊκού κράτους, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2006. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 30452
 3. Γ. Παπαδημητρίου, Η συνταγματοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2002. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 30110
 4. Θ. Χίου-Μανιατοπούλου, Η μεταρρυθμιστική συνθήκη της Λισαβώνας, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2008. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 30072
 5. Αντ. Μανιτάκης / Λ. Παπαδοπούλου, Η προοπτική ενός συντάγματος για την Ευρώπη, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 34491
 6. Αντ. Μανιτάκη, Το ‘Σύνταγμα’ της Ευρώπης αντιμέτωπο με την εθνική και λαϊκή κυριαρχία, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2004. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 30443
 7. Κ. Χρυσόγονου, Το μετέωρο βήμα της Ευρώπης, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2005. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 30464
 8. Π. Ιωακειμίδης, Η Συνθήκη της Λισσαβώνας, 2η έκδ., εκδ. Θεμέλιο, 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 27239

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Λ. Παπαδοπούλου, Εθνικό Σύνταγμα και Κοινοτικό Δίκαιο, το ζήτημα της υπεροχής, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου ‘Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου’, Αντ. Σάκκουλα, 2009.
 2. Ernst Haas, The Obsolescence of Regional Integration Theory, Berkeley CA: University of California Press 1975.
 3. K. Nicolaïdes,  The New Constitution as European Demoi-cracy?, The Federal Trust 2003.
 4. European Constitutionalism Beyond the State, Weiler/Wind (eds), CUP 2003.