Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές του τμήματος Θεάτρου.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Ιάκωβος Ποταμιάνος, Καθηγητής

Βιογραφικό: https://qa.auth.gr/el/cv/ipota

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Άννα Μπίσμπα

Βιντεοσκόπηση / Μοντάζ: Χαριδήμου Δήμος

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Εισαγωγή. Φυσιολογία/Ψυχολογία αντίληψης - Φιλοσοφία/Αισθητική.
 2. Θεωρίες της αντίληψης – Νοησιαρχική, Ενσυναίσθητική, Οικολογική κ.α.
 3. Θεωρία της μορφής (Gestalt) – Πειραματική ψυχολογία και Τέχνη
 4. Ανακαλύψεις των ψυχολόγων και ανακαλύψεις των καλλιτεχνών.
 5. Ισορροπία και Ζύγισμα
 6. Ο οπτικός δομικός σκελετός
 7. Ομαδοποιήσεις
 8. Στροβοσκοπική κίνηση
 9. Οπτικό Βάρος
 10. Ανάπτυξη της Αντίληψης
 11. Φωτοσκίαση
 12. Χώρος και Βάθος
 13. Δυναμική και Έκφραση

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Ο φοιτητής θα μπορεί να κατανοεί το πώς λειτουργεί η αντίληψη, το ότι βασίζεται σε νόμους και αρχές και ότι δεν είναι κάτι αυτονόητο και αυτόματο και το ότι εμπλέκει ψυχολογικές παραμέτρους εκτός των παραμέτρων φυσιολογίας.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Arnheim, Rudolf. Τέχνη και οπτική αντίληψη: η ψυχολογία της δημιουργικής όρασης. 3η εκδ. [Αθήνα]: Θεμέλιο, 2005.
  Μοναδικό στο είδος του βιβλίο, διότι παρουσιάζει τις ανακαλύψεις των ψυχολόγων αλλά κάνει και συσχετισμούς με την τέχνη με τρόπο συστηματικό.
 2. Ποταμιάνος, Ιάκωβος., Αντίληψη, Μορφή και Φως. Αθήνα: Αντιύλη, 2013.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 • Arnheim, Rudolf, Ιάκωβος Ποταμιάνος, και Γιώτα Βρυώνη. Οπτική σκέψη. 1η εκδ. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2007.
  Σημαντικό έργο το οποίο υποδεικνύει την αμεσότητα της αλληλενέργειας της οπτικής αντίληψης με την σκέψη.
 • Arnheim, Rudolf, Ιάκωβος Ποταμιάνος, και Γιώτα Βρυώνη. Η δυναμική της αρχιτεκτονικής μορφής: βασισμένο στις διαλέξεις Mary Duke Biddle του 1975 στο πανεπιστήμιο Cooper Union. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2003.
  Έργο το οποίο συσχετίζει τα ευρήματα της ψυχολογίας της αντίληψης με την αρχιτεκτονική σύνθεση.

 • Arnheim, Rudolf, Ιάκωβος Ποταμιάνος, και Γιώτα Βρυώνη. Εντροπία και τέχνη. 1η εκδ. Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2003.
  Έργο το οποίο ανατρέπει τις ιδέες των φυσικών περί του αναπόφευκτου θερμικού θανάτου του σύμπαντος υποστηρίζοντας ότι η οργανωτική ενέργεια που απαιτεί η καλλιτεχνική δημιουργία προβάλλει σθεναρή αντίσταση προς την κατεύθυνση αυτή.

 • Gibson, James Jerome, και Μάριος Α. Πουρκός. Η οικολογική προσέγγιση στην οπτική αντίληψη. 1η εκδ. Αθήνα: Gutenberg, 2002.
  Μοναδική και εξαιρετικά σημαντική θεωρία περί οπτικής αντίληψης με έμφαση στην ένταξη της αντίληψης στο περιβάλλον και στην άμεση εξάρτηση από αυτό).