Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές φαρμακευτικής σχολής, Χημικούς, Φαρμακοποιούς.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Περικλής Ακρίβος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Συνεργάτις Ανάπτυξης Περιεχομένου: Άννα Μάντη

Βιντεοσκόπηση - Μοντάζ: Βουλγαράκης Χρήστος

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Εισαγωγή στη χημεία
 2. Άτομο
 3. Τροχιακά και αποστάσεις
 4. Περιοδικός Πίνακας
 5. Δεσμοί και Τροχιακά
 6. Τροχιακά και υβριδισμός
 7. Δεσμοί στον Άνθρακα
 8. Δομές Συντονισμού
 9. Φασματοσκοπία
 10. Φασματοσκοπία
 11. Ομοιοπολικός Δεσμός
 12. Αλογόνα
 13. Ενώσεις Μετάλλων
 14. Ενώσεις Μετάλλων
 15. Συντονισμός
 16. θερμοδυναμική
 17. Ταχύτητα Αντιδράσεων
 18. Μέταλλα και Ανόργανα
 19. Δομές Συντονισμού
 20. Δεσμοί

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Γενική Ανόργανη Χημεία, Εισαγωγή, Βασικές  Έννοιες.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

 •  Χημεία Λυκείου

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Ακρίβος, Περικλής Δ. Στοιχεία γενικής χημείας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 2004.
 2. Ακρίβος, Περικλής Δ., και Αντώνιος Γ Χατζηδημητρίου. Στοιχεία γενικής χημείας: θεωρία και πειράματα. Διορθωμένη ανατύπωση. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 2014.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Ακρίβος, Περικλής Δ. Στοιχεία γενικής χημείας. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 2004.
 2. Ακρίβος, Περικλής Δ., και Αντώνιος Γ Χατζηδημητρίου. Στοιχεία γενικής χημείας: θεωρία και πειράματα. Διορθωμένη ανατύπωση. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 2014.