Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

 • Μηχανικοί που ασχολούνται με το σχεδιασμό οδών και γενικότερα με την οδοποιία.
 • Μηχανικοί που ασχολούνται με ελέγχους οδικής ασφάλειας.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Γεώργιος Μίντσης, Καθηγητής 

Βασικό Πτυχίο: Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ (1977)
Μεταπτυχιακές Σπουδές: M.Sc. University of Southampton, U.K. (1979)
Διδακτορικές Σπουδές: Dr. Eng., University of Southampton, U.K. (1982)

 

 

 

 Χρίστος Ταξιλτάρης, Καθηγητής 

 Βασικό Πτυχίο: Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός, ΑΠΘ (1977)
 Μεταπτυχιακές Σπουδές: CFIAU, Centre de Recherche d' Urbanisme, Paris, France (1979)
 Μεταπτυχιακές Σπουδές: DEA, Paris X-Nanterre, Paris, France (1980)
 Μεταπτυχιακές Σπουδές: CES, Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Paris, France (1981)
 Διδακτορικές Σπουδές: Dr. Ing., Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, Paris, France (1984)

 

 

Ομάδα Ανάπτυξης Περιεχομένου:

Ευστάθιος Μπουχουράς, Δρ., Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος, ΑΠΘ, MSc «Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση συστημάτων μεταφορών», ΑΠΘ, PhD City Logistics, ΑΠΘ

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Ενότητα 1: Εισαγωγή στην οδοποιία
 • Ενότητα 2: Οδός, διατομές, κατά πλάτος τομές, διαστασιολόγηση οδού, τυπικές διατομές οδού.
 • Ενότητα 3 & 4: Οδός, χάραξη οδού, ισοκλινής, πολυγωνική οδού, οριζοντιογραφία, μηκοτομή, επικλίσεις, διάγραμμα οριογραμμών, μελέτη οδού.
 • Ενότητα 4 & 5: Οδός, χωματισμοί οδού, πίνακας χωματισμών οδού, κίνηση γαιών, διάγραμμα Bruckner, πίνακας κίνησης γαιών.
 • Ενότητα 6: Οδός, αστικές οδοί, κανονισμός οδοποιίας, οδηγίες μελετών οδού.
 • Ενότητα 7: Οδός, διατομή οδού, πίνακας χωματισμών, κίνηση γαιών, διάγραμμα Bruckner.
 • Ενότητα 8: Οδός, Οδική Ασφάλεια, συστήματα αναχαίτισης οδού, στηθαία ασφαλείας.
 • Ενότητα 9: Οδός, Οδική Ασφάλεια, Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας.
 • Ενότητα 10: Οδός, οδικό περιβάλλον, κυκλοφοριακός θόρυβος.
 • Ενότητα 11: Οδός, οικονομία οδού, οικονομοτεχνική μελέτη οδού, μελέτη βιωσιμότητας οδού.Ενότητα 12: Οδός, οδός και περιβάλλον, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Εκμάθηση μεθοδολογίας για τη χάραξη της οδού – οριζοντιογραφία, μηκοτομή, διάγραμμα οριογραμμών, κατά πλάτος τομές, ορατότητα καθώς και για τον υπολογισμό του όγκου των χωματισμών και την κίνηση και διατομή των γαιών. Εκμάθηση μεθόδων για την αντιμετώπιση λειτουργικών επιπτώσεων σχετικών με την οδική ασφάλεια και τον κυκλοφοριακό θόρυβο.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ο.Μ.Ο.Ε. – Λ.Κ.Ο.Δ. & Ο.Μ.Ο.Ε. – Χ.) Γ.Γ.Δ.Ε. – Υπ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (GREEK ROAD DESIGN STANDARDS – Ministerial paper.)

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

 1. Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
 2. Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης 
 3. Γραπτή Εργασία 
 4. Προφορική Εξέταση 
 5. Επίλυση Προβλημάτων 

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

 • Οδοποιία Ι, Γ49, 4ο Εξάμηνο, Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ο.Μ.Ο.Ε. – Λ.Κ.Ο.Δ. & Ο.Μ.Ο.Ε. – Χ.) Γ.Γ.Δ.Ε. – Υπ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. (GREEK ROAD DESIGN STANDARDS – Ministerial paper.)