Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

 • Οι φοιτητές/απόφοιτοι του τμήματος Πολιτικών Επιστημών.
 • Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική της Στατιστικής και Θεωρίας Πιθανοτήτων.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

 Διδάσκων: Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Καθηγητής

 Βιογραφικό:

     http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=1

     http://www.polsci.auth.gr/index.php?lang=en&rm=118&mn=128&stid=1

 

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Μαρίνα Σωτήρογλου

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Δομή περιεχομένων (course outline) και περιεχόμενα (θέματα) μαθήματος  (topics)
 • Αλγόριθμοι, εκλογικός νόμος (τι είναι ο εκλογικός νόμος, εκλογικά συστήματα, ερμηνεία και εφαρμογή του εκλογικού νόμου).
 • Σύνολα, Σχέσεις, Συναρτήσεις (Ορισμοί εννοιών και παραδείγματα).
 • Απαρίθμηση – Συνδυαστική (Συνδυασμοί, Μεταθέσεις, Διατάξεις και Απαρίθμηση).
 • Πιθανότητα – Δεσμευμένη Πιθανότητα- Όρια.
 • Γράφημα και Υπογράφημα.
 • Επίλυση Ασκήσεων.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τις παρακάτω ικανότητες: Ικανότητα να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν έναν αλγόριθμο. Η ικανότητα αυτή είναι απαραίτητη σε κάθε επιστήμονα της σημερινής κοινωνίας των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής. Ικανότητα να μπορούν να υπολογίσουν την πιθανότητα να συμβεί κάποιο ενδεχόμενο έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις βασιζόμενοι στα πραγματικά δεδομένα της κατάστασης που έχουν να αντιμετωπίσουν. (απαρίθμηση και πιθανότητα) Ικανότητα να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα των εκλογών. (μέθοδος φραγμάτων) Ικανότητα να αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα σχέσεων και δικτύων με αφαιρετικό τρόπο και να βρίσκουν τη λύση με τη βοήθεια της θεωρίας γραφημάτων. Ικανότητα να μελετούν τα κοινωνικά δίκτυα και να αναλύουν τις επιδράσεις των δικτύων στη διαμόρφωση των πολιτικών απόψεων.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Aγγελής, E. και Γ. Mπλέρης, ∆ιακριτά Μαθηματικά, Tζιόλα,2003 (Βιβλιοθήκη Πολιτικών Επιστημών Τ.Α. QA76.9.M35A34 2003, http://search.lib.auth.gr/Record/467642).
 2. Χατζηπαντελής, Θ, & Ι. Ανδρεάδης, Μαθηματικά στις Πολιτικές Επιστήμες, Εκδόσεις Ζήτη, 2005 (Βιβλιοθήκη Πολιτικών Επιστημών Τ.Α.  JA73.C43 2004, http://search.lib.auth.gr/Record/524281).

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Διδασκαλία καθ΄ έδρας και συμπληρωματική-ενισχυτική εκπαίδευση μέσω ασύγχρονης πλατφόρμα (elearning.auth.gr) και φροντιστηριακά μαθήματα.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Το μάθημα αυτό εξετάζεται με γραπτές εξετάσεις.

 (Επιτρεπόμενο υλικό κατά τις εξετάσεις).

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής και Θεωρία Πιθανοτήτων. 

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Βιβλία - κείμενα (Text/books)

 • Aldous, J. M. και R. J. Wilson, Graphs and Applications: An Introductory Approach, Springer Verlag, 2000 (Βιβλιοθήκη Οικονομικών Επιστημών Τ.Α. QA66.A425 2000, http://search.lib.auth.gr/Record/434777).
 • Biggs, N. L., Discrete Mathematics (αναθεωρηµένη έκδοση),Oxford Science Publications, 1990 (Βιβλιοθήκη Οικονομικών Επιστημών Τ.Α. QA76.9.M35B54 2002, http://search.lib.auth.gr/Record/474506).
 • Grinstead, C. M. και J. L. Snell, Introduction to Probability (δεύτερη αναθεωρηµένη έκδοση), American Mathematical Society, 1997 (Βιβλιοθήκη Πολιτικών Επιστημών Τ.Α. QA273.S668 1997, http://search.lib.auth.gr/Record/487006).
 • Paulos, J.Α., A Mathematician Reads the Newspaper, Turtleback Books-Demco Media, 1996.

Online readings(data/studies)

 • Υπουργείο Εσωτερικών (www.ypes.gr). Αποτελέσματα Εθνικών, Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών.
 • Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ, www.statistics.gr).Στατιστικά Στοιχεία.
 • Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (http://www.europarl.europa.eu). Αποτελέσματα Ευρωπαϊκών Εκλογών.
 • Hellenic National Election Studies (ELNES, www.elnes.gr). Μετεκλογικές Έρευνες για περαιτέρω μελέτη.
 • Σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (http://europa.eu/index_el.htm).
 • Σελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.el.html).
 • ΦΕΚ, μελέτη των ΦΕΚ για της Βουλευτικές Εκλογές και τον Εκλογικό Νόμο (ΦΕΚ 57 Α΄/15 Μαρτίου 2012). Απαραίτητη η γνώση της εκλογικής νομοθεσίας.
 • Shapiro S., Philosophy of Mathematics Thinking of Mathematics, New York: Oxford University Press, 1997.
 • Και στο Υπουργείο Εσωτερικών για τον ΕκλογικόΝόμο (http://www.ypes.gr/el/Elections/NationalElections/DeputyElections/InterestCombination/).