Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

 • Οι φοιτητές και φοιτήτριες ή απόφοιτοι του τμήματος Νομικής.
 • Ενδιαφερόμενοι/ες για τη θεματική περιοχή του εν γένει Εκκλησιαστικού Δικαίου.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

Βιογραφικό/Περισσότερες πληροφορίες:

http://qa.auth.gr/el/cv/kyrkyr

http://www.law.auth.gr/el/staff-hist-philosophy-kyriazopoulos

http://www.law.auth.gr/en/staff-hist-philosophy-kyriazopoulos 

Συνεργάτες Ανάπτυξης Περιεχομένου / Βιντεοσκόπησης: 

Μαριάνθη-Ελένη Διαμαντοπούλου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΠΜΣ Πολιτικής Θεωρίας και Φιλοσοφίας ΑΠΘ, ασκούμενη δικηγόρος (Δημιουργία Παρουσιάσεων και Συγχρονισμός)

Κωνσταντίνος Οικονομίδης (Εικονοληψία – Μοντάζ Βιντεοδιαλέξεων)

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγικά/Αντικείμενο του μαθήματος
 • Παρουσίαση των δύο βασικών συστημάτων χωρισμού κράτους-θρησκευμάτων
 • Σχέσεις κράτους-θρησκευμάτων στην Αυστρία
 • Σχέσεις κράτους-θρησκευμάτων στο Βέλγιο
 • Σχέσεις κράτους-θρησκευμάτων στη Γαλλία
 • Σχέσεις κράτους-θρησκευμάτων στη Γερμανία
 • Σχέσεις κράτους-θρησκευμάτων στη Δανία
 • Σχέσεις κράτους-θρησκευμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο
 • Σχέσεις κράτους-θρησκευμάτων στην Ιρλανδία
 • Σχέσεις κράτους-θρησκευμάτων στην Ισπανία

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

 • Γνωριμία των εκπαιδευόμενων με τον ευρύτερο κλάδο του Εκκλησιαστικού Δικαίου και στενότερη επαφή τους με ορισμένα από τα αντικείμενα μελέτης του.
 • Κατανόηση σε βάθος των ζητημάτων που σχετίζονται με τις σχέσεις κράτους-θρησκευμάτων στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. με παράδοση κατά πλειονότητα καθολική, προτεσταντική ή καθολικο-προτεσταντική.
 • Καλλιέργεια της ικανότητας των εκπαιδευόμενων να χρησιμοποιούν τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανόνες, καθώς και τη διεθνή βιβλιογραφία (μέσα από ακαδημαϊκά άρθρα) για τη θρησκεία ή την κοσμοθεωρία, ώστε να προχωρούν σε κριτική ερμηνεία και ανάλυση των εθνικών νομοθεσιών που ρυθμίζουν τις σχέσεις κράτους-θρησκευμάτων ή κοινοτήτων μη πιστευόντων.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Το μάθημα απαιτεί βασικές γνώσεις Εκκλησιαστικού Δικαίου για την παρακολούθησή του. Ανήκει στην ευρύτερη ενότητα διαλέξεων του Εκκλησιαστικού Δικαίου και συνίσταται να συνδυάζεται με τα υπόλοιπα σχετικά μαθήματα του διδάσκοντος, ιδίως με αυτά του «Εκκλησιαστικού Δικαίου Ι (Προπτυχιακό)» και του «Συγκριτικού Εκκλησιαστικού Δικαίου Ι (Προπτυχιακό)».

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. G. Robbers, Κράτη και Θρησκεύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιστημονική απόδοση στην ελληνική: Κ. Κυριαζόπουλος, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2007. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 34506
 2. S. Ferrari/W.C. Durham, Δίκαιο και Θρησκεία στη Μετακομμουνιστική Ευρώπη, επιστημονική απόδοση στην ελληνική: Κ. Κυριαζόπουλος, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2005. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 34521