Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Περιγραφή του ρόλου του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία.
 • Η διακήρυξη της ΓΣ του ΟΗΕ του 1981 για την απάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία ή κοσμοθεωρία.
 • Παρουσίαση και ανάλυση τηςδιακήρυξης της ΓΣ του ΟΗΕ του 1981 για την απάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων που βασίζονται στη θρησκεία ή κοσμοθεωρία.
 • Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο.
 • Τελευταίο μέρος της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο.
 • 3ο κεφάλαιο της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γεωργία το 2003.
 • 4ο κεφάλαιο της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γεωργία το 2003.
 • Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Μολδαβία το 2012.
 • 6ο κεφάλαιο της έκθεσης του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Μολδαβία το 2012 (συνέχεια από 7η και 8η ενότητα).
 • Έκθεση της ειδικής εισηγήτριας του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή της στη Δημοκρατία της Σερβίας το 2009.
 • Έκθεση του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τη θρησκευτική ελευθερία μετά την επίσκεψή του στην Γερμανία.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

not available

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

 

 Διδάσκων:

        Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής

 

 

Βιογραφικό/Περισσότερες πληροφορίες:

http://qa.auth.gr/el/cv/kyrkyr

http://www.law.auth.gr/el/staff-hist-philosophy-kyriazopoulos

http://www.law.auth.gr/en/staff-hist-philosophy-kyriazopoulos 

Συνεργάτες Ανάπτυξης Περιεχομένου / Βιντεοσκόπησης: 

Γεώργιος Μαριάς

Οικονομίδης Κωνσταντίνος

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

 • Οι φοιτητές και φοιτήτριες ή απόφοιτοι του τμήματος Νομικής.
 • Ενδιαφερόμενοι/ες για τη θεματική περιοχή του εν γένει Εκκλησιαστικού Δικαίου.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

 • Γνωριμία των εκπαιδευόμενων με τον ευρύτερο κλάδο του Εκκλησιαστικού Δικαίου και στενότερη επαφή τους με ορισμένα από τα αντικείμενα μελέτης του.