Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

  • Εισαγωγή στις αρχές, έννοιες και μεθόδους των σύγχρονων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την εφαρμογή των συστημάτων αυτών.
  • Αρχές, έννοιες και μέθοδοι κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής. Ανάπτυξη και εφαρμογή κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής. Λοιπά προαπαιτούμενα για την εφαρμογή των συστημάτων αυτών (εκπαίδευση προσωπικού, έλεγχος προμηθευτών κτλ).
  • Αρχές, έννοιες και μέθοδοι της Ανάλυσης Κινδύνων.
  • Αρχές, έννοιες και μέθοδοι του συστήματος HACCP. Ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος στην παραγωγή των τροφίμων σε όλη την τροφική αλυσίδα.
  • Επιθεώρηση και συστηματική εκτίμηση των συστημάτων διασφάλισης ασφάλειας τροφίμων.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Αμβροσιάδης Ιωάννης, Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής ΑΠΘ.

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Δημήτριος Κομοδρόμος

 

 

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Στόχο του μαθήματος αποτελεί η γενικότερη κατανόηση των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή και στη διάθεση τροφίμων ζωικής προελεύσεως.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το συγκεκριμένο μάθημα.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Εφαρμογή και έλεγχος του συστήματος HACCP, Ιωάννης Αμβροσιάδης, Σύγχρονη Παιδεία (2005)