Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Αμβροσιάδης Ιωάννης, Παπαγιάννη Μαρία, Παπαβέργου Αικατερίνη

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Δημήτριος Κομοδρόμος

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

  • Γενική τεχνολογία τροφίμων ζωικής προέλευσης - Μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία τροφίμων
  • Ποιότητα και ασφάλεια του κρέατος
  • Τεχνολογία του κρέατος και των προϊόντων του: τεμαχισμός, ποιοτική κατάταξη, συσκευασία, μεταποίηση, συντήρηση του κρέατος και των κρεατοσκευασμάτων
  • Τεχνολογία αλιευμάτων και ιχθυοσκευασμάτων (μεταποίηση των αλιευμάτων και παραγωγή ιχθυοσκευασμάτων)

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

  1. Κατανόηση της δομής, της σύστασης και της θρεπτικής αξίας του μυικού ιστού
  2. Κατανόηση των βιοχημικών μεταβολών που πραγματοποιούνται κατά τη μετατροπή του μυός σε κρέας
  3. Εκτίμηση της επίδρασης των μεθόδων επεξεργασίας και συντήρησης στα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά και στη θρεπτική αξία των τροφίμων ζωικής προέλευσης
  4. Δυνατότητα περιγραφής των χαρακτηριστικών και των βασικών σταδίων επεξεργασίας ορισμένων προϊόντων κρέατος

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για το συγκεκριμένο μάθημα.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές/απόφοιτοι του τμήματος Κτηνιατρικής.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Σ.Α. Γεωργάκης, Κ.Π. Βαρελτζής, Ι.Α. Αμβροσιάδης, Σύγχρονη Παιδεία (2002)

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Γεωργάκης, Σπυρίδων Α., Κυριάκος Π. Βαρελτζής, και Ιωάννης Α. Αμβροσιάδης. Τεχνολογία τροφίμων ζωϊκής προελευσεως: εκτός του γάλακτος και των προϊόντων του. 2η έκδ. Θεσσαλονίκη: Σύγχρονη Παιδεία, 2002.