Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Κωνσταντίνος Δασκαλογιάννης, Καθηγητής

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Αναστασία Γρηγοριάδου

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή.
 • Απλές και ημίαπλες Lie άλγεβρες.
 • Περιβάλλουσες άλγεβρες, δομή Hopf.
 • Αναπαραστάσεις και modules.
 • Παραδείγματα εφαρμογών.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην μελέτη και στις τεχνικές αλγεβρών μη προσεταιριστικών όπως είναι οι Lie άλγεβρες.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/απόφοιτοι του τμήματος Μαθηματικών.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Βασική Άλγεβρα.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. J. E. Humphreys, Introduction to Lie Algebras and Representation theory, Springer Graduate Texts in Mathematics, 1972.
 2. W Fulton & J Harris, Representation Theory, Grad. Texts in Maths, Springer 1991.
 3. B C Hall Lie Groups, Lie Algebras and Representations, Grad. Texts in Maths. Springer 2003.
 4. R. W. Carter et al, Lecture Notes on Lie Groups and Lie Algebras, London Math. Soc. Student texts 321995 (μαθήματα για μεταπτυχιακούς σπουδαστές, ειδικά οι σημειώσεις του R. W. Carter για Lie άλεγεβρες).
 5. N. Jacobson , LIE ALGEBRAS, Dover 1962.
 6. A Roy Chowdhury, Lie algebraic methods in integrable systems, ed. Chapman & Hall 2000.
 7. A. O. Barut and Ra czka, Theory of Group Representations and Applications, ed. Ars Polona 1977.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. J. E. Humphreys, Introduction to Lie Algebras and Representation theory, Springer Graduate Texts in Mathematics, 1972.
 2. W Fulton & J Harris, Representation Theory, Grad. Texts in Maths, Springer 1991.
 3. B C Hall Lie Groups, Lie Algebras and Representations, Grad. Texts in Maths. Springer 2003.
 4. R. W. Carter et al, Lecture Notes on Lie Groups and Lie Algebras, London Math. Soc. Student texts 321995 (μαθήματα για μεταπτυχιακούς σπουδαστές, ειδικά οι σημειώσεις του R. W. Carter για Lie άλεγεβρες).
 5. N. Jacobson , LIE ALGEBRAS, Dover 1962.
 6. A Roy Chowdhury, Lie algebraic methods in integrable systems, ed. Chapman & Hall 2000.
 7. A. O. Barut and Ra czka, Theory of Group Representations and Applications, ed. Ars Polona 1977.