Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Προπτυχιακοί / μεταπτυχιακοί φοιτητές ή απόφοιτοι της ΦΛΣ, της νομικής, της σχολής δημοσιογραφίας που γνωρίζουν τη γαλλική γλώσσα.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Ελπίδα Λουπάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια

H Ελπίδα Λουπάκη είναι επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Περιγραφική Μεταφρασεολογία με Εφαρμογές στη γαλλική και ελληνική γλώσσα». Πτυχιούχος του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ., κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην επαγγελματική μετάφραση από το Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα από το Δ.Π.Μ.Σ. στις επιστήμες της γλώσσας και της επικοινωνίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τη μετάφραση των κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαχείριση της ορολογίας, τη μετάφραση του δημοσιογραφικού λόγου καθώς και ζητήματα μετάφρασης και ιδεολογίας. Έχει δημοσιευμένες ανακοινώσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και συλλογικούς τόμους  και έχει επίσης μεταφράσει δύο βιβλία από τη γαλλική προς την ελληνική γλώσσα, για τις Εκδόσεις Πατάκη.

 

Συνεργάτiς Ανάπτυξης Περιεχομένου: Ευσαγγέλου Χριστίνα

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της μετάφρασης γενικών κειμένων. 

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος αναμένεται:

 • Να είναι σε θέση να εντοπίσει την ταυτότητα πρωτοτύπου και μεταφράσματος.
 • Να γνωρίζει τις διαφορετικές πηγές αναζήτησης πληροφοριών και να τις χρησιμοποιεί.
 • Να εξοικειωθεί με τις βασικές μεταφραστικές τεχνικές (π.χ. κατά λέξη μετάφραση, προσαρμογή, νοηματική απόδοση, κ.α.).
 • Να είναι σε θέση να παραγάγει μια ορθή νοηματικά μετάφραση ενός σύντομου κειμένου γενικού περιεχομένου.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Gile, D. 2005. La traduction, la comprendre, l'apprendre. Paris, PUF.
 2. Gouadec, D. 2009. Profession traducteur. Paris, Maison du Dictionnaire.
 3. Μπατσαλιά, Φ. και Ε. Σελλά-Μάζη. 2004. Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη διδακτική της μετάφρασης. Αθήνα, Εκδόσεις Έλλην.
 4. Munday, J. 2004.  Μεταφραστικές Σπουδές. Θεωρίες και Εφαρμογές. Μτφρ. Α. Φιλιππάτος. Αθήνα, Μεταίχμιο.
 5. Nord, C. 2014. Η μετάφραση ως στοχευμένη δραστηριότητα. Εισαγωγή στις λειτουργικές προσεγγίσεις. Μτφρ. Σ. Γραμμενίδης, Δ. Λάμπρου. Αθήνα, Δίαυλος.
 6. Reiss, K. 2000. Translation Criticism. The Potentials and Limitations. St. Jerome Publishing.
 7. Truffaut, L. 1997. Traducteur tu seras. Dix commandements librement argumentés. Bruxelles, Les Editions du Hazard.

Λεξικά

 1. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. 2009. Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.
 2. Μπαμπινιώτη, Γ. 2008. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα, Κέντρο Λεξικολογίας.
 3. Παντελοδήμος, Δ. και Lust C. 2012. Γαλλοελληνικό Λεξικό. Αθήνα: Εκδόσεις Τσιγαρίδα
 4. Le Petit Robert 2007, Dictionnaire de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert.

Εγχειρίδια για την ελληνική γλώσσα

 1. Αναγνωστοπούλου, Ί. Μπουσούνη-Γκέσουρα, Λ. 2006. Το λέμε σωστά; Το γράφουμε σωστά; Αθήνα, Μεταίχμιο.
 2. Γιαβρής, Ά. 2005. Η στίξη στη γραπτή επικοινωνία. Αθήνα, Κέδρος.
 3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διοργανικό εγχειρίδιο σύνταξης κειμένωνhttp://publications.europa.eu/code/el/el-000100.htm
 4. Ιορδανίδου, Α. 2008. Τα ρήματα της νέας ελληνικής, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη.
 5. Ιορδανίδου, Α. 2008. Οδηγός της νεοελληνικής γλώσσας, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη.
 6. Κλαίρης, Χ., Μπαμπινιώτης, Γ. 2005. Γραμματική της Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική - επικοινωνιακή. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.
 7. Παπαζαφείρη, Ι. 1996. Λάθη στη χρήση της γλώσσας Ι, Αθήνα, Σμίλη.
 8. Παπαζαφείρη, Ι. 1997. Λάθη στη χρήση της γλώσσας ΙΙ, Αθήνα, Σμίλη.
 9. Τριανταφυλλίδης, Μ. 1996. Νεοελληνική Γραμματική της δημοτικής. Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και γαλλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ1).

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Δεν υπάρχουν.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 1. Gile, D. 2005. La traduction, la comprendre, l'apprendre. Paris, PUF.
 2. Gouadec, D. 2009. Profession traducteur. Paris, Maison du Dictionnaire.
 3. Μπατσαλιά, Φ. και Ε. Σελλά-Μάζη. 2004. Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη διδακτική της μετάφρασης. Αθήνα, Εκδόσεις Έλλην.
 4. Munday, J. 2004.  Μεταφραστικές Σπουδές. Θεωρίες και Εφαρμογές. Μτφρ. Α. Φιλιππάτος. Αθήνα, Μεταίχμιο.
 5. Nord, C. 2014. Η μετάφραση ως στοχευμένη δραστηριότητα. Εισαγωγή στις λειτουργικές προσεγγίσεις. Μτφρ. Σ. Γραμμενίδης, Δ. Λάμπρου. Αθήνα, Δίαυλος.
 6. Reiss, K. 2000. Translation Criticism. The Potentials and Limitations. St. Jerome Publishing.
 7. Truffaut, L. 1997. Traducteur tu seras. Dix commandements librement argumentés. Bruxelles, Les Editions du Hazard.

Λεξικά

 1. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. 2009. Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη.
 2. Μπαμπινιώτη, Γ. 2008. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Αθήνα, Κέντρο Λεξικολογίας.
 3. Παντελοδήμος, Δ. και Lust C. 2012. Γαλλοελληνικό Λεξικό. Αθήνα: Εκδόσεις Τσιγαρίδα
 4. Le Petit Robert 2007, Dictionnaire de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert.

Εγχειρίδια για την ελληνική γλώσσα

 1. Αναγνωστοπούλου, Ί. Μπουσούνη-Γκέσουρα, Λ. 2006. Το λέμε σωστά; Το γράφουμε σωστά; Αθήνα, Μεταίχμιο.
 2. Γιαβρής, Ά. 2005. Η στίξη στη γραπτή επικοινωνία. Αθήνα, Κέδρος.
 3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διοργανικό εγχειρίδιο σύνταξης κειμένωνhttp://publications.europa.eu/code/el/el-000100.htm
 4. Ιορδανίδου, Α. 2008. Τα ρήματα της νέας ελληνικής, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη.
 5. Ιορδανίδου, Α. 2008. Οδηγός της νεοελληνικής γλώσσας, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη.
 6. Κλαίρης, Χ., Μπαμπινιώτης, Γ. 2005. Γραμματική της Νέας Ελληνικής. Δομολειτουργική - επικοινωνιακή. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα.
 7. Παπαζαφείρη, Ι. 1996. Λάθη στη χρήση της γλώσσας Ι, Αθήνα, Σμίλη.
 8. Παπαζαφείρη, Ι. 1997. Λάθη στη χρήση της γλώσσας ΙΙ, Αθήνα, Σμίλη.
 9. Τριανταφυλλίδης, Μ. 1996. Νεοελληνική Γραμματική της δημοτικής. Θεσσαλονίκη, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.