Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Αργύρης Πισιώτης, Καθηγητής

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Διονυσία Δημητράκη

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Η εξοικείωση των φοιτητών στο αντικείμενο των ολικών οδοντοστοιχιών και η αντιμετώπιση του ολικά νωδού ασθενή ξεκινάει από τη μελέτη του ολικά νωδού στόματος και καταλήγει στην κατασκευή και τοποθέτηση των ολικών οδοντοστοιχιών. Ο φοιτητής εφοδιάζεται με τις απαραίτητες θεωρητικές, κλινικές και εργαστηριακές γνώσεις προκειμένου να κατασκευάσει λειτουργικές ολικές οδοντοστοιχίες.

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στο φοιτητή την εικόνα της κλινικής και εργαστηριακής διαδικασίας κατασκευής των ολικών οδοντοστοιχιών, με έμφαση στην δεύτερη, ώστε να τον προετοιμάσει για την κλινική αντιμετώπιση του ολικά νωδού ασθενή. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν το θεωρητικό ,μέρος της κατασκευής των ολικών οδοντοστοιχιών και να έχουν εξοικειωθεί με την χρήση των υλικών που χρησιμοποιούνται για αυτό τον σκοπό.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

  • ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΟΛΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΩΝ. Α. ΣΤΕΑΣ, Α. ΣΤΕΑΣ, Ν. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013
  • ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ, ΟΛΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ. Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Α. ΖΗΣΗΣ, Η. ΚΑΡΚΑΖΗΣ, Γ. ΠΟΛΥΖΩΗΣ, Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ. ΜΠΟΝΙΣΕΛ, 2001

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

  • Οι φοιτητές του τμήματος Οδοντιατρικής.
  • Οι ενδιαφερόμενοι για το γνωστικό αντικείμενο των Ολικών Οδοδντοστοιχιών