Όνομα Άσκησης Έναρξη / Λήξη Περιορισμοί
Ενότητα 1η: Κράτος-Κυριαρχία

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκετα η απάντηση.

09-05-2016 10:21

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Ενότητα 2η: Συνταγματισμός

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.

09-05-2016 10:22

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Ενότητα 3η: Τι είναι το Σύνταγμα

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.

09-05-2016 10:22

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Ενότητα 4η: Συνταγματικές διατάξεις και Κανόνες – Θεμελιώδεις Συνταγματικές Αρχές – Τα όργανα του κράτους

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.

09-05-2016 10:22

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Ενότητα 5η: Δημοκρατία – Αρχή της Λαϊκής Κυριαρχίας

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.

09-05-2016 10:23

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Ενότητα 6η: Αντιπροσωπευτική Αρχή – Εκλογικό Σώμα - Δημοψήφισμα

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.

09-05-2016 10:23

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Ενότητα 7η: Αρχές της Ψήφου και της Ψηφοφορίας – Το Εκλογικό Σύστημα – Η Αρχή του Πολυκομματισμού

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.

09-05-2016 10:24

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Ενότητα 8η: Η Βουλή

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.

09-05-2016 10:24

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Ενότητα 9η: Οι Βουλευτές- Παθητικό Εκλογικό Δικαίωμα – Κωλύματα και Ασυμβίβαστα – Νομική Θέση

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.

09-05-2016 10:24

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Ενότητα 10η: Κοινοβουλευτική Αρχή

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.

09-05-2016 10:24

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Ενότητα 11η: Αρχή Δεδηλωμένης – Διορισμός Πρωθυπουργού

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.

09-05-2016 10:25

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Ενότητα 12η: Η Υπουργική Ευθύνη

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.

09-05-2016 10:25

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Ενότητα 13η: Απαλλαγή της Κυβέρνησης από τα Καθήκοντά της – Η Διάλυση της Βουλής

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.

09-05-2016 10:25

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -

Ενότητα 14η: Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.

09-05-2016 10:25

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -