Οφθαλμολογία

Ασκήσεις

Όνομα Άσκησης Έναρξη / Λήξη Περιορισμοί
50 Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με μοναδική σωστή απάντηση, που τέθηκαν κατά τις γραπτές εξετάσεις των ακαδημαϊκών ετών 2010-11 και 2011-12. Η μελέτη τους πρέπει να συνδυασθεί με τα φροντιστηριακά μαθήματα. Ανάλογες ερωτήσεις θα τίθενται σε μελλοντικές εξετάσεις.

10-06-2015 22:17

-

Χρόνος: -

Προσπάθειες: -