Πληροφορική

Ασκήσεις

Όνομα Άσκησης Ρυθμίσεις άσκησης
Quiz.#01 
Έναρξη: 3/10/20, 9:20 μ.μ.
Προσωρινή αποθήκευση: Ναι
Quiz.#04 
Έναρξη: 16/3/15, 12:00 π.μ.
Προσπάθειες: 20/99
Quiz.#02 
Έναρξη: 2/3/15, 12:00 π.μ.
Προσπάθειες: 99/99
Quiz.#09-10 
Έναρξη: 9/12/13, 12:00 π.μ.
Προσπάθειες: 5/5
Quiz.#07 
Έναρξη: 24/11/13, 12:00 π.μ.
Προσπάθειες: 5/5
Quiz.#08 
Έναρξη: 24/11/13, 12:00 π.μ.
Προσπάθειες: 5/5
Quiz.#06 
Έναρξη: 8/11/13, 12:00 π.μ.
Προσπάθειες: 10/10
Quiz.#05 
Έναρξη: 4/11/13, 12:00 π.μ.
Προσπάθειες: 10/10
Quiz.#03 
Έναρξη: 17/10/13, 12:00 π.μ.
Προσπάθειες: 62/99