Ενότητα 8η: Η Βουλή

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκεται η απάντηση.


Ερώτηση : 1 (2 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
Ποιες οι νομοθετικές αρμοδιότητες της Βουλής;

Η απάντηση βρίσκεται στις διαφάνειες -.

Ερώτηση : 2 (2 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
Ποια είδη βουλευτικών συνόδων προβλέπει το ισχύον Σύνταγμα; Σύντομη ανάπτυξη και αναφορά παραδειγμάτων.

Η απάντηση βρίσκεται στις διαφάνειες -.

Ερώτηση : 3 (2 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
Ποια τα μέσα κοινοβουλευτικού ελέγχου; Ποιο θεωρείται το ηπιότερο και ποιο το εντονότερο;

Η απάντηση βρίσκεται στις διαφάνειες -. Ηπιότερο μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου θεωρούνται οι αναφορές και πιο έντονο και ισχυρό η πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης συνολικά ή κατά συγκεκριμένου μέλους της.