Αρχή του κοινωνικού κράτους

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκετα η απάντηση.


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
Το κοινωνικό κράτος αναιρεί τη διάκριση κοινωνίας - κράτους;

Η απάντηση βρίσκεται στη διαφάνεια .