Η Αρχή της διάκρισης των λειτουργιών

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκετα η απάντηση.


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
Ποια είναι η διάκριση των αντιπροσωπευτικών συστημάτων;

Η απάντηση βρίσκεται στη διαφάνεια .

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
Τι είναι η σύγχυση των οργάνων;

Η απάντηση βρίσκεται στη διαφάνεια .

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
Μπορεί η διασταύρωση των λειτουργιών να καθιερωθεί με νόμο;

Η απάντηση βρίσκεται στη διαφάνεια .