Συντακτική Εξουσία και Αναθεωρητική Λειτουργία

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκετα η απάντηση.


Ερώτηση : 1 (2 βαθμοί)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
Ποιες είναι οι πράξεις της συντακτικής εξουσίας;

Η απάντηση βρίσκεται στις διαφάνειες και .

Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
Ποιες είναι οι μορφές εμφάνισης της συντακτικής εξουσίας;

Η απάντηση βρίσκεται στη διαφάνεια .

Ερώτηση : 3 (1 βαθμός)

Συμπλήρωση Κενών (Αυστηρή Ταυτοποίηση)
Με ποιον τρόπο συντελείται η αναθεώρηση του τυπικού Συντάγματος;

Η απάντηση βρίσκεται στη διαφάνεια .