Οφθαλμολογία

Προβολή Άσκησης

50 Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με μοναδική σωστή απάντηση, που τέθηκαν κατά τις γραπτές εξετάσεις των ακαδημαϊκών ετών 2010-11 και 2011-12. Η μελέτη τους πρέπει να συνδυασθεί με τα φροντιστηριακά μαθήματα. Ανάλογες ερωτήσεις θα τίθενται σε μελλοντικές εξετάσεις.


Ερώτηση : 1 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Μεγαλύτερη βελτίωση οπτικής οξύτητας αισθάνεται κάποιος όταν αυτή αλλάξει από:


Ερώτηση : 2 (1 βαθμός)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Άτομο με 5/10:


Ερώτηση : 3 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Για ασφαλή οδήγηση απαιτείται οπτικό πεδίο ρινικά/κροταφικά/άνω/κάτω:


Ερώτηση : 4 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
65χρονος μύωψ -2D βλέπει ευκρινώς χωρίς διόρθωση:


Ερώτηση : 5 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Σε πάρεση του απαγωγού νεύρου δεξιά η διπλωπία είναι μεγαλύτερη:


Ερώτηση : 6 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ο προσαρμοστικός συγκλίνων στραβισμός σε μικρά παιδιά απαιτεί:


Ερώτηση : 7 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Συνεχής επίδεση ενός οφθαλμού σε παιδί τριών ετών προκαλεί αμβλυωπία μετά από:


Ερώτηση : 8 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Βραδύς σπλαχνικός πόνος του οφθαλμού με φωτοφοβία, ανακουφίζεται με:


Ερώτηση : 9 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Πόνος που επιδεινώνεται με την πρόοδο της ημέρας και την εργασία σε υπολογιστή οφείλεται σε:


Ερώτηση : 10 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Κατάργηση της κορικής ανταύγειας με απουσία λευκοκορίας παραπέμπει σε:


Ερώτηση : 11 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Κατάργηση κορικής ανταύγειας με λευκοκορία παραπέμπει σε:


Ερώτηση : 12 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Αιφνίδια ανώδυνη πρόσφατη ελάττωση της οπτικής οξύτητας οφείλεται σε:


Ερώτηση : 13 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Αιφνίδια επώδυνη πρόσφατη ελάττωση της οπτικής οξύτητας οφείλεται σε:


Ερώτηση : 14 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Βαθμιαία ανώδυνη ελάττωση της οπτικής οξύτητας οφείλεται σε:


Ερώτηση : 15 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Αιφνίδια απώλεια οπτικής οξύτητας με διατήρηση φυσιολογικής κορικής ανταύγειας παραπέμπει σε:


Ερώτηση : 16 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Μεταμορφοψία παραπέμπει σε:


Ερώτηση : 17 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερυθρότητα του βολβού και βύθιο άλγος που αυξάνεται κατά την ψηλάφηση του βολβού παραπέμπει σε:


Ερώτηση : 18 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ερυθρότητα του βολβού και οξύ άλγος με έντονη δακρύρροια παραπέμπει σε:


Ερώτηση : 19 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Πάρεση του κοινού κινητικού νεύρου προκαλεί:


Ερώτηση : 20 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Πάρεση του προσωπικού νεύρου προκαλεί:


Ερώτηση : 21 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Βραδύς και ατελής βλεφαρισμός παραπέμπει σε:


Ερώτηση : 22 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Το εκτρόπιο προκαλεί βλάβες στον κερατοειδή λόγω:


Ερώτηση : 23 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η βλεφαρόπτωση με κάλυψη της κόρης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας αντιμετωπίζεται:


Ερώτηση : 24 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Έρπης ζωστήρ του πρώτου κλάδου του τριδύμου αρχίζει με:


Ερώτηση : 25 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η θεραπεία του οφθαλμικού ζωστήρος περιλαμβάνει:


Ερώτηση : 26 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η θεραπεία της κριθής περιλαμβάνει:


Ερώτηση : 27 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η τελική θεραπεία του χαλαζίου είναι:


Ερώτηση : 28 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Οπισθοδιαφραγματικός φλέγμων του κόγχου περιλαμβάνει:


Ερώτηση : 29 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ετερόπλευρες βλεννώδεις εκκρίσεις και δακρύρροια σε νεογνό παραπέμπουν σε:


Ερώτηση : 30 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Χρόνια δακρυοκυστίτιδα μπορεί να επιπλακεί με:


Ερώτηση : 31 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Χρόνιες επιπεφυκίτιδες χωρίς βλεννοπυώδεις εκκρίσεις σε παιδιά υποδηλώνουν:


Ερώτηση : 32 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Χρόνιες επιπεφυκίτιδες χωρίς βλεννοπυώδεις εκκρίσεις σε υπερήλικες υποδηλώνουν:


Ερώτηση : 33 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Οι μικροβιακής αιτιολογίας επιπεφυκίτιδες χαρακτηρίζονται από:


Ερώτηση : 34 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Εποχιακή επιπεφυκίτιδα με έναρξη την άνοιξη σε παιδιά παραπέμπει σε:


Ερώτηση : 35 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Κατά την επιδημική κερατοεπιπεφυκίτιδα από αδενοϊούς ο προσβεβλημένος οφθαλμός μεταδίδει τη νόσο:


Ερώτηση : 36 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Θεραπεία του υποσφάγματος περιλαμβάνει:


Ερώτηση : 37 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Επιπεφυκίτις με πυώδεις εκκρίσεις παραπέμπει σε:


Ερώτηση : 38 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Επιπεφυκίτις με βλεννώδεις εκκρίσεις και δακρύρροια, χωρίς κνησμό παραπέμπει σε:


Ερώτηση : 39 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Βραδύς ισχυρός πόνος με ακτινοβολία στον κόγχο και αδιατάραχτη όραση παραπέμπει σε:


Ερώτηση : 40 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Βραδύς πόνος που επιτείνεται στο φως και ελάττωση της οπτικής οξύτητας παραπέμπουν σε:


Ερώτηση : 41 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η υπαισθησία του κερατοειδούς συνδυάζεται με:


Ερώτηση : 42 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Νευροπαραλυτική κερατίτιδα μπορεί να προκληθεί από:


Ερώτηση : 43 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η ακτινική κερατίτιδα:


Ερώτηση : 44 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η δενδριτική ερπητική κερατίτιδα:


Ερώτηση : 45 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Το λιποειδικό τόξο του κερατοειδούς σε νέα άτομα υποδηλώνει:


Ερώτηση : 46 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Τραύμα του ελευθέρου χείλους του βλεφάρου αντιμετωπίζεται με:


Ερώτηση : 47 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Ώριμος για χειρουργείο είναι ο καταρράκτης όταν:


Ερώτηση : 48 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Επιτακτική είναι η ένδειξη αφαίρεσης συγγενούς καταρράκτη όταν αυτός είναι:


Ερώτηση : 49 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Η βαρύτερη μετεγχειρητική επιπλοκή της επέμβασης του καταρράκτη είναι:


Ερώτηση : 50 (0 βαθμοί)

Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση)
Θρόμβωση του σηραγγώδους κόλπου μπορεί να προκαλέσει: